MIGRATIONSJURIST I STOCKHOLM | ASYL

Juristbyrå-Stockholm,-MIgrationsjuristerna

Advokater och Jurister som jobbar med uppehållstillstånd, asyl och migrationsrätt.


MIGRATIONSJURISTERNA  | STOCKHOLM

Migrationsjuristerna Stockholm – Solna. Behöver du hjälp med uppehållstillstånd? Har du problem med att förstå Migrationsverkets beslutsfattare? Då kan det vara en god ide att anlita en migrationsjurist för som tillvaratar din rätt enligt utlänningslagen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Migrationsverket ligger i Solna liksom migrationsjuristerna som ligger efter Rissneleden. Vi samarbetar med HI Juristbyrå, jurister specialiserade inom migrationsrätt.

Migrationsjuristerna har ett samarbete med H I Juristbyrå

H I Juristbyrå kontor

Juristerna på H I Juristbyrå är specialiserade i migrationsrätt och befattar sig dagligen med ärenden om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, asyl, m.m. H IJuristbyrå bistår Dig genom hela migrationsprocessen i kontakten med olika myndigheter såsom Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen men också andra myndighetsbesvär inom ramen för migrationsförfarandet.

MIGRATIONSJURISTERNA STOCKHOLM, MIGRATIONSVERKET

Migrationsjuristerna.se tar asylfrågor | Asyljurist Stockholm

Migrationsjuristerna.se är en informationssida där du som asylsökande bland andra kan söka råd och vägledning i utlänningsfrågor som rör uppehållstillstånd och asylfrågor. Migration lite förenklat handlar  om utvandring eller flykt på grund av olika omständigheter i det land man bor i. Kanske har man politiska skäl varför man måste lämna sitt hemland och söka asyl i ett annat land. Det kan vara krig som gör att man inte kan stanna i sitt hemland. Migrationsjuristerna.se tar upp frågor som har med din rätt att stanna i Sverige att göra. För att få stanna i Sverige krävs som sagt uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet krävs inte bara för dig utan även för dina barn och andra anhöriga som vill söka asyl i Sverige. Hur asylprocessen går till kan du läsa på Migrationsverket. Se Migrationsverkets hemsida.

Frågor om uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket

Hur du söker uppehållstillstånd rent formellt kan du finna på Migrationsverkets hemsida. I många fall kan man behöva både en tolk och en migrationsjurist. Migrationsjuristen står i de flesta fall staten för, men oavsett detta kan det vara bra att ha med sig en migrationsjurist i processen så man får sin rätt och sina intressen tillvaratagna. Uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket som också beslutar om uppehållstillstånd. För att få uppehållstillstånd måste du uppfylla vissa kriterier som är nödvändiga för att du ska få rätt att bo i Sverige och använda det svenska välfärdssystemet eller kunna ingå i arbetslivet. Dessa kriterier är hårda och för att på bästa sätt få din rätt till uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige så kan det vara bra att anlita en kunnig migrations- eller asyljurist för den juridiska gången.

Migrationsjuristerna.se | migrationsjuristerna Stockholm

Asyl- och migrationsjurist Stockholm

En migrations- eller asyljurist kan med fördel ta din strid mot Migrationsverkets sakkunniga handläggare.  En migrationsjurist ser till att du får din rätt gentemot Migrationsverket och migrationsjuristen ser till att Migrationsverket följer lagen när du tar sina beslut i migrationsfrågor. En migrations- eller asyljurist är specialiserade inom asyl- och migrationsrätt och den formella
processen vid uppehålllstillstånds-frågor.

Asyl- och uppehållstillstånd

Söker du asyl eller uppehålltstillstånd krävs att du uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är hårt ställda och uppfyller man inte samtliga så kommer man få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får du antingen genom anhörighetsinvandring eller andra asylskäl och i andra hand kan du få arbetstillstånd för att bo och arbete i Sverige under viss tid. Vem som bestämmer om du får stanna är dina grundförutsättningar för sökandet om asyl i Sverige. Den svenska migrationslagstiftningen kodifieras i utlänningslagen och här ges mer detaljerade regler om hur du får komma in i landet och vilka förutsättningar som krävs för att stanna och arbeta exempelvis. Utlänningslagen styr också vem som får bli svenska medborgare genom bland annat den s.k. neutraliseringsprocessen. I utlänningslagen finns även de regler som gäller utlänningars rättig- och skyldigheter. Migrationsverket kan beskrivas som en grindvakt vid nationens gräns. Migrationsverket tillämpar utlänningslagen och bestämmer hur den ska tolkas och tillämpas i praktiken såsom frågor när man som utlänning måste lämna Sverige och när man får stanna.

