MIGRATIONSJURIST I STOCKHOLM | ASYL

Juristbyrå-Stockholm,-MIgrationsjuristerna

Advokater och Jurister som jobbar med uppehållstillstånd, asyl och migrationsrätt.


MIGRATIONSJURISTERNA  | STOCKHOLM

Migrationsjuristerna Stockholm – Solna. Behöver du hjälp med uppehållstillstånd? Har du problem med att förstå Migrationsverkets beslutsfattare? Då kan det vara en god ide att anlita en migrationsjurist för som tillvaratar din rätt enligt utlänningslagen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Migrationsverket ligger i Solna liksom migrationsjuristerna som ligger efter Rissneleden. Vi samarbetar med HI Juristbyrå, jurister specialiserade inom migrationsrätt.

Migrationsjuristerna har ett samarbete med H I Juristbyrå

H I Juristbyrå kontor

Juristerna på H I Juristbyrå är specialiserade i migrationsrätt och befattar sig dagligen med ärenden om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, asyl, m.m. H IJuristbyrå bistår Dig genom hela migrationsprocessen i kontakten med olika myndigheter såsom Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen men också andra myndighetsbesvär inom ramen för migrationsförfarandet.

MIGRATIONSJURISTERNA STOCKHOLM, MIGRATIONSVERKET

Migrationsjuristerna.se tar asylfrågor | Asyljurist Stockholm

Migrationsjuristerna.se är en informationssida där du som asylsökande bland andra kan söka råd och vägledning i utlänningsfrågor som rör uppehållstillstånd och asylfrågor. Migration lite förenklat handlar  om utvandring eller flykt på grund av olika omständigheter i det land man bor i. Kanske har man politiska skäl varför man måste lämna sitt hemland och söka asyl i ett annat land. Det kan vara krig som gör att man inte kan stanna i sitt hemland. Migrationsjuristerna.se tar upp frågor som har med din rätt att stanna i Sverige att göra. För att få stanna i Sverige krävs som sagt uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet krävs inte bara för dig utan även för dina barn och andra anhöriga som vill söka asyl i Sverige. Hur asylprocessen går till kan du läsa på Migrationsverket. Se Migrationsverkets hemsida.

Frågor om uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket

Hur du söker uppehållstillstånd rent formellt kan du finna på Migrationsverkets hemsida. I många fall kan man behöva både en tolk och en migrationsjurist. Migrationsjuristen står i de flesta fall staten för, men oavsett detta kan det vara bra att ha med sig en migrationsjurist i processen så man får sin rätt och sina intressen tillvaratagna. Uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket som också beslutar om uppehållstillstånd. För att få uppehållstillstånd måste du uppfylla vissa kriterier som är nödvändiga för att du ska få rätt att bo i Sverige och använda det svenska välfärdssystemet eller kunna ingå i arbetslivet. Dessa kriterier är hårda och för att på bästa sätt få din rätt till uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige så kan det vara bra att anlita en kunnig migrations- eller asyljurist för den juridiska gången.

Migrationsjuristerna.se | migrationsjuristerna Stockholm

Asyl- och migrationsjurist Stockholm

En migrations- eller asyljurist kan med fördel ta din strid mot Migrationsverkets sakkunniga handläggare.  En migrationsjurist ser till att du får din rätt gentemot Migrationsverket och migrationsjuristen ser till att Migrationsverket följer lagen när du tar sina beslut i migrationsfrågor. En migrations- eller asyljurist är specialiserade inom asyl- och migrationsrätt och den formella
processen vid uppehålllstillstånds-frågor.

Asyl- och uppehållstillstånd

Söker du asyl eller uppehålltstillstånd krävs att du uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är hårt ställda och uppfyller man inte samtliga så kommer man få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får du antingen genom anhörighetsinvandring eller andra asylskäl och i andra hand kan du få arbetstillstånd för att bo och arbete i Sverige under viss tid. Vem som bestämmer om du får stanna är dina grundförutsättningar för sökandet om asyl i Sverige. Den svenska migrationslagstiftningen kodifieras i utlänningslagen och här ges mer detaljerade regler om hur du får komma in i landet och vilka förutsättningar som krävs för att stanna och arbeta exempelvis. Utlänningslagen styr också vem som får bli svenska medborgare genom bland annat den s.k. neutraliseringsprocessen. I utlänningslagen finns även de regler som gäller utlänningars rättig- och skyldigheter. Migrationsverket kan beskrivas som en grindvakt vid nationens gräns. Migrationsverket tillämpar utlänningslagen och bestämmer hur den ska tolkas och tillämpas i praktiken såsom frågor när man som utlänning måste lämna Sverige och när man får stanna.

Migrationsjurister inom migrationsrätt | Asyljuristerna Stockholm

För att på bästa sätt tillvarata din rätt att få stanna i Sverige kan man behöva juridisk hjälp i frågor kring asylprocessen. En jurist företräder dig i migrationsdomstolen som offentligt biträde och lägger fram din rätt kring dina förutsättningar för att få uppehållstillstånd i Sverige. En migrationsjurist har den praktiska erfarenheten som krävs för att nå framgångar för dig eller din familj i Migrationsdomstolen. Kom i kontakt med en jurist idag för upprättandet av avtal eller granskning av dokument.

287 Comments

 1. duke

  täcker en hemförsäkring juristkostnaden om ens blivande fru fått avslag migrations verket för ca 4 år sen, nu vill vi söka på nytt, men behöver advokat ,men klarar inte betala hela beloppet själv. undrar om hemförsäkring betalar detta. hon är gravid med mannens barn så lite bråttom, behöver ju vård på bvc samt slippa all stress, kan ju ej utvisas till hennes land ,utan vård som fungerar, samt svartlistad av korrupt regering där, riskerar både hennes liv samt barnets liv. jag kommer behöva advokat i detta ärende men täcker hemförsäkringens rättsskydd detta . skriver detta som fråga många har så jag behöver veta detta så jag ger andra rätt info de som sitter i denna situation, vore tacksam för svar .

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Duke,

   Tack för att du kontaktat oss. det rättsskydd som de flesta hushåll täcks av genom hemförsäkringen gäller i samband med tvister som rör privatlivet. Ett sådant rättsskydd täcker dock inte kostnaderna för att överklaga ett myndighetsbeslut, detsamma gäller en ansökan om uppehållstillstånd genom anknytning till en myndighet. Skulle hon söka asyl däremot så har hon rätt till ett offentligt biträde som bekostas av Migrationsverket.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 2. Helena Johansson

  Hej
  Min man har fått avslag på uppehåll- arbetstillstånd från Gambia. Vi har bott på Kap Verde ihop, där jag säsongsarbetade i två år. Sen flyttade jag tillbaka till Sverige i 16 månader och min man åkte tillbaka till Gambia. Vi gifte oss i Gambia och sökte visum november 2015.
  När väntetiderna var så långa flyttade jag till Gambia oktober 2016. Jag är skriven hos mina föräldrar och bor i ett hus på deras tomt, men tanken var att vi ska hyra en väns lägenhet när vi kom till Sverige, har hyreskontrakt men handläggaren begärde aldrig in det. Jag skulle bara svara på ett antal frågor om hur vi skulle bo och arbeta när/om vi fick visum. Jag sa att han kunde få kontraktet om han behövde.

  Nu till min fråga.
  I beslutet är det rena sakfel. Handläggaren har gjort en uppställning över mina tider i utlandet och i Sverige och säger att jag bott mer utomlands. .. Det är flera fel i den uppställning, trotts att jag skickat in passtämplar vid två olika tillfällen. Han har angett min semesterveckor till Gambia när jag bodde i Sverige som att jag bott där. Han har fel datum och år på vistelserna. Har tex inte ens varit med på mitt eget bröllop. .. och att jag bodde i Sverige i 16 månader finns inte med..
  Så avslaget grundades på att dom anser att jag inte har för avsikt att bosätta mej i Sverige. Jag är folkbokförd i Sverige.

  I början av beslutet säger dom även att som orsak till att ge avslag kan även kap 5 paragraf 17a-17a anges. Men ingen förklaring alls om det i beslutet.
  Förutom en sista mening som lyder – Inte heller för övrig kan vi ge det uppehållstillstånd.

  Min man har angett engelska som korrespondent språk men fick beslutet endast på svenska.

  Självklar ska vi överklaga. ..

  Kan dom ange andra andledning i efterhand om vi överklarar, eller är det endast det i beslutsunderlaget som gäller.

  Tack på förhand
  Helena

  Reply
 3. Maruf Orunov

  Hej!
  Jag har flyttat till Sverige sedan 2010 och åkt bort och gifta mig 2012 fast jag har inte stannat där på länge. Men jag har två små söner som är tre och fyra år gamla och jag behöver hämta de till mig till Sverige. Jag har permanent uppehållstillstånd och medborgare i Turkmenistan, det är så att Migrationsverket säger att det kan ta 24 månader för att få visum för min familj, det är därför tänkte jag hitta en advokat som kan hjälpa mig med detta .! Vad kan ni rekommendera ?
  Stort tack för svaret !

  Reply
 4. Hijuristbyra (Post author)

  Hej Maruf,

  Tack för att du kontaktat oss. Du kommer omfattas av ett försörjningskrav samtidigt som du även behöver ett godkännande från den andra vårdnadshavaren för att ta hit barnen. Vi kan hjälpa dig med en sådan ansökan och samtidigt hålla kontakten med Migrationsverket fram tills ett beslut fattats för att på sådan vis förhoppningsvis påskynda processen. Du är välkommen att kontakta oss på 08-68405555.

  Med vänlig hälsning,
  HI Juristbyrå
  08-684 055 55

  Reply
 5. Sikander

  Hi,
  Me and partner started handelbolag in 2013 hand received visa on that bases. Egetföretagre. After 2 years we applied for permanent but instead received 1 year extension and they said we need to improve our company to support us and our family. This year we applied again but received negativ they said company is not enoughto support us and our family. My question is is it possible that i send back my family and only we two partner get permanent becuase for us alone income of the company is enough but not for whole family? How can we visit u with all documents for detail. And how much it will cost us?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Sikander,
   Thank you for contacting us.
   Based on the information recived it is very unlikely to do so, simply because your whole registration is with your family.
   You are welcome to contact us for more information about the consultation fee
   on our phone number 08-684 055 55

   Best wishes,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 6. David

  Har träffat en mycket fin kvinna från ett sydamerikanskt land. Vi bor tsm hos mig och lever under ”äktenskapsliknande förhållande”. Hon har tidigare bott hos sin syster (som bott här i 13 år) under några månader (5 mån). De förstod inte att tekniken med att förlänga UT efter 3 mån så det har visat sig nu att min sambos 3mån-visum gått ut sedan 5 mån tillbaka. Suck. Hon har en 16 årig son som ev. ska börja studera här.
  Jag är svensk medborgare sedan födseln.

  Hur gör man för att gå vidare? Ska hon tillbaka till hemlandet o ansöka om UT därifrån? Chans till positivt besked?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej David,
   Tack för att du kontaktat oss. Eftersom din sambos visum gått ut för fem månader sedan innebär det att hon vistats i Sverige illegalt, detta leder då till problem om hon ska söka uppehållstillstånd i framtiden.

   Om sonen har uppehållstillstånd samt eller är svensk medborgare kan hon med anknytning till honom söka uppehållstillstånd.

   Hon kan också ansöka om uppehållstillstånd via dig men då måste hon enligt huvudregeln åka hem till hemlandet för att ansöka.
   Inom vissa omständigheter kan det finnas undantag dock ser det inte ut som att vara aktuellt just i detta fall.
   Ring oss på 08-684 055 55 och berätta mer ingående om din situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *