MIGRATIONSJURIST I STOCKHOLM | ASYL

Juristbyrå-Stockholm,-MIgrationsjuristerna

Advokater och Jurister som jobbar med uppehållstillstånd, asyl och migrationsrätt.


MIGRATIONSJURISTERNA  | STOCKHOLM

Migrationsjuristerna Stockholm – Solna. Behöver du hjälp med uppehållstillstånd? Har du problem med att förstå Migrationsverkets beslutsfattare? Då kan det vara en god ide att anlita en migrationsjurist för som tillvaratar din rätt enligt utlänningslagen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Migrationsverket ligger i Solna liksom migrationsjuristerna som ligger efter Rissneleden. Vi samarbetar med HI Juristbyrå, jurister specialiserade inom migrationsrätt.

Migrationsjuristerna har ett samarbete med H I Juristbyrå

H I Juristbyrå kontor

Juristerna på H I Juristbyrå är specialiserade i migrationsrätt och befattar sig dagligen med ärenden om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, asyl, m.m. H IJuristbyrå bistår Dig genom hela migrationsprocessen i kontakten med olika myndigheter såsom Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen men också andra myndighetsbesvär inom ramen för migrationsförfarandet.

MIGRATIONSJURISTERNA STOCKHOLM, MIGRATIONSVERKET

Migrationsjuristerna.se tar asylfrågor | Asyljurist Stockholm

Migrationsjuristerna.se är en informationssida där du som asylsökande bland andra kan söka råd och vägledning i utlänningsfrågor som rör uppehållstillstånd och asylfrågor. Migration lite förenklat handlar  om utvandring eller flykt på grund av olika omständigheter i det land man bor i. Kanske har man politiska skäl varför man måste lämna sitt hemland och söka asyl i ett annat land. Det kan vara krig som gör att man inte kan stanna i sitt hemland. Migrationsjuristerna.se tar upp frågor som har med din rätt att stanna i Sverige att göra. För att få stanna i Sverige krävs som sagt uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet krävs inte bara för dig utan även för dina barn och andra anhöriga som vill söka asyl i Sverige. Hur asylprocessen går till kan du läsa på Migrationsverket. Se Migrationsverkets hemsida.

Frågor om uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket

Hur du söker uppehållstillstånd rent formellt kan du finna på Migrationsverkets hemsida. I många fall kan man behöva både en tolk och en migrationsjurist. Migrationsjuristen står i de flesta fall staten för, men oavsett detta kan det vara bra att ha med sig en migrationsjurist i processen så man får sin rätt och sina intressen tillvaratagna. Uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket som också beslutar om uppehållstillstånd. För att få uppehållstillstånd måste du uppfylla vissa kriterier som är nödvändiga för att du ska få rätt att bo i Sverige och använda det svenska välfärdssystemet eller kunna ingå i arbetslivet. Dessa kriterier är hårda och för att på bästa sätt få din rätt till uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige så kan det vara bra att anlita en kunnig migrations- eller asyljurist för den juridiska gången.

Migrationsjuristerna.se | migrationsjuristerna Stockholm

Asyl- och migrationsjurist Stockholm

En migrations- eller asyljurist kan med fördel ta din strid mot Migrationsverkets sakkunniga handläggare.  En migrationsjurist ser till att du får din rätt gentemot Migrationsverket och migrationsjuristen ser till att Migrationsverket följer lagen när du tar sina beslut i migrationsfrågor. En migrations- eller asyljurist är specialiserade inom asyl- och migrationsrätt och den formella
processen vid uppehålllstillstånds-frågor.

Asyl- och uppehållstillstånd

Söker du asyl eller uppehålltstillstånd krävs att du uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är hårt ställda och uppfyller man inte samtliga så kommer man få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får du antingen genom anhörighetsinvandring eller andra asylskäl och i andra hand kan du få arbetstillstånd för att bo och arbete i Sverige under viss tid. Vem som bestämmer om du får stanna är dina grundförutsättningar för sökandet om asyl i Sverige. Den svenska migrationslagstiftningen kodifieras i utlänningslagen och här ges mer detaljerade regler om hur du får komma in i landet och vilka förutsättningar som krävs för att stanna och arbeta exempelvis. Utlänningslagen styr också vem som får bli svenska medborgare genom bland annat den s.k. neutraliseringsprocessen. I utlänningslagen finns även de regler som gäller utlänningars rättig- och skyldigheter. Migrationsverket kan beskrivas som en grindvakt vid nationens gräns. Migrationsverket tillämpar utlänningslagen och bestämmer hur den ska tolkas och tillämpas i praktiken såsom frågor när man som utlänning måste lämna Sverige och när man får stanna.

Migrationsjurister inom migrationsrätt | Asyljuristerna Stockholm

För att på bästa sätt tillvarata din rätt att få stanna i Sverige kan man behöva juridisk hjälp i frågor kring asylprocessen. En jurist företräder dig i migrationsdomstolen som offentligt biträde och lägger fram din rätt kring dina förutsättningar för att få uppehållstillstånd i Sverige. En migrationsjurist har den praktiska erfarenheten som krävs för att nå framgångar för dig eller din familj i Migrationsdomstolen. Kom i kontakt med en jurist idag för upprättandet av avtal eller granskning av dokument.

287 Comments

 1. Ismatollah sherzai

  Hej!

  Mitt namn är Ismatollah Sherzai och jag sökte asyl i sverige i juni 2012 och fick mitt sista avslag i maj 2013. Migrationsverket avslog ansökan och skriver
  ’Migrationsverket finner att en tazkera är lätt att manipulera, har ett lågt värde gällande styrkandet av identitesuppgifter.’ Eftersom jag endast hade en kopia på min tazkera som är sättet man identifierar sig i Afghanistan skrev dom även ’Den inlämnade handlingen är dessutom en kopia vilket gör att den sänker bevisvärdet’
  De stod även på min tazkera att jag är född år 1996 men migrationsverket ansåg att jag vid den tiden var minst 18,3 år. De tror inte heller på min berättelse från mitt hemland eftersom jag enligt dom gett vaga beskrivningar.

  Jag har nu varit papperslös i Ett år och åtta månader. Polisen kan inte skicka tillbaka mig eftersom Afghanistan i nuläget inte tar emot folk med kopior på tazkera.
  Jag har ett förhållande med en svensk tjej sedan 12 April 2013 och vi har varit sambos i ett år. Om jag lämnar landet riskerar också hennes hälsa då hon mår psykiskt dåligt och har svårt att hantera såna här situationer.

  Vi var hos polisen som nu har mina papper och han sa att det inte går att verkställa i dagsläget och att papperna bara kommer ligga där i flera år om jag inte frivilligt åker till Afghanska ambassaden i Norge.

  Jag behöver hjälp att få stanna i Sverige.

  MVH
  Ismatollah Sherzai
  0727887711

  Reply
 2. Emmy Vidhammer

  Hej! Mitt namn är Emmy Vidhammer. Jag ha förfrågan angående asylrätt. Detta ärande skicka jag in åt en bekant som vill söka asylrätt för sin mor. Tyvärr kan han inte skriva eller tala bra svenska. Finns det möjlighet att någon kan kontakta mig så jag kan för vidare information till min bekant.?
  Mvh, Emmy

  Reply
 3. Nils Bjelkfors

  Hej,

  Är gift med en kinsiskt medborgare sedan 2007. Jag själv är svensk medborgare.
  Vi har sedan vi träffades 2004 bott tillsammans i Kina.
  Vi har vid två tillfällen sökt uppehållstillstånd i Sverige för min fru.
  Vid första tillfället 2008 fick vi ett två årigt tillstån. Dock krävde vår jobbsituation att vi under större delen av dessa två år fanns i Kina.
  Vid andra tillfället fick vi avslag pga en otydlig plan för boende och jobb i Sverige.

  Vi har nu köpt en bostad i Stockholm, dock inte tagit steget att starta företag med den osäkerhet det innebär att inte ha uppehållstillstånd.
  Behöver nu inför en tredje ansökan en jurist med oss i detta från början.