Migrationsjurister inom migrationsrätt | Asyljuristerna Stockholm

För att på bästa sätt tillvarata din rätt att få stanna i Sverige kan man behöva juridisk hjälp i frågor kring asylprocessen. En jurist företräder dig i migrationsdomstolen som offentligt biträde och lägger fram din rätt kring dina förutsättningar för att få uppehållstillstånd i Sverige. En migrationsjurist har den praktiska erfarenheten som krävs för att nå framgångar för dig eller din familj i Migrationsdomstolen. Kom i kontakt med en jurist idag för upprättandet av avtal eller granskning av dokument.

287 Comments

 1. Jonas

  Hej,

  Jag är svensk medborgare men min fru är amerikan. Vi har bott i USA i snart tre år men planerar nu att flytta tillbaks till Sverige.

  Min fru har redan ett svenskt permanent uppehållstillstånd (vi bodde i Sverige i nästan tre år innan vi flyttade till USA), men det går snart ut och behöver förnyas i mars detta år.

  När jag har läst på Migrationsverkets hemsida om att förnya permanent uppehållstillstånd så låter det lite oklart vad som gäller. Vi är oroliga att hon nekas att förnya sitt PUT eftersom vi varit borta längre än ett år och undrar vilken väg som är klokast att ta när det gäller återflytt till Sverige.

  Helst skulle vi bara vilja flytta tillbaks till Sverige innan uppehållstillståndet går ut och försöka förnya hennes PUT när vi väl är där (i Sverige), eller rekommenderar ni att vi ansöker/förnyar härifrån (USA) och väntar på beslut innan vi flyttar tillbaks?

  Mvh,
  Jonas

  Reply
 2. Amina

  Hej !
  Jag väntar på beslut från Migrationsverket för uppehållstillstånd. Jag är gravid ,24 veckor. Jag har 1 papper från kurator att jag väntar på beslut i Sverige och jag har papper från sjukhuset i Norköping att jag är gravid. Så min fråga är, kan jag vänta beslut om ärendet i Sverige? Kan jurist hjälpa mig? Och hur mycket jag behöver betala för det ? Tackar .
  Hoppas du förstår mig eftersom jag pratar inte så bra svenska 🙂

  Reply
 3. Sebastiaan

  Hej 🙂

  Jag är EU medborgare men bor och arbetar sedan 8 år i SE (hos samma företag). Jag har gift mig efter en 1 års lång distans förhållande med en Keniansk kvinna som jag har träffat under 10 dagars när vi giftade oss.

  Vi har ansökt om familjeåterförening hos migrationsverket i juni 2015. Finns det risk för avslag? Kan man minimera den eventuella risken genom att besköka igen?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Sebastian,

   Tack för att du skriver till oss!
   Eftersom vi har inte insyn i ditt ärende så kan vi heller inte uttala oss om den faktiska situationen.
   Migrationsverket är den instans som beslutar i ditt ärende och beslutet grundar sig på många faktorer.

   Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information och hjälp.

   Med vänliga hälsningar

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Kontakta gärna oss

   Reply
 4. Imran

  Hej! Jag undrar om hur mycket ska man ha lön för att söka arbetillstånd för hela familjen ? De har sökt asyl och väntar på beslut i fall om det blir ett negativ beslut de vill söka arbetillstånd .

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Imran,

   I din fråga framgår det inte tydligt inom vilken bransch som det är tänkt att jobba inom.
   För att vi ska kunna ge dig bättre råd och förslag måste vi ha mer information om ditt förhållande och vad saken gäller.

   Du är därför välkommen att kontakta oss på HI juristbyrå för vidare rådgivning och hjälp!

   Med vänliga hälsningar

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 5. Ammad

  hej jag skulle veta att jag hade skickat inbjuden för min lille bror han är i pakistan han hade änsökt för visum där o fick refusal på en poäng att det finns inte nån proof att han ska lämna land efter visit. kan jag göra appeal och finns det nån advokat som kan hjälpa mej. Jag är svensk medborgare och bodde hä för 6 år .
  Ammad

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Ammad,

   Om du har fått beslut om visum som du inte är nöjd med, kan du lämna in ett skriftligt överklagande senast
   tre veckor från den dagen du fick beslutet. I din fråga framgår det inte när du har delgivits beslutet.
   Vi kan hjälpa dig med att överklaga beslutet under förutsättning att överklagandetiden har ej överträtts.

   Du är välkommen att kontakta oss på HI juristbyrå!

   Med vänliga hälsningar

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 6. can jian

  I have been having resident permit of phd since Jan29, 2010. and granted PUT in Sep,2014. So totally 6 years time in Sweden.
  But the it is special for phd on citizenship. You should mention your attention to settle in Sweden , then you can count your phd time. And I did not in 2009, and afterwards I mentioned it depends.

  But I stated in my application that I received incorrect information from Swedish Embassy when I applied for my first permit, the officer (at Beijing Embassy) told me not to fill settlement intention, otherwise I would be rejected. but now MV asked you to state you plant to settle in Sweden in order to have your phd time counted…

  I think this is a huge contradiction, could you help me with this issue?

  Reply
 7. Andreas Stenberg

  Hej. Jag och min fru gifte oss i Thailand innan jul förra året. När vi ansökte om visum så stod det att 45% får inom 8 mån. Väntetiden var då vi sökte 4 mån. Nu när man ringer till dom så säger dom minst 8 mån och blir otrevliga och oförskämd i telefon för man påpekar inom inte minst. Man borde med andra ord höra något inom 8 mån. Nu när jag talat med dom skulle det ta minst 5 mån innan intervju. Detta är ett stort problem då det tar på oss som gifta det tar på mina barn som lärt känna henne som en extra mor och dom hela tiden frågar efter henne, när jag förklarar vad som händer blir dom ledsna och besvikna. Finns det något jag kan göra utöver allt jag gör? Självklart är jag inte ensam i denna situation.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Andreas,

   Tyvärr är det långa handläggningstider på Migrationsverket på grund av den höga arbetsbelastningen som råder i nuläget.
   Det kan därför ta längre tid vid handläggning av ett ärende än det som utlovas.
   Det finns tyvärr inte mycket man kan göra mer än att ringa in och fråga om ärendets gång.

   Med vänliga hälsningar

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 8. Ala

  Hej,har man rätt o göra JO anmälan,om man inte har fått interjuv mail efter 9 månader?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Ala!

   Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman
   vid handläggning av ett ärende kan man klaga hos JO.

   Du är välkommen att kontakta oss för en mer ingående information och hjälp.

   Med vänliga hälsningar,

   HI Juristbyrå

   08-684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 9. Veronica

  Jag är sambo m en tunisisk man som är här utan visum. Han ska snart åka tillbaka för att ansöka om uppehållstillstånd och jag undrar om chanserna är större att få igenom det om vi gifter oss än om vi bara söker om att bli sambo?
  Tack på förhand!

  Reply
 10. Seher

  hej ! jag har en fråga.jag är gifta sig min man i Turkiet och han är medborgare Svensk.Jag kommer till Sverige 2 år tillstånd.vi är skillnad och skilsmässa slutta. Då jag är 5 månade gravid.Nu mitt barn fött och hon är 6 månade och hon är medborgare Svensk . Hon är gemensam vårdnad.Just nu min tillstånd efter 6 månade sluttat.Jag vet inte.Vad ska göra nu?Jag vilja ha bosätta(uppehållstillstånd)i Sverige.Kan ni hjälpa mig?snälla
  med vänlingen hälsninga
  seher

  Reply
 11. S

  Hej
  jag har en fråga jag har svensk medborgare och min dotter också. Min mans uppehållstillstånd gick slut i december och han kunde inte söka tidigare pga jobbet och han sökte typ 1 vecka efter så blir han utvisad pga av det?????

  Reply
 12. gazze

  hej
  min sambo bor utomlands och hon är gravid i några månader nu
  hon väntar på visum/uppehållstillstånd i 10 månader nu och jag är svensk medborgare . jag ringer migrationen och skickar intyg från läkarna där men de i migrationen säger att man ska vänta i kö de tar inte förturer bla bla bla . är det något ni kan göra i min situation ?? det måste väl finnas nån rätt eller lag som kan hjälpa de i min situation

  Reply
 13. andre

  Hej

  Om man har fått utvisning från migrationsverket och gömmer sig i 1 år och 6 månader, kan man söka om på nytt? anledningen till att jag har fått utvisning var för att jag hade uppehållstillstånd i Bulgarien. Min fråga är om man har lämnat fingeravtryck i Bulgarien försvinner den efter 18 månader eller inte? och i mitt fall fixade jag uppehållstillstånd i Bulgarien så jag antar att det tar ännu längre tid tills det bulgariska uppehållstillståndet försvinner så jag kan söka om på nytt eller hur funkar det exakt?

  Tack på förhand

  Reply
 14. Christer Angerbjörn

  Jag har försökt hjälpa en ung somalisk kvinna med 3 små barn att få stanna i Sverige. Hennes yngsta barn är fött här. Hon har varit sexslav hos Al Shabaab och har PU i Sverige sedan januari 2013. Hennes pappa, mamma och syskon finns här. Pappan till de två yngsta barnen lever som illegal flykting i Etiopien på flykt undan Al Shabaab. Hon har inga nära anhöriga eller något klanstöd i Somalia. Mig hävdar att hon lämnat en oriktig uppgift och att de kommer att väcka ett ärende om utvisning. De vägrar berätta vad som skulle ha varit oriktigt. Hon har begärt flyktingstatus men fått nej på alla punkter utan någon som helst motivering. Allt gick fel från början i samband med att pappan till de två senaste barnen sökte familjeåterförening. Jag följde med som stöd vid den intervju som gjordes med henne och kunde konstatera att handläggaren i protokollet skrivit annat än vad som sas vid mötet. Det blev en konflikt och det har gått prestige i ärendet och det har varit mycket märkliga turer kring DNA mm. Finns det något att göra när MIg har bestämt sig för att utvisa någon oavsett skäl.

  Reply
 15. Izeta Dani

  Hej.Min man har haft arbetstillstånd från 24 april 2013 och 19 mars 2015 ansökte vi om att förlänga tillstånd men vi väntar fortfarande på beslut från migrationsverket.Min mamma blev sjuk och jag kunde inte åka till hemlandet på grund att uppehållstillstånd gott ut och vi ansökte om förtur men migrationsverket tar inte längre emot ansökningar om förtur. Finns nåt annat som man kan göra för att få beslut ? Räknas väntetiden på beslut när man ansöker om permanent uppehållstillstånd?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej,

   Tack för att du kontaktade oss!
   Det stämmer att migrationsverket tar inte längre emot ansökningar om förtur.
   Man kan tyvärr inte göra något mer än att vänta på beslutet.
   Väntetiden räknas från då man lämnat in ansökan om uppehållstillstånd.

   Med vänliga hälsningar,

   HI juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 16. Christer

  Kan en två år gammal pojke söka egen asyl i Sverige. Han är född här och lever här men har inte fått något uppehållstillstånd därför man planerar att återkalla mammans mer än 4 år gamla permanenta uppehållstillstånd pga orsaker som MiV vägrar att redovisa. Fadern finns inte i Sverige utan lever som illegal flykting i annat land. Asylskäl finns.

  Reply
 17. Broos

  Hej, jag är utlandsfödd(utanför EU), men har svenskt medborgaskap sedan 10år tillbaka. Jag är dessutom gift med en svensk. Jag vill att min mor ska flytta hit pga hon inte klarar sig själv längre. Hon har varit här förut på besök i 6mån. Vi har läst på migrationsverkets hemsida men känner ändå att vi inte riktigt förstår hur vi ska gå till väga. Vad är det som gäller egentligen?

  Reply
 18. Roula

  Hej det är så att en vän till mig har arbetat i Sverige i ca 5 år han va asyl sökande först och fick utvisning han och hans fru och deras 2 barn.
  Han började arbeta och hela familjen fick arbetstillstånd och när han nu sökte förlängning så fick han avslag.
  Handläggaren ansåg att han inte uppfyller kraven då man måste arbeta 4 av 7 år för att få ett permanent uppehållstillstånd.
  Vid ett tillfälle innan dom fick avslaget så hade dom talat med deras handläggares chef då dom inte fick tag på deras handläggare och han sa att dom borde få permanent uppehållstillstånd och inte förlängning.
  Handläggaren skickade detta beslut till hans arbetsplats också.
  Han har lite tid kvar för att överklaga beslutet men han vet inte riktigt vad han har för rättigheter längre
  Mvh Carola

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej carola,

   Tack för att du kontaktar oss!
   För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt är det av vikt att vi vet lite mer om ditt ärende.
   Du är välkommen att kontakta oss för en närmare rådgivning och vägledning!

   Med vänliga hälsningar

   H I juristbyrå

   08- 684-055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 19. Agnes

  Hej!
  Jag och min sambo har hjort en ansökan den 13 09 2014 till migrationsverket för att kunna bo ihop i sverige. Jag är den som bor i Sverige. Min sambo var på intervjun den 13 03 2015. Det är så att jag är gravid v24 och jag mår inte så bra under min graviditet och jag jobbar samtidigt. Jag har kontaktat Migrationsverket ett flertal gånger och jag får helt olika svar från olika handläggare i enheten i Malmö. Vissa säger att jag kommer bli kallad till en muntlig utredning inom kort och andra säger att det kommer att dröja ett långt tag innan jag kan få en bokad tid för den muntliga utredningen.
  Hjälp!

  Reply
 20. Josefine

  Hej! Har träffat en kille i Sverige som är gift (han har tillfälligt uppehållstillstånd) men efter ha lärt känna varandra känner vi att vi vill satsa på vårt förhållande.. Vilket betyder han måste avbryta sitt uppehållstillsånd med sitt ex, har googlat angående byta partner men blir osäker. Är detta lätt att göra? Byta partner? Finns det någon risk? Han kan väl inte bli hemskickad för söka därifrån?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Josefine,

   Tack för att du kontaktar oss!

   Om du träffar en ny partner kan du förlänga ditt tillstånd.
   För att du ska få förlängt tillstånd krävs normalt att ni kommer att bo tillsammans. Du ska lämna uppgifter om din partners namn, adress och telefonnummer samt personnummer.
   Om ni är gifta kan du visa det genom ett vigselbevis.
   Att ni bor ihop kan du visa genom handlingar som hyresavtal eller köpekontrakt för en bostad där ni båda står med.

   Med vänliga hälsningar,

   H I juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
   1. Josefine

    Tack för snabbt svar. Men hans skilsmässa har ej gått igenom ännu, kan man ändå söka nytt partnervisum och skriva att de har ansökt om skilsmässa. Vet ni många som bytt partner under tillfälligt uppehållstillstånd, det är inga svårigheter direkt?
    Om man fyller i alla blanketter kan man kontakta er och visa så Allt har gjorts på rätt sätt? Mvh josefine

    Reply
 21. V.M

  Hej!
  Jag skriver till er då jag behöver hjälp med mitt ärrende hos Migrationsverket och undrar om det finns något som man kan göra.

  Jag och min fästman ansökte om att han skulle få komma och bo med mig i Sverige i april 2015, jag flyttade ner till Turkiet i September för att vänta in intervju på svensk ambassad m.m. I November blev vi gravida och nu är jag i 21:a veckan. I mitten av Februari 2016 fick jag komma tillbaka till Sverige då jag stannade för länge i Turkiet. Han fick intervju på den svenska ambassaden i början av mars 2016 som allt som allt tog 30 minuter. Vi var glada och tänkte att nu tar det ca 1 månad så att han kan komma till mig i Sverige och vara med under graviditeten.

  En nära bekant till mig hade sin flickvän i Thailand och gick igenom samma process, de fick intervju i slutet av November 2015 och strax innan jul så fick hon tillståndet godkänt och är nu här i Sverige. De är ej gavida. Det finns inga förturer utan allt behandlas efter omständigheterna i ansökningarna nu vilket borde innebära att vi som mest borde ha samma väntetid efter intervju som de fick, då vi enligt min uppfattning har mer omständigheter till att behöva vara tillsammans än de hade.

  Väntetiden för att få beslut var när vi sökte som max upp till 14 månader och det var om man var i den sista kategorin – d.v.s. komplettering av uppgifter efter intervju vilket vi inte ens är i.

  Nu får vi dock som svar från migrationsverket att det kan ta upp till ett år till innan någon ens tittar på vår ansökan och jag ska inte ens nämna att jag är förtvivlad. Jag förstår ärligt talat inte vad det är som händer?

  Jag äger min bostad samt bil, har inte tagit några bidrag. Jag behöver min fästman vid min sida så att vi kan gå igenom denna period tillsammans och glädjas ihop. Han missar redan en massa som vårt RUL som jag var iväg på igår.

  Innan han fick intervjun på svenska ambassade så väntade vår ansökan på att få en handläggare och när den fick det så blev han skickad till intervju, nu får jag reda på att den väntar på en handläggare igen?! Vad hände med handläggaren som vi fick från början? Jag känner mig verkligen uppgiven.

  Jag undrar nu om det finns något man kan göra?

  Visum fick han avslaget innan vi ansökte om uppehållstillstånd med motiveringen att han inte skulle lämna landet när visumet gick ut.

  Reply
 22. Lilla

  Hej! Får migrationsverket tillgång till ens flyguppgifter för flyg inom EU (dvs inom Schengenområdet) t.e.x. när de utreder hemvistkravet ang. en ansökan om medborgarskap?

  Tack!

  Reply
 23. Elias

  Hej,min sambo har varit på interjuv idag,de frågade henne om varför hon har varit illegal i sverge i 2år och varför hon inte har sökt asyl här,så hon svarade att hon har varit rätt att hon kommer få avslag,min sambo kommer inte från ett krig land,och hon ville inte lämna Sverige för hon älskar Sverige min fråga är kommer vi få avslag p.g.a det ? Tack för svaret.

  Reply
 24. Kärleksökande

  Hej,
  Jag har en fråga som kanske skulle se jättevanlig ut, men jag behöver verkligen komma i kontakt med verkligheten och sluta gissa och spekulera över detta som kommer att ske i de närmaste 6 månaderna i mitt oklara liv, jag uppskattar väldigt mycket jobbet ni gör med era raka tydliga svar på frågorna folk har på denna webbsidan
  Först och främst skulle jag vilja säga att jag är en 21- åring kille som kommer ifrån icke-europiskt land, som har flyttat till Sverige för, i drygt, 1 år och 3 månader sedan att bo ihop med min flickvän ”sambo” som är svenskmedborgare, efter en ganska bra kärlek historia vi har tillbringat mest på skype med ett par besök hon gjorde till mitt hemland där träffades vi innan vi bestämde oss att slå våra påsar ihop och resa mig till Sverige, till någon annanstans och börja om ett liv som ett nyfött barn med ett nytt språk, ett nytt jävligt väder, nya seder och bruk, ny miljö, i ett nytt vackert land med alla möjliga underbara omständigheter som alla människor skulle önska sig!
  Vi både två har en arab-ursprung och som ni vet det är absolut inte lätt att vara arab nuförtiden, grejen var så här, i början när hon skulle skicka ansökan om vårat förhållande avgående mitt uppehållstillstånd påpekade hon i själva ansökan att brevet som kommer att innehålla svaret på våran ansöka ska skickas till adressen där hon bor och hade egen lägenhet och egen adress ”där vi skulle bo tillsammans” men samtidigt fanns det ett fält där hon måste skriva hennes gamla adress och hennes gamla adress är ju hennes strikta ofattbara mammas adress, och som ni kanske vet: skit händer ju, då hamnade posten i morsans händer, alltså posten som säger att jag fick UT och kommer att bo med hennes dotter!
  Migrationsverket var väl-medvetna att hennes föräldrar ska absolut inte veta om steget hon kommer att göra med mig, men det visade sig att den som tog hand om våran ansöka struntade i detta avgörande notis vi hade lämnat i ansökan, och när posten hamnade hos morsan fick hon ta reda på vad sin dotter begått för brott, jo jo det är ju ett brott att bo ihop med någon utan att gifta sig, utav den arabiska synpunkten förstås!
  Kära läsare kära tittare, vägen var skitfull från dagen ett! Men vi struntade i all skit vi hörde från hennes mamma och bodde ihop ändå, vi bor i ett fritt land och då ingen kommer tvinga oss att göra något vi verkligen inte vill göra, tänkte vi! Vi bodde ihop ett år men för ungefär 3 månader sedan, plötsligen och från ingenstans, kom hennes mamma på att hon har hittat hennes dotters partner och de ska gifta sig så fort som möjligt, hennes morsa tvingade henne under hot att lämna mig, och det lyckades hon med!
  Vi har flyttat isär, nu bor jag själv, hon har adresserat sig hos sin mamma, och jag gör mina vanliga rutiner jag brukade göra, jag går på komvux och har enbart två kurser kvar att läsa att kunna söka till universitetet i Sverige, dessutom jag jobbar i timvikariat hos kommunen och försörjer mig själv, och aldrig har tagit ett slags bidrag från staten, jag fick jobba och slita i den senaste tiden!
  Jag kommer att söka att förlänga mitt temporära uppehållstillstånd i sista oktober, en månad innan det tar slut, med ingen möjlighet att få söka asyl, därför att landet jag kommer ifrån har inte något krig eller någon fara att fortsätta bo i, dvs ingen utväg med asylsökande lösning!

  Tänkte vara ärlig och kontakta migrationsverket och tala om detta som hade egentligen skett, men jag känner mig rädd! Och det känns pinsamt! Och här står jag vilsen bland negativa tankar och gissningar utan att kunna komma fram till något rakt svar på båten jag befinner mig i! Jag blev kär i Sverige och kan verkligen inte lämna henne, men jag undrar om Sverige älskar mig lika mycket som jag gör!

  Undrar om ni har gått genom något likadant, överraska mig med svaret, oavsett sanningen!
  Jag hoppas om jag kan komma i kontakt med er på något privat sätt!

  Tack för mig
  Mvh

  Reply
 25. Rabbi

  Hej,

  Idag arbetar jag som en tidningsbud och har arbetstillstånd. Snart blir det 48 månader och jag ska ansök for permanent arbetstillståndet. I dem 48 månader,har jag en månads lägre lön än 13000 kr. Jag har varit i mitt land för en akut och stannade där på 14 obetalda semester dagar och en tjänstledig dag. Jag undrar om min ansökningen blir avslås av Migrationsverket för den enda månad.

  Mvh,

  Reply
 26. Amina

  Hejsan , kom till Sverige slutet av 2008 , som 13 år . Det var min pappa som hämtat mig hit . Jag har aldrig sökt främlingspass , däremot 06/4/2015 har jag sökt svensk medborgare . Nu det har gått mer än ett år och fortfarande väntar på beslut från Migrationsverket . Jag vill åka utomlands p.g av att hälsa min mor som är sjuk . om jag skulle söka på främlingspass det kommer ta lång tid 9-13 enligt Migrationsverketswebsida . Vad kan jag göra behöver akut pass för att åka snart . Skulle ni hjälpa mig . Tack för svar .

  Reply
 27. Robert

  Hej, min svåger som är medborgare i ett icke EUland har haft ett arbetstillstånd för att jobba som personlig assistent åt vår son i Sverige. Han har nu jobbat här i mer än 4 år. Han ansökte för två år sen om förlängning. Nu verkar MV komma fram till att han inte ska få förlängt pga att han ett år tjänat strax under anställningserbjudandet men över minimilönen som MV kräver i genomsnitt och några månader tjänat mindre än minimilön. Medellönen har varit rejält över anställningserbjudandet alla andra år och de lägre lönerna har vi förklarat. De lägre lönerna har berott på att han själv fyllde i sin tidrapport fel vid två tillfällen, att han pga den pågående ansökan om förlängning inte kunde följa med familjen på semester till sitt hemland och att han tog ledigt ca en månad och reste hem för att gifta sig under de två första åren. Då pengarna kommer från Försäkringskassan så är det svårt att betala honom lön när han befinner sig i ett annat land än vår son. Året han tjänade några hundralappar under anställningserbjudandet så jobbade han mindre pga SFI och GRUVstudier. Felet/felen som har begåtts handlar också om att vi har en mycket tuff situation med vår handikappade son som periodvis inte alls ger oss möjlighet till sömn under rätt långa perioder. Det känns också som att handläggaren på MV försöker få tiden att gå då hon vet att min svågers pass går ut i Maj och han då måste lämna landet för att kunna ta sig hem överhuvudtaget. Hans hemland har ingen ambassad i Sverige. Är det någon mening att överklaga ett eventuellt negativt beslut? Eller är vi helt körda? Vi kan skicka in ny info till handläggaren någon tid till innan hennes beslut kommer att tas. Om det finns en rimlig chans så vill vi ha hjälp!

  Reply
 28. Noémi Fabian

  Hej! Jag har bott i Canada i 3,5 år och kom nyligen tillbaka till Sverige. Jag vill jätte gärna åka tillbaka, men behöver hjälp med att skaffa ett jobb visum då det är väldigt krångligt.
  Jag har redan använt mig utav working holiday och young professionals och kan inte ansöka om de igen.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Noémi,

   Tack för att du kontaktade oss!
   För att vi ska kunna besvara din fråga samt hjälpa dig efter ditt behov behöver vi veta mer om din bakgrund för att kunna ge dig relevant vägledning.
   Du är därför välkommen att höra av dig till oss på H I juristbyrå för en närmare rådgivning!

   Med vänliga hälsningar,

   H I juristbyrå

   08- 684 055 55

   info@hilaw.se

   Reply
 29. Simon

  Hej!

  Min flickvän vill flytta till mig i Sverige ifrån Japan efter hennes studier är klara nästa år.
  Vi tänkte att det är bättre att söka nu eftersom det tar så lång tid innan man får beslut.
  Jag undrar då om hon kan besöka mig i Sverige med automatiskt turistvisum, så som på Julafton om hon nu under tiden väntar på uppehållstillstånd.

  Om det är ej möjligt, så kan vi inte träffas på ett år! Vilket är sinnessjukt.
  Eftersom hon är student, så är hon mer flexibel än mig, då jag ska börja jobba.

  Tack för svar!

  Reply
 30. Anita

  Hej, jag har gift mig en gång med en man som fick uppehåll genom mig och flyttade från Afghanistan till Sverige. Så fort han var här märkte vi att vi inte kunde vara med varandra. Och jag ansökte om skillsmässa, vilket han vägrade att samarbeta. Vi fick trots allt skilja oss och nu har det gått några månader sedan vi är skilda. Jag undrar nu om det skulle vara problem för mig att gifta mig med en jag har träffat och är kär i, igen från utlandet?
  Kommer det att uppstå problem, eller kommer han alltså få avslag om vi ansöker om uppehåll till honom, eftersom jag vill så gärna att han kommer till mig efter att vi har gift oss, men jag vill absolut vara säker på att det är möjligt?

  Tacksam för svar!

  Reply
 31. Johan Classon

  Hejsan!

  Min flickvän kommer från Brasilien och vill flytta till mig (dvs, ansöka om uppehållstillstånd för att bli sambo med mig). Vi har läst att en person som startat ansökan om uppehållstillstånd helst inte skall komma till landet förrän ansökan är beviljad, då detta kan användas som grund för avslag.
  Jag kan förstå om väntetiden för att få ansökan behandlad är ett par månader.. men nu är väntetiden 14-15 månader i just detta ärendet. Praktiskt betyder ju detta att hon inte får komma till Sverige på 14 månader, ens som turist, och det finns ju ingen garanti för att svaret blir positivt heller. Detta känns väldigt underligt och tråkigt. Speciellt underligt är det då det är viseringsfritt mellan Brasilien och Sverige för turism.. jag förstår då inte anledningen till att hon inte skulle få komma hit.

  Om det nu är så att svaret inte får ankomma när hon är i landet är det väl OK för henne att komma hit så länge vi är säkra på att svaret inte kommer under tiden hon är här..?

  Skulle ni kunna hjälpa mig få rätsida på detta? 🙂

  Mvh
  Johan

  Reply
 32. Donna

  Hello, I tried calling you several times today, and I’m not getting through for some reason. If your website does not have many Facebook Likes, why would someone visit your Facebook Fanpage? People Like you when other people like you. The more people that LIKE your website and fanpage on Facebook, the more credibility you will have with new visitors. It works the same for Twitter, Instagram and Youtube. When people visit your page and see that you have a lot of followers, they now want to follow you too. They too want to know what all the hype is and why all those people are following you. Get some free likes, followers, and views just for trying this service I found: http://shrtlnk.de/7w9i

  Reply
 33. samanta

  Hej jag har en fråga jag har permanent uppehållstillstånd och har bott är i sverige nästan 5 år.Jag har hittat en kille är i sverige han är från serbien och vi har fåt barn tilsamansi mars 2016 han är bara 2 månader .min man har inte uppehållstillstånd. jag vill veta om kan vi ansåka om uppehållstillstånd utan att han lämnar sverige för att han är redan här i sverige så tenkte att ansåka her ifrån men vet inte hur ska jag göra jag behöver honom för att han helper mig.

  Reply
 34. Agi

  Hello there, I need some help, I send my mum and invitation 2 years ago to visit us over, she was rejeckted and their reason was because my incomes was Low. This time I asked my husband to invite her because his incomes is high and they denied her again and their reason is she didnt stat her reason for visit and is clear in the form that is a family visit. I need to appeal but need some help. Can you guys help me. She is just coming to visit nothing else.

  Reply
 35. Anna

  Hej. Vill fråga om min väninna som vill gifta sig med finsk och svensk medbörjare. Han är båda finsk och svensk medbörjare. Hon frågar om ska hon lämna Sverige att vänta ut sitt uppehållstillsånd eller hon får stanna kvar och vänta sitt uppehållstillstånd här???

  Reply
 36. L Jung

  Hej, jag undrar om det är värt att anlita en egen advokat/jurist i ärende som gäller ensamkommande barn placerad i HVB för ensamkommande. Saken är ju att Migrationsverket tilldelar ett biträde. Men jag funderar på om chanserna ökar om ungdomen väljer en specialist inom området. Ungdomen i detta fall är från Afghanistan.

  Reply
 37. Salem

  Hej! Min vän kom till Sverige på grund av samboförhållande. Fick då två års uppehållstillstånd. Förhