Monthly Archive: november 2014

Migrationsverket

Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd Frågor om uppehållstillstånd beslutas av Migrationsverket som också kan ompröva sina egna beslut. Främst i gynnande mening. Är du trots det inte nöjd med Migrationsverkets beslut kan du begära att få dessa prövade i Migrationsdomstolen eller…
Read more