  Skulle mkt gärna vilja träffa en migrationsjurist för rådgivning snarast möjligen i Stockholm.
  Vänligen kontakta mig på email eller telefon enligt nedan.

  Bästa hälsningar,
  Nils Bjelkfors (790106-2955)

  072 5389035
  0733 889979
  nilsbjelkfors@gmail.com

  Reply
 4. Jacob Khan

  Hej! Jag behöver hjälp! Sökte asyl augusti 2012 och efter ett år väntan fick avslag. Och sedan sökte även arbetstillstånd och fick avlsag. Jag är mycket tacksam om jag kan få prata med någon expert och förklara mina problem. Jag väntar på ert svar! hjälp mig snälla!
  Mvh
  Jacob Khan
  0739448249

  Reply
 5. Jakob Neuman

  Hej ! Jag och min familje kom från Uzbekistan till Sverige i 2005 är(bli 10 år i Sverige ) Vi är fortfarande har inte uppehållstillstånd . Om våras barn : Angelina Neuman , komst i Sverige var 6 år och ny hon är bli 16 år. Angelina börjar i Sverige från förskolan och nu hon ska gå i gymnasium . Jan Neuman ,föd i Sverige i 2006 . Jan börjar i Sverige från dagis och ny han i 2-tvåa klass. Båda våras barn är har stor anpassning och de uppvuxna i Sverige . 1 juli i 2014 år börjar kommit nya låg och ändra : synnerligen mot särskildas ömmande omständigheter och stor fokus på barn . Vi behöver juridisk hjälp och anställda privat advokat . ( vi har lite pengar att betala för din jobb ) . Vi vet faktiskt brå riktig väg men utan juridisk hjälp vi kan inte. Vänligen hör oss någon och någonstans ?!? Mitt telef.num. : 0763266143 och emalj adress: jakobneuman14@gmail.com Stor Tack ! Mvh. Jakob

  Reply
 6. Ayman Kassar

  Hej,
  Min familj skulle vilja starta ett projekt i Sverige. De är i UAE nu, så är det möjligt att dem få visa för att komma och bor här? Kan ni hjälpa med sådana frågor? Tack så mycket

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Ayman!

   I din fråga framgår inte riktigt vad för typ av projekt det är fråga om. Om det är fråga om att de vill starta och driva ett företag här i Sverige samt att de avser att arbeta här i en längre tid än tre månader krävs att de har ett uppehållstillstånd. Däremot behövs inget uppehållstillstånd i Sverige för företage som ska arbeta här i en kortare tid än tre månader, men visum kan komma att krävas.

   Att hjälpa våra klienter att starta företag samt driva projekt i Sverige utgör ett av våra expertområden.

   Vi erbjuder dig att vi kostnadsfritt ser igenom dina handlingar för att därefter bedöma hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende. Du är välkommen att kontakta oss, Migrationsjuristerna, på HI Juristbyrå.

   Med vänliga hälsningar,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55
   info@hilaw.se

   Reply
   1. Elizabeth Wallenkors

    Hej jag heter Elizabeth, jag förlorade min man 4år sedan. Men min dotter bo i hem landet Gambia, hon är gift men mannen behöver hjälp att ansöka för min dotter. Jag behöver min dotter ibland.
    Vi behöver hjälp.

    Reply
 7. Negar

  Dear Sir/Madam

  I have received a negative response on my case that is apply for an employment visa. How can I contest upon this decision? Is there some body in immigration office that I can get help? How long it lasts that immigration react to my compliment?

  With regards
  Negar

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Dear Negar!

   The general rule in Sweden is that you should apply and have your employment state approved before you travel to Sweden. There is a possibility, in some cases, to apply and obtain permission after you have entered Sweden. To help you further in your case we need to get access to your documents.

   You are welcome to contact us for more information and help in your case!

   Best regards,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55
   info@hilaw.se

   Reply
 8. Rustam

  Hej, jag har gift mig 01.12.2014 i Sverige. Men min fru är från Kazahstan.
  Jag vill ansöka om uppehållstillstånd för henne, men det sägs att hon måste lämna landet.
  Nu har hon visum och kan vara här i 2 månader till.

  Jag vill veta vad kan man göra eller hur kan man göra så att hon stannar här med mig i Sverige?

  Mvh Rustam

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Rustam!

   Som huvudregel gäller att uppehållstillstånd ska ansökas från hemlandet eller i det land den sökande
   har tillstånd att bo. Tillståndet ska med andra ord vara klart innan den sökande reser in i Sverige. Därmed sagt är det inte uteslutet att din fru inte kan få uppehållstillstånd i Sverige – undantag finns.

   Vi erbjuder dig att vi kostnadsfritt ser igenom dina handlingar för att därefter bedöma hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende. Du är välkommen att kontakta oss, Migrationsjuristerna på HI juristbyrå.

   Med vänliga hälsningar,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55
   info@hilaw.se

   Reply
 9. allaoua

  hej,jag har haft uppetillstånd för bosättning på grund av anknytning till svensk medborgare mellan (2009-2011)
  man behöver jobba 2 år till för att få permanent,men jag har jobbat 4 år till ,nu fick jag avslå och utvisining efter 6år
  jag vill veta hur går det?

  Reply
  1. sami

   hej,jag har haft uppetillstånd för bosättning på grund av anknytning till svensk medborgare mellan (2009-2011)
   man behöver jobba 2 år till för att få permanent,men jag har jobbat 4 år till ,nu fick jag avslå och utvisining efter 6år
   jag vill veta hur går det?

   Reply
   1. Hijuristbyra (Post author)

    Hej Sami!

    När du har ett giltigt uppehållstillstånd kan du i vissa fall få ett nytt uppehållstillstånd medan du är här i Sverige. Så är fallet om du exempelvis har ett arbetstillstånd eller uppehållstillstånd som anhörig till en arbetstagare med arbetstillstånd. Ditt tillstånd ska dock vara giltigt vid tillfället du lämnar in din nya ansökan. Att du i ditt fall fått avslag samt utvisning är svårt att ge en förklaring till varför. Det kan bero på en rad olika faktorer. Att få ett permanent uppehållstillstånd efter så många år som du har arbetat i Sverige är ingen självklarhet, utan en möjlighet. Allt beror på det enskilda fallet. För att kunna ge dig ett svar och hjälpa dig vidare i procesen behöver vi få tillgång till ditt material i ärendet.

    Vi erbjuder dig att vi kostnadsfritt ser igenom dina handlingar för att därefter bedöma hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende. Du är välkommen att kontakta oss, Migrationsjuristerna, på HI Juristbyrå.

    Med vänliga hälsningar,
    HI Juristbyrå
    08-684 055 55
    info@hilaw.se

    Reply
    1. Zena

     Hej, jag gifte mig 08.02.2014 i Sverige. Min man hade då bott i Sverige i ungefär 3 år efter att ha sökt asyl i Sverige. Han fick avslag och utvisning och var då tvungen att åka tillbaka till Libanon efter vårt äktenskap för att kunna ansöka på nytt om ett uppehållstillstånd för att bo med mig här i Sverige. Ansökan registrerades i Migrationsverket i maj 2014 och då var handläggningstiden 11 månader, vilket innebär att vi i nuläget borde få ett beslut i ärendet. Jag har kontaktat Migrationsverket ett flertal gånger och jag får helt olika svar från olika handläggare i enheten i Malmö. Vissa säger att jag kommer bli kallad till en muntlig utredning inom kort (innan sommaren) och andra säger att det kommer att dröja ett långt tag innan jag kan få en bokad tid för den muntliga utredningen. På Migrationsverkets hemsida står det att de ska ta mer än 9 månader och enligt handläggarna i Malmö kan det egentligen dröja hur länge som helst. Först fick jag information om att väntetiderna hade uppdaterats till 14 månader, ett par veckor senare så sa de att väntetiderna ligger på 18 månader. Förra veckan sa en handläggare till mig att de har uppdaterats ännu en gång, den här gången upp till 22 månader. Det känns som att jag springer efter väntetiderna och de springer iväg från mig, jag vill verkligen ha ett beslut så fort som möjligt. Jag mår verkligen jätte dåligt av att inte veta hur det verkligen ligger till när jag alltid får höra något nytt hela tiden. Jag studerar på Malmö högskola och vill verkligen läsa klart min utbildning vilket jag knappt har möjlighet för i nuläget. Jag mår så dåligt av att känna mig helt ensam jag är verkligen i stort behov av att ha min make närvarande, vid min sida. De långa väntetiderna beror på att en muntlig utredning behöver utföras i vårt ärende, trots att vi har med alla dokument och bilagor och är inte i behov av att komplettera någonting. Anledning till att jag behöver göra en muntlig utredning är endast att de vill prata med mig personligen, däremot så säger de att det inte finns några konstigheter i ärendet som behöver utredas mer eller kompletteras. Jag är verkligen väldigt förvirrad och kan inte vänta i 22 månader. Jag behöver hjälp, vad kan jag göra? Hur ligger det till för min situation?

     Tack på förhand

     Reply
 10. Norman

  jag har en arbets uppehållstillstånd som går ut den 26 mars 2015, jag vill förlänga det men jag har fått en ny contract med en annan arbetsgivare o en annan yrke! jag vill också fråga om jag kan starta min eget foretåg
  tack
  Mvh Norman.

  Reply
 11. Helen

  Hej,
  Om man har kommit till Sverige från ett land utan för EU med Shengen visa, kan man söka asyl?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   En utlänning som flyr till Sverige för att söka asyl kan ansöka om uppehållstillstånd antingen vid gränsen eller hos Migrationsverket.
   Med vänliga hälsningar,
   Migrationsjuristerna

   Reply
 12. NN

  Hej,
  Min svärmor ansökte om Svensk Visa för att besöka oss(svärsonen och hennes dotter) i sverige.
  Orsaken till besöket är vi kommer föda vårt första barn och hennes första barnbarn.
  Tyyvärr fick min sävrmor avslag.
  Svenska ambassaden angsåg att det var inte säkert att hon skulle återvända tillbaks till hemlandet inom det 2 månader som bjudan var på.
  Moteveringen var, hon hade en tidigare avslagsansökan för asylsökandet.

  Bör inte varje migrationsansökan behandlas enskilt under dem förutsättningar som råder och finns för och vid varje enskilt ansökningstillfälle. Detta innebär att hennes migrationsansökan skall behandlas utifrån dem uppgifter som hon har angivit i sin Visum ansökan,

  Jag kan förstå att migrationsverket har registrerat samt sparat henness tidigare migrationsansökning i deras register, och därmed har dem möjlighet att gå tillbaka och kan läsa och ta del av dem tidigare migrationsansökningarna och migrationsbesluten som migrationsverket har gjort och avkunnat.

  Men tidigare migrationsavslag och migrationsbeslut kan väl inte åberopas som skäl för att de nya uppgifterna i Visa ansökan skall avfärdas och avslås på grund av de tidigare migrationsbesluten.
  Utan varje ny ansökan bör väl bli prövad fullt ut på dem nya uppgifterna .

  Reply
 13. refaat

  To : Jurist Hamid Asli
  hi
  i was phoned you yesterday… And told you about the case concerning our family (Syria)
  Dublin unit
  As you told me to send you all the documents we have.
  first i have to sent objection letter to the migrationsverket .
  also includes to hire a lawyer to us.
  Sir:
  Can you give me some points for writing text of objection
  As you know, there is a period of only 21 days to objection.
  best regards
  refaat

  Reply
 14. Danial

  Hej
  Jag har varit sambo med en svensk medborgare på 2 år sen 2013, samt har vi varit folkbokförd på samma adress mer än 2 år.
  Jag har varit fast anställd sen 2013, men eftersom jag läste att det kan ta mindre tid och få svenskt medborgarskap jag har ansökt uppehållstillstånd via min sambo och inte vis mitt jobb.
  Men nu är vi inte tillsammans och min gamla uppehållstillstånd på väg ut.
  Jag har två frågor:
  1. Kan jag ansöka för permanent uppehållstillstånd nu, eftersom jag har bott med henne på 2 år?
  2. I fall jag är inte beviljat för permanent uppehållstillstånd nu för att jag är inte med henne längre och måste jag förlänga via mitt jobb, hur länge behöver jag jobbs tills jag får permanent uppehållstillstånd?

  Mvh

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Uppehållstillstånd när ditt förhållandet tar slut
   Du kan få förlängt uppehållstillstånd i Sverige när du och din partner fortfarande lever tillsammans. Men om Ditt förhållande har tagit slut, kan du i vissa fall ändå få förlängt uppehållstillstånd.
   Permanent uppehållstillstånd för dig som är arbetstagare i Sverige
   Du ska haft arbetstillstånd som arbetstagare och jobbat i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren i Sveige för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Kom igåg att detta gäller endast om Du har arbetat för samma arbetsgivare och med det yrke som du har fått ditt arbetstillstånd i Sverige.
   Med vänlig hälsning,
   Migrationsjuristerna

   Reply
  2. Ahsan

   Hej Danial,

   Jag är i samma situation och undrar hur går med din process? Hör av det gärna om du tycker att vi kan dela information. Mitt nummer är 0760667056.

   Reply
 15. kaoutar

  Hej!
  Jag är gravid i veckan 20 och väntar på min man som har sökt om uppehållstillstånd för 23 månader sen.
  Våra handläggare drar bara på tiden Och vi vet inte vad vi ska göra?
  Mvh.kaoutar

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Kaoutar!
   Ärenden som rör barn eller gravida hanteras med förtur av Migrationsverket. Handläggningstiden i dessa fall bör normalt vara korta.
   Du har möjligheten att begära att ansökan om uppehållstillstånd behandlas med förtur. Du kan antingen själv eller med hjälp av en jurist upprätta en förtursbegäran och skicka till Migrationsverket.
   Med vänliga hälsningar,
   Migrationsjuristerna
   HI Juristbyrå

   Reply
   1. fadi

    hej jag har samma proplem och har redan skickat Gravidhetintyg till migritonsverkt men ingen svar!!! och vi vit inte vad ska vi göra

    Reply
 16. Rehman

  Hej
  I am married in 2012 and recieved visa and after that i shifted here in sweden then after that i apply for extension of my visa but migration rejected and banned me for 2 years and told me leave the sweden as soon as possible on the base of wrong interview but i put my case in appeal but unfortunatly it is reject form domstolen (suprime coat).But in that time my wife is pragnent and i apply in migration but again i get rejection and now i have barn and i apply again on the base of my barn but now again decision is negative.please tell me what can i do ???

  Reply
 17. Olena

  Hej!

  Jag skriver angående min far som kommer från Ukraina och söker skydd i Sverige. Han kom från Ukraina direkt till Sverige, men han har en giltig affärsvisum i Tjeckien vilket innebär att han är under Dublinskprocess nu. Vi fick beslut från migrationsverket den 4 juni 2015 om överförning honom till Tjeckien. Han har sina barn här i Sverige och ytterligare vi vet att det finns nästan ingen chans att han ska få nödvändigt skydd i Tjekien och han blir därmed deporterad tillbaka till Ukraina, därför vi behöver att hans ärende ska prövas här i Sverige. Vi behöver en råd och/eller juridisk hjälp från er eller rekomendation vem kan man kontakta i vår fall. Vi har skickat en överklagan till Migrationsverket idag, vi kunde inte vänta med det eftersom beslutet är verkställbart direkt.

  Han behöver skydd på grund av han blev inkallad till militären och skulle bli skickat till konfliktområdet i östra Ukraina, risk för allvarliga övergrepp och fängelsestraffet väntar på honom i fall han åternvänder hemland för att han ha avvikit från en inkallelse till militären (vilket uppgår till fem år).

  Från allt tillgänlig material som vi läste på nätet vi ser den ända chansen att få hans ärende prövas här i Sverige är att bevisa att han behöver skydd på grund av omständigheter som står under rubriken”Övriga skyddsbehövande”, vilket finns bara i svensk lagstifftning. Men gränsen mellan den här rubriken och rubriken ”Alternativt skyddsbehövande” är mycket oklart. På grund av det vi söker hjälp för att identifiera vilka bevis kan man ange för att det ska räknas som omständigheter för övriga skyddsbehövande.

  Skulle nu kunna hjälpa oss med råd och /eller juridisk hjälp från er eller rekomendation vem kan man kontakta i vår fall?

  Vi vet inte hur mycket tid har vi på oss och därför behöver vi hjälp väldigt akut. Vi ska vara mycket tacksamma för vilken som helst hjälp eller råd.

  Tack på förhand!

  Med vänliga hälsningar,
  Olena

  Reply
 18. Asef

  Hello I hade three negative on my ceas after this I sended new document for new application in solna migration on 2014 7 22 but untel now I don’t have any information do you know any nember I should ask from migration about it or can you help me

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Dear Asef
   You can call the Swedish Migration Agency. The telephone number is +46 771 235 235 or you can contact the Swedish Migration Agency by E-mail.
   The Swedish Migration Agency e-mail address: migrationsverket@migrationsverket.se
   We wish you the best!
   Best Regards,
   Migrations jurist
   Emanuel

   Reply
 19. Tom Jonsson

  Hej.

  Jag e svensk å har 2 barn som oxå e svenska medborgare men mamman e colombianska å vi bor för tillfället i Colombia men ja e fortf skriven i Sverige. Å vi har vart i kontakt med ambassaden i bogota i uppehållstillstånds frågan å enligt som kan vi inte bli nekade uppehållstillstånd men de kan dröja innan vi får svar, så vad ja nu vill veta e om vi åker hela familjen till sverige! Barnen har svenska pass å mamman reser på ett turist visum på 3 månader men sen om vi efter dom 3 månaderna inte fått hennes papper klara kan mamman bli tvungen att resa hem till Colombia igen å behöva lämna barnen tills hennes papper e klara? De minsta barnet e bara några dagar gammal just nu men när vi hade tänkt att komma till Sverige kommer han va några månader gammal men fortf amma. Eller finns de nå undantags tillstånd som gör att hon får stanna tills vi fått svar? Ja e inte orolig att hon ska få avslag me tanke på att vi har barn ihop å dom på ambassaden sagt att dom inte kan neka henne. Men vill veta om vad som skulle hända mellan de att hennes turist visum gått ut å vi får svar från migrations verket.
  Tack på förhand, mvh Tom J.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Tom,
   Vi bör meddela dig att din partner inte ska åka in i Sverige under den tid som den svenska Migrationsverket handlägger hennes uppehållstillstånds ärende. Hon bör vänta tills beslutet är klart innan hon reser till Sverige.
   Mvh,
   Migrationsjuristerna Stockholm

   Reply
 20. Wajdi

  Hej.
  Jag är en libanesisk medborgare som har varit gift med en svensk medborgare . Jag fick min uppehållstillstånd den 02/7/2013 .
  Min fru ansökt för äktenskapskillnad den 21-01-15 och nu är vi under betänketid eftersom har hon 2 barn .
  Nu jobbar jag från 10-2-15 och har bra ekonomi ( mer än 13000kr)även företaget har ansökat för mig för arbetstillstånd och bifogat att finns intension för fast anställning . dem har ansökt hos migrationsverket 13-4-2015.
  Min Ex har bifogat äktenskapskillnaden ansökan till migrationsverket. Hon har sagt att jag e här bara för att få uppehållstillstånd och snackat på en dåligt sätt om mig ! Men hon ljuger och har hon ingen bevis mot mig! Även har jag ingen anmärkningar o sånt .
  Nu väntar jag på beslutet
  Min fråga är har jag rättighet att få arbetstillstånd efter vad min fru har gjort ?!
  Och min uppehållstillstånd kommer ta slut den 2/07/15 men har jag identitetskort och körkort
  Har jag rättighet resa inom EU för Semester via flygplatsen? Utanför EU?
  Har jag rättighet att få fast anställning på jobbet under vänta tiden för beslutet från migrationsverket?

  med vänliga hälsningar
  Wajdi

  Reply
 21. Shah

  Hej, min man har varit I sverige på turistvisum från sept 14 till Mars 15 dvs 7månader, han åkte till hemlandet och sökte permananent uppehållstillstånd via webben, innan ansökan gjordes sa migrationsverket att när det finns barn med I bilden så får man förtur med automatic och handläggningstiden är 4månader. När man pratar med dom nu så sager dom något helt annat och att det tar minst 9 månader innan någon handläggare tittar på ärendet och sedan ytterligare 4-6 månader . Vi sökte förtur och åberopade vårt gemensamma barn som är 1år och 10månader men fick avslag. Är det någon som kan ge råd vad man kan göra? Min make har nyligen även fått erbjudande om jobb I sverige med start I September I år,,, vi vet inte vad vi ska göra. Har ni något råd? tacksam för svar.

  Reply
 22. Hanasa

  Hej san!
  jag kom till Sverige på anknytning och efter ett tag fungerade inte med min man och jag var gravid och tvingade mig att göra abort den och jag blev misshandlat av min man och han blev häktad i en månad sen jag fik mycket press från hans familj och de tvingade mig att jag dra tillbaka min anmälan då han kom ut och tvingade mig att åka tillbaka till hemlandet sen blev skilsmässan och allt kom på en gång och jag blev skyldigt på allt då skapade problem med min familj och jag var livrädd av min egen familj därför jag har flytt från min familj sen via en student kamrat fik jag hjälp och skaffat biljett och kom tillbaka till Sverige sen sökte jag skydd har via migrationsverket men ändå jag har fått avslag av min ansökan sen från kassationsdomstolen också samma sak nu de har bestämd att jag måste återvända till hemlandet som jag har ingen där och ar liv hotande fortfarande och jag kan inte överklaga den beslut och jag kan inte åka tillbaka aldrig var kan jag ta vägen och hur kan ni hjälpa mig ?

  Reply
 23. Uzi

  Hej
  Jag är svensk medborgare och är sambo med en man från Uzbekistan.
  Han kom hit som ensamkommande ungdom för ca 3 år sedan och har desvärre fått 4 avslag. Jag har infotnerat Migrationsverket att vi lever ihop och att vi vill söka uppehållstillstånd via anknytning.
  De uppgav att han då måste åka tillbaka till sitt hemland och söka därifrån. Detta vill vi absolut inte göra, vi vill fortsätta leva tillsammans och söka härifrån. Mon fråga är då

  Reply
 24. Uzi

  Fortsättning:
  Min frågar då hur vi ska gå tillväga?
  Enligt en handläggare är det inte möjligt att söka härifrån. Men enligt en annan handläggare går det att utföra ”verkställande hinder” eftersom Uzbekistan är ett land där man inte får liv att skicka tillbaka mot personens vilja.
  Vidare undrar vi om en annan sak. Det är nämligen så att min pojkvän har uppgett att han är yngre än vad han är är och dessutom uppgett ett falsk namn. Om han nu måste lämna landet kan han inte det med ditt ”falska” leg då han inte har resehandlingar. han har sitt pass men som sagt, det är i hans riktiga namn och ålder. Kan det användas emot hobom och oss, att trovärdigheten tar skada då han ljugit om sin identitet?
  Att man inte tror på våran relation?
  Vidare vill vi både gifta oss och skaffa barn men jag är osäker på hur mig går till väga?
  Jag vill inte vara gravid när han är i ett annat land och om mig dröjer med beslut så måste jag döda utan honom. Helst vill vi ju att han får uppehållstillstånd och sen bildar vi familj. Men våra vänner råder oss att gifta oss och bli gravida, att det hjälper att snabbare få beslut.
  Tacksam för svar.
  Uzbeki-wife

  Reply
 25. Wael Hamadeh

  Hej

  jag har en vän som är bosatt i Dubai och har ett eget företag import och export, nu vill han öppna ett företag i Sverige som är knutet till det företag som finns i Dubai samt ansöka om upphållstillstånd i Sverige, kan ni hjälpa oss med det?? och vad kommer det att kosta?

  MVH

  Wael

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Wael,
   Vänligen kontakta H I juristbyrå för mer information. Du Hittar också viss juridiskt information på H I Juristbyrås hemsida. Se nedan angiven länk.
   http://www.hilaw.se/publikationer/migrationsrätt/94-näringsidkares-uppehållstillstånd-i-sverige.html

   Reply
 26. Nina

  Hej, det är antagligen så att migrationsverket har rasat när det gäller mitt fall. Jag är EU medborgare från Grekland och flyttade till Stockholm i augusti år 2001 då jag var 12 år. Några dagar efter så började jag skolan. Jag hade antagligen uppehållsrätt alltså ett vit kort där det stod mina personliga information och när kortet skulle gå ut. Då tror jag att man var tvungen att förnya kortet efter 2 år men jag är inte så säker om detta. För att fortsätta så bodde jag i Sverige oavbruttet i 7 år alltså fram till juni år 2008 då jag tog studenten och valde att flytta tillbaka till Grekland och plugga i universitetet där. År 2008 innan jag skulle flytta till Grekland så skickade jag anmällan till migrationsverket för svensk medborgarskap då lagen var på 7 år för att få svensk medborgarskap. Migrationsverket beviljade min anmällan då de sa att de sista 2 åren så fanns jag inte med i deras system. Fast jag gick i skolan i alla dessa år. Det är nämligen så att min familj lät bli att förnya mitt uppehållsrätt. Men år 2008 så jobbade jag på ett kontor business by phone i en månad och det är med i skatteverket. Skatteverket avregistrerade mig år 2011. Det kanske är bra att nämna att jag hade svensk id kort t.o.m 2011, europeiska kortet från försäkringskassan och fick csn så klart. Nu efter att ha fått examen från Universitetet så ska jag flytta tillbaka till Sverige som planen var innan jag flyttade till Grekland. I mitt fall så känns det att jag är typ landlös. I Grekland är jag Svensk, men Sverige har raderat mig totalt. Jag fick reda på att nu har migrationsverket sänkt åren för svensk medborgaskap till 5 år. Alltså har jag rätt till det nu eller? Jag fattar inte hur de kan bara ”kasta bort” mig då jag känner mig att Sverige är mitt hemland. Jag har inga rättigheter kvar i Sverige känns det som. Vad är det jag måste göra nu när jag flyttar hem? Jag vill ha svensk medborgarskap för jag har all rätt till det. Kommer jag få den? Ni får ursäkta mig om jag blev lite för mycket känslig men det hela känns bara orättvist. Därför vände jag mig till er.

  MVH
  Nina

  Reply
 27. Jonatan Malmberg

  Hej!

  Går det att ansöka om upphållstillstånd för volontärarbete? Det är en person som vill volontärarbeta på ett tempel. Vi har möjighet att säkra personens inkomst under året. Han får gratis boende och gratis mat på templet. Vet ni vilket tillstånd vi bör söka? Är det möjligt att ansöka om tillstånd för religiösa studier? Eller arbetstillstånd för volontärarbete?

  Det gäller ett års vistelse i Sverige.

  Vänliga hälsningar
  Jonatan Malmberg

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Jonatan,
   För sökandens skull ska organisationen bekräfta syftet och vistelsetiden för sökandes räkning samt att försörjningen är tryggad under sökandes vistelse i Sverige. Migrationsverket medger uppehållstillstånd för ett år i taget till den sökande, dock maximalt tre år totalt.
   Volontärarbete utgör s.k. övrig ideell aktivitet och anses på samma sätt som religiös aktivitet. Utöver de allmänna kraven bör sökanden inneha giltigt pass och hederlig vandel samt uppehållstillstånd skall erhållas före inresan till Sverige.
   Med vänlig hälsning,
   H I Juristbyrå
   http://www.hilaw.se

   Reply
 28. Tim

  Hejsan!
  Mitt fall är det min fru som har lämnat in ansökan om att få flytta till mig i Sverige.
  Vi har ansökt om flytten till mig sedan 2013 och fick avslag av olika anledningar bla inte tillräckligt styrkt relation!
  Vi sökte på nytt men den här gången även juridiskt gifta, men ingen har ens tagit över ärendet än så länge (3 månader sedan vi sökte på nytt, ingen handläggare fortfarande! )
  I fallet är även ett barn på 9 år inblandad , jag hade verkligen önskat att ni kollar på våra papper!
  Mvh. Tim

  Reply
 29. Musho

  Hej! Jag har sökt uppehållstillsånd med anknytning till min sambo. Jag har bott (pluggat och jobbat) i Sverige i 6 år nu och har fast jobb, egen lägenhet osv. Då vi båda är jättenervösa inför intervjun som vi ska ha inom nån vecka så tänkte jag kolla upp om hur det går till ifall man får avslag på intervjun?? Kan jag få söka uppehållstillsånd med min fastanställning eller blir man utvisad? Hur funkar det?
  Mvh
  Musho

  Reply
  1. linda

   Vill bara varna migrationsverket är falska och dom hittar på med mera jag fick avslag fick inte ens prata till punkt

   Reply
 30. a

  Hej..!
  Vi är från Irak kom till Sverige längesen men
  Vårt mor åkte till USA hon amrikan medborgare 75år gamal vill flytta till Sverige
  Nära till sina barn är det möjligt för hon upphölltilstånd. ?

  Reply
 31. Sumaya

  Hej, kan hjälpa angående mitt ärende som ligger hos migrationsverket för 11 månad utan att ens bli till delad en handläggare. Det gäller svensk medborgskap. Jag behöver veta varför dem dröjer på mitt ärendet . Vilken ska jag överklaga till? Min dötters pappa är akut sjuk och vi behöver resa och ser honom, och det enda snabba vägen är om vi har svensk pass annars det vanliga främling pass krävs visum som tar mellan 3 och 4 månader väntid.

  Reply
 32. alicia beatriz carzoglio

  min son kom till sverige
  den 18 augusti 2015 till sverige med sin fru
  och sin son ( innnan dess hade de sökt upptillstånd till henne ) eftersom de har haft ett svart situation i argentina bade ekomisk och för var fysisk integritet.
  de bodde i en ställe var det fanns så mycket våld, kriminella händelse, till ex..de blev rånad hemma , de fik heminbrott, flera gånger deras son med bara 6 månader var nästan kidnappad , hans fru skulle till affaren och en man kom och borjade slå henne för att ta mitt barn , hon kämpade och kunde ta sig lös , en kvinna hjälpte henne ,och lätt de komma inn i huset. hans fru fik komma till sjukhuset för misshandel och blåmärken.., efter detta händelse deras barn är en lättskrämd barn idag. vi tror att de kunde ha varit offer för människohandel efterson detta händer mycket nu” att man tar barn för att ta organer ifrån de” .de kännde sig osäkra dar . de levde i en ständig rädsla .Förra året hans fru var nästan kidnappade om igen ,den gången var hon själv som var offer ,det var tack vare en man som arbetade vid en bensinstation som hjälpte henne att hon blev inte kidnappad.
  min son själv var våldsamt överfallen på gatan och nästan förlorat sitt liv, man förskökte avfyra ett vapen mot hans huvud men den gik fel sa det är darför han lever idag,
  efter att ha lidit allt detta mardröm de var mycket stressad , kände sig otrygga , vi min man och jag kände oss mycket oroad och tog ett lån för flygbiljetter för att ta de ur denna situation.
  jag vet att vi måste vänta på deboras beslut utomland,men vi har inte pengar för betala
  igen ett flygbiljett.min son håller nu på att skaffa arbete,han är en person som inte kan sitta hema utan arbete,har lämnat cv i nästan hela västerås ,ska borja att studera i janúari månad. hans son har börjat förskolan.(bifögar ett brev från förskolan personal )
  jag är mycket oroad eftersom hans son är mycktet fäst vid sin mor,han är liten och skulle inte förstå att man tar sin mamma from honom
  min son har skrivit ett brev med samma innehåll som i detta brev till migrations verket i förväntan att de tar ansyn till allt hellände som de har gåt igenom
  förutom allt det har, min son själv fick en stressförlämning i halva kroppen på grund allt stress,han är inte helt återställt en.
  jag vill att hans famijl ska kunna bo i fred i sverige.
  Jag vill klargöra att hans fru är en person med känslig hälsa , fik en mycket allvarligt problem : lever necrocis ett slags toxisk sjukdom som läkemedel som hon fik producerade, som nästan ledde henne till döden , hon har en problem med svara urininfetioner , och blev fel medicinerade .och hon var med en allvarlig bilolycka , sviterna av detta bilolika gör att hon får luckor eller minnesförlust ofta om hon får fysisk trötthet eller emotionell stress som utlöser dessa episoder av minnesförlust , i Argentina fik hon inte sa mycket hjälp för detta ingen behandling och det detta problem kvarstår. hennes son även bevittnat måndagen den 7 i september2015 med mig en episod men de minesluka som hon far ,vid den tiden var min son hos tandläkaren med min make och jag ringde de och sa av vad som hände , så de var tvungna att omedelbart återvända , och situationen var mycket svår . tros detta hon studerar svenska med mig varje dag, hon vill garna lära sig .hon har en internatienell diplom som visar att hon är en kompetent frysor , hon bara väntar på att kunna arbeta , inom detta yrke, vi båda är arbetssamma , vill inte vara till last till någon, vi vill att inte behova splitra var familj, detta skulle ge oss mera lidande, och de har redan lidit för mycket i argentina, tack sa mycket för er förstoelse , och empati,

  Reply
 33. Majsan Walentynowicz

  Hej!

  Jag har blivit kontaktad av föreningen Ensamkommande i Stockholm. Jag har ordnat evenemang för dem samt undervisat i Svenska. Flera av ungdomarna är nu förtvivlade då de fått avslag. Jag kan inget om juridik och känner att jag har tagit mig vatten överhuvudet. På söndag skall jag träffa pojkarna med tolk.
  Vem kan jag anlita?
  Vad ska ge dem för råd?
  Ska de själva anlita ombud?
  Kan de skickas till ett land där de inte satt sin fot?

  Jag misstänker att det rör sig om ca 15 fall. Är det något jag ABSOLUT inte ska göra? Tacksam för svar!

  Majsan Walentynowicz
  070/5792395

  Reply
 34. nazanin

  Hi this is nazanin. Im from Iran and Its less than 6months that I have gotten my residence permit as a political activist.I was living with my parents before I came to sweden.I have just one brother who also lives in sweden and is a citizen but he had gotten his residence according to his marriage.My father is 62 and mt mother is 57 years old.I want to know if they can apply and get a permanent residence permit or not

  Regards
  Nazanin

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hi Dear Nazanin.

   Thank you for contacting immigration lawyer.

   In this case, your parents must apply for a permit residence to stay with a love one in Sweden.
   The first of all your parents need to apply, at the Swedish embassy in the country they live in, that means Tehran.

   The application they need to fill in, is some details about themselves, and some information about the person they gone stay with in Sweden.
   Information like
   * Home adress
   * Phone number
   * E-mail adress
   * Social security number.

   Copy of there passport, where the personal information is, photo, signature, passport number, validity period shown.

   And the most important thing is that they need to show how you are related and what kind of relationship you have. If you are the biological child?
   They need to explain why they want to stay in Sweden, they might need your support and because of the distance it can be tuff.

   All the documents have to be in Swedish or English, if not. All the documents has to be translated authorized.

   This is a long process. We at H I law firm (H I juristbyrå) can help you out with all the papper work.
   We need a power of attorney to start the process.
   In the end the only thing that you need to do, is to sign the papper before we send it to the Swedish immigration office.

   Best Regards

   Ronak Khashmani

   H I Juristbyrå
   08 – 6840 5555
   Info@hilaw.se

   Reply
 35. Maya

  Hej jag är svensk medborgare,vi har ansökt sambo den 06/06 2015 och vi har fortfarande inte fått nån intervju mail från Migrationsverket,hur länge man måste vänta för att få intervju mail från de? Och sista frågan är jag är just nu sjuk men samtidig jag jobbar men inte mycket blir det nåt problem för min sambo eller kommer han få avslag? Tack för svaret

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej!
   Tack för att du har kontakta Migrationsjuriterna i Stockholm.

   Det kan ta upp till 12 månader innan man får tillfälle att gå på en sådan intervju. I detta fall har det gått 5 månader, så du kan vara säker på att det kommer.

   I din fall så finns det något som heter Försörjningskrav, med andra ord att du som är bosatt i Sverige ska visa att du har ett regelbundet arbetsrelaterad inkomst. Det kan vara tex :
   * Lön från heltidsarbete
   * A-kassa
   * Sjukpenning eller
   * Inkomstgrund ålderspension.

   Det är viktigt att förmedla att du har ett arbete i detta fall och att du har ett lön som kommer regelbundet.

   Dock gäller inte försörjningskravet för de som är enbart
   * Medborgare i Sverige eller i ett annat inom EU / EES eller i Schweiz
   * Har permanent uppehållstillstånd och bott i Sverige i minst 4 år.
   * Fått uppehållstillstånd som flykting eller har beviljats flyktingstatusförkörklaring
   * Långvarig nedsättning av arbetsförmåga pga sjukdom.

   Med vänliga hälsningar
   Ronak Khashmani
   Paralegel
   H I Juristbyrå Stockholm
   08-68 40 55 55

   Reply
 36. Emelie

  Hej,
  Jag är svensk medborgare, född och uppvuxen här. Har eget boende och arbete här i Sverige. Jag träffade min kille under en tids arbete utomlands, vi ansökte i Januari 2015 om att han ska få flytta till mig i Sverige (han är från Marocko). Då sas det att väntetiden var 10-12 månader. Han var på intervju i början på september och den gick bra. Nu sägs det att väntetiden är 10-20 månader?!? Hur kan de få vara så. Det är ett väldigt långt och ovisst tidsspann. Vi är vanliga människor som pga kärlek vill leva tillsammans. Vi kan i nuläget inte planera något i våra liv eftersom han kanske får besked nästa vecka, nästa månad eller kanske om ett halvår eller ännu längre bort i tiden??? Hur kan migrationsverket få göra så, det känns inte mänskligt.
  Vad är det som tar sådan tid? Alla dokument är inskickade, intervjun är gjord. Att han dessutom inte får komma hit och hälsa på under tiden känns ännu mer som ett hån. Vi vill leva våra liv tillsammans, och bilda familj, men som det är nu kan vi inte ens träffa varandra då jag jobbar heltid och har svårt att ta ledigt och han inte får komma hit och hälsa på.

  Finns det ingen tidsbegränsning på hur lång tid det får ta att ge besked på ansökan om uppehållstillstånd?
  Finns det något sätt att skynda på ett ärende som detta??? eller kan man få något slags tillfälligt besökstillstånd för en vecka eller två åtminstone?

  Reply
 37. Amina

  Hej,hej..
  Jag har fråga.Min svenska är inte jätte bra så Jag hoppas att du ska förstå mig bra. Jag bör i Bosnien och jag väntar barn men man som har svensk permanenta uppehållstillstånd. Jag är nu i 14 vecka av graviditeten. Vi har skickat ansökan till migration men vi får inte beslut till nu . Kan jag gå i Sverige och vänta på beslut där (jag frågar det eftersom jag vet att finns flera exempel att man kan vänta på beslut i Sverige ) .

  Reply
 38. Ingrid Carlsson

  Hej!

  Ett ensamkommande barns familj har fått avslag på sin ansökan om anhöriginvandring pga falska pass (detta enligt Migrationsverket). De har nu skaffat nya modernare pass, men har trots detta fått avslag, nu i Migrationsöverdomstolen. Är detta högsta instansen eller kan vi föra frågan vidare? Familjen nekas även DNA-test.

  Reply
 39. Igor

  Hej
  Jag har fått Avslag på sökt uppehållstillstånd. Sökt om att få flytta till Sverige då min Fru (svensk medborgare) blev sjuk under mitt besök här och är fortfarande kroniskt sjuk och väntar på operation. Min fru hjälper mig skriva detta på svenska. Har 3 veckor på mig att överklaga. Hur ska jag gå till väga. Min fru är orolig och vet inte hur detta ska gå nu och vi vill inte riskera att hon ska bli ännu mera sjuk pga detta.
  Tusen tack på förhand
  Med Vänliga Hälsningar
  Igor

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Igor !

   Tack för att du har kontaktat Migrationsjuristerna.

   Du kan överklaga beslutet till Migrationsverket, för ytterligare handläggning.
   Om du är den sökande, så ska du inte befinna dig i Sverige under hela processen tills du får ett beslut.
   Detta leder till att du har större chans att få avslag.

   Självklart ska din fru inte bli sämre, utan till det bättre.

   Du kan anlita en jurist inom migrationrätt, genom att ge dem ett fullmakt för att överklaga ditt beslut.
   Ta kontakt med en jurist i god tid i sådana fall, då det är enbart 3 veckors tid.

   Önskar er all lycka!

   H I Juristbyrå
   Ronak Rahmani
   08-65 40 55 55

   Reply
   1. Igor

    Hej igen
    Jag befinner mig i Sverige då vi sökt härifrån eftersom min fru blev sjuk under mitt besök. Och jag vill ju inte lämna hennes sida då hon väntar på operation för att avlägsna tumör. Hon mår fruktansvärt dåligt nu när vi fått beslutet att jag måste lämna inom 4 veckor. Vad händer när jag överklagar, får jag stanna tills dom beslutat eller måste jag fortfarande lämna landet inom 4 veckor? Om jag blir tvingad att lämna kan jag lämna in ansökan på svenska ambassaden i mitt hemland direkt jag kommer hem eller måste jag vänta? Så många frågor och så dåligt jag mår av att behöva lämna hennes sida när hon är så pass sjuk 🙁
    Tacksam för svar
    Med Vänliga Hälsningar
    Igor

    Reply
    1. Hijuristbyra (Post author)

     Hej igen Igor.

     Bara av de att du har varit i Sverige under hela processen så ökar det risken för att få ett avslag. Migrationsverket vill helst att den sökande ska vara utanför Sveriges gränser då ärendet är under pågående handling.

     Tyvärr så är det tuff för er båda två. Dock kan ni kan ansöka om en verkställighetshinder. Vilket betyder att du kanske inte behöver lämna landet inom 4 veckor. Rekommenderar att ni ansöker om ett verkställighetshinder, och samtidigt gör en överklagan på beslutet

     Om du inte lämnar landet inom den tid som står i ditt beslut kan du få ett återreseförbud. Då får du inte resa tillbaka in i Schengenområdet under ett år.

     Anlita en kunnig jurist inom migrationrätt, så kan hjälpa er under hela processen.

     Önskar er all lycka !

     H I Juristbyrå
     Ronak Rahmani
     Paralegal
     08- 6840 55 55

     Reply
  2. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Igor !

   Tack för att du har kontaktat Migrationsjuristerna.

   Du kan överklaga beslutet till Migrationsverket, för ytterligare handläggning.
   Om du är den sökande, så ska du inte befinna dig i Sverige under hela processen tills du får ett beslut.
   Detta leder till att du har större chans att få avslag.

   Självklart ska din fru inte bli sämre, utan till det bättre.

   Du kan anlita en jurist inom migrationrätt, genom att ge dem ett fullmakt för att överklaga ditt beslut.
   Ta kontakt med en jurist i god tid i sådana fall, då det är enbart 3 veckors tid.

   Önskar er all lycka!

   H I Juristbyrå
   Ronak Rahmani
   08-65 40 55 55

   Reply
 40. Shrin

  Hej jag skriver angående en vän. Han kom till Sverige 2007 och flydde pga religiösa skäl. Han fick avslag 2008 och skulle bli hemskickad. Han sökte asyl 2012 igen och under dem åren borde han här olagligt. Men även då fick han avslag. Nu har han fått avslag två gånger. Finns det något som han kan göra för att hans fall ska prövas om. Han kan inte återvända tillbaka till hemlandet som är Irak för då blir han förföljd. Kan han söka arbetstillstånd nu istället för uppehållstillstånd utan att behöva åka tilllbaka till hemlandet? Alla hans papper har hamnat hos polisen finns det möjlighet att det skickas tillbaka till Migrationsverket för att prövas om igen?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Shrin.
   Tack för att du har tagit kontakt med Migrationsjuristerna.

   Enligt migrationsverkets regler så ska den sökande inte befinns sig inom Sveriges gränser medan en sådan ansökan handläggs.
   Din vän kan ansöka om arbetstillstånd i Sverige och stanna kvar om han uppfyller kraven så som
   * Arbetat i minst 4 månader på de arbetet han har.
   * Det ska ha kommit in en ansökan om spårbyte till migrationsverket inom 2 veckor som beslutet om avslag.

   När avslaget har kommit till din vän, så fanns / finns det möjlighet att lämna in ansökan om arbetstillstånd.
   Har det inte kommit in en ansökan, så måste han tyvärr åka hem till Irak.

   För mera information, kan ni kontakta oss via tel.

   H I Juristbyrå
   Ronak Khashmani
   Paralegal
   Adress : Rissneleden 136
   174 57 Sundbyberg
   Tel : 08 68 40 55 55

   Reply
 41. Raad Jirjis

  hej
  jag är gift har min fru bosatt i Österrike med Österrikisk upphålltillstånd fru har bor där
  vi har lämnat in ansökan till migrationverket
  alla intervjuer genom för
  jag som är hennes man medborgare i Sverige
  sedan mångar år har egen bostad 2 arbetsgivare
  tillsvidare anställd med hög inkomst
  vi har väntat i 14 månader på et beslut från migrationverket jag fattar inte varför skall tar långt tid för ett beslut.
  kan ni hjälpa mig, hur jag ska göra?
  Hälsningar Raad Jirjis

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Raad J.
   Tack för att du har kontaktat Migrationsjuristerna.

   Tyvärr är det så att väntetiderna på beslut som skall fattas av migrationsverket dröjer längre än vad det är beräknat.
   Har ni tagit kontakt med migrationsverket för att se hur långt eran ärende har gått?
   Du / ni kan ge oss ( H I Juristbyrå ) ett fullmakt för att vi ska senare ta kontakt med migrationsverket och se vad som dröjer.
   Har vi ett fullmakt, så kan vi se över ärendet och ifall ni har möjlighet att få en förtur.

   Tack, önskar er lycka till !
   Ronak Khashmani
   Paralegal H I Juristbyrå
   Rzissneleden 136, 174 57 Sundbyberg Stockholm
   Tel : 08- 68 40 55 55

   Reply
 42. Emelie

  Hej igen,

  Jag fick inget svar på mitt inlägg. Så jag försöker fråga igen. Det jag undrar är om det verkligen inte finns någon slags begränsning för hur lång tid det får ta för migrationsverket att ge besked på ansökningar om uppehållstillstånd? Kan man få hjälp med att skynda på ärendet på något sätt? Eller åtminstone få reda på vad det är som dröjer?

  Tack på förhand, hoppas på svar.

  Reply
 43. Pär Petersson

  Hej!

  Min flickvän kommer från Yemen och är asylsökande i Sverige. Själv är jag svensk medborgare sedan födseln. (Vi träffades i Sverige.) Hennes ärende kommer antagligen inte att handläggas inom snar framtid, då köerna hos migrationsverket nu är väldigt långa. Vår fråga gäller giftermål. Jag utgår från att det inte finns något hinder för oss att gifta oss, så länge hindersprövningens krav uppfylls. Men hur påverkas hennes asylprocess av att vi gifter oss? En annan fråga utgår från att jag läst att en maka/make skall söka om uppehållstillstånd vid äktenskap från hemlandet. I detta fall då hon redan har ett asylärende på gång, kan detta bli aktuellt? Situationen med kriget i Yemen oroar mig ifall hon, Gud förbjude, skulle få avslag på sin ansökan och tvingas att återvända till krigets Yemen för att ansöka om uppehållstillstånd som min maka. Vi avser att gifta oss, men frågan är hur detta påverkar asylprocessen och när det är klokt att vi gifter oss utifrån denna process. Vi är djupt tacksamma för all hjälp med dessa frågor. MVH Pär P.

  Reply
 44. Aktan

  Hej jag bor i Sverige och är svensk medborgare är gift med en kille som bor i Turkiet och vi har ansökt om familjeanknytning för ungefär 1 månad sedan. Jag vet att det inte har gått jätte länge sen vi ansökte men jag är orolig för dom nya reglerna som kommer troligtvis komma i april. Jag går sista året i gymnasium och har haft ett deltids jobb sen 3 år tillbaka men om försörjningskravet börjar gälla för oss som är svensk medborgare i april så kommer jag inte att kunna hämta hit min man på en väldigt lång tid eftersom att jag pluggar och kan inte skaffa ett heltidsjobb och jag är gravid och ska föda 29 maj 2016 så jag kommer inte att kunna skaffa ett heltidsjobb 1 år efter det under min mammaledighet heller så det kommer ta en ganska lång tid innan jag får hit min man. Jag ska föda och ta studenten till domaren och vill vara med min här då eftersom
  Att det känns jobbigt att alla mina kompisar kommer att vara med sina män/ pojkvänner och jag ensam med mitt barn bara. Och man kan ju inte längre ansöka om förtur så det är en ganska liten chans att jag får beslut tills dess. Jag är orolig och mår dåligt jag kan inte längre umgås med någon eftersom det känna jobbigt att dom
  Är
  Med sina partners och jag ensam. Det går åt helvette i skolan också eftersom att jag bara tänker på detta nuförtiden. Så min fråga är. Vad kan jag göra för att skynda på processen. Kan ni hjälpa mig med detta? PS: min man har varit här på besöksvisum i september och har inte skapat problem här. Då hade vi inte ansökt om
  Familjeanknytning än. Vi ansökte från hemlandet för att det skulle bli så rätt som
  Möjligt.

  Reply
 45. Samar

  Dear…
  I would like to inquire about my situation that I am Syrian, I came to Sweden because my family and boyfriend are here, but I haven’t applied yet for residence in Sweden because of Dublin agreement that I recently had got a Polish resistance which has been expired one year ago.
  I would like to inquire about the possibility to get married here in Sweden and get the residence without forcing me to get out of the country while I am in possession of residence document which has expired less than two years previously.

  I would greatly appreciate any help you might be able to give me.

  Best regards

  Reply
 46. NoMee

  Hi,

  I have applied for the extension of my work permit in August 2015. I am currently based in Stockholm and working in an IT company. I dont see any problem with my case as its a very straight forward scenario but they are taking too long to process it. Now all of a sudden, my grandpa got ill and I have to see him as he is alone but I cannot leave my work and its been 5months with no answer from migrationsverket. What shall I do?

  They are rejecting the request to prioritize my case. Any suggestions please?

  Reply
 47. Maria

  Hej.

  Jag har PUT och tänkte ansöka om svensk medborgarskap pga jag är gift i 3 år med en svensk medborgare. (eller vi är gifta nu i över 6 år, men då vi gifte oss var jag illegalt i landet. Jag är officiell i landet i 3 år nu). Men min man vill skiljas. Hur stora är möjligheterna att migrationsverket godkänner att ge mig svenskt medborgarskap ändå? Är det bättre att ansöka om medborgarskap om 2 år istället? Jag är rädd att förlora PUT. om dom nekar mig medborgarskap nu – finns det risker att dom återkallar PUT också?

  Reply
 48. Marcus

  Hej. Jag är svensk men bor sedan ett år tillbaka i Portugal med min fru och hennes dotter sen förr.
  Dom är brasilianskor. Vi har försökt att få uppehållstillstånd i Portugal men misslyckats än så länge.
  Nu vill vi flytta till sverige. Jag har bostad.
  Min fråga är nu. Måste dom åka tillbaka till brasilien för att ansöka om svenskt uppehållstillstånd? Och isf, kan dom komma tillbaks till europa snabbt med tanke på att deras ”dagar” är förbrukade?
  Tack på förhand.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Marcus,
   Tack för att du kontaktade oss.
   Eftersom ni är gifta kan hon ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till dig. Om hennes dotter är omyndig kan hon med anknytning till mamman också ansöka.
   Enligt huvudregeln måste de åka till hemlandet och sedan ansöka därifrån. Inom vissa omständigheter kan de finnas undantag.
   Du är välkommen att kontakta oss för en mer ingående information och hjälp.

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 49. Johanna C

  Hej,
  Jag har ansökt uppehålltillstånd till min mamma som bor i Colombia. Jag är hennes enda dotter och jag vill självklart ta han om henne när hon blir gammal. Nu är hon 64 år och kan klara sig själv men jag vill gärna att hon kommer så fort som möjligt så hon har möjlighet att lära sig språket och ”komma in i systemet”. Jag har bott i sverige i 3 år, fick permanent uppehålltillstånd aug 2014 och ansökte upphållstillstånd till henne jan 2015. De tog beslutet 9 dec 2015 även när vi aldrig blev kallat till intervju. Jag försökte att ta kontakt med MV för att veta varför vi fick avståg. Igår fick jag veta varför 20160129. I beslutet står att hon har syskon som kan ta han om henne, men jag tycker att det inte är relevant, om 10-20 år kommer syskon att vara lika gamla eller äldre än henne. Migrationsverket säger också att jag kan skicka pengar till henne om hon behöver. Ja, det vet jag, men vem kommer att ta hand om henne då?. Att bo i Colombia är inte lätt om man är gammal, säkerheten som alla vet är inte den bästa. Jag är hennes enda dotter, hon har inga man/pojkvän/sambo. Det är jag som ska betala allt för henne här i Sverige, det är jag som är ansvarig för henne när hon blir äldre. Därför gjorde jag allt möjligt för att lära mig språket snabbt, jag läste SFI i 5 månader, jag hade jobb efter att ha bott i Sverige 1 år, och fick tillsvidareanställning på en bank efter 2 år i Sverige, allt detta för att bli godkänd när jag skulle ansöka för henne. De säger att jag är vuxen kvinna som tog beslutet att flytta till Sverige för att bo tillsammans med min Svensk sambo. Ja, det gjorde jag, alltid medveten om att ansöka uppehållstillstånd till min mamma så hon kunde bo med oss. Min sambo visste också att jag flyttade hit men att jag ville bo med min mamma, och skulle ansöka uppehålltillstånd för henne.
  Tycker ni att det går att överklaga? eller är det rätt beslut från MV?

  Reply
 50. Hassan

  Hej
  Min kusin bor i Iran och undrar om det går att investera i Sverige och istället får han uppehållstillstånd. Eller att starta sitt eget företag och få uppehållstillstånd. För att en advokat i Iran sagt att han måste ha en person i Sverige som åtminstone äger 51 procent av aktieportföljen. Stämmer det?
  Han är 30 år gammal och en afghan man som bor i Iran
  Han är nygift och har inget barn
  Kan ni vara snäll och guida mig i det här ärndet?
  Jag vill gärna att du mejla mig svaret
  Mvh Hassan

  Reply

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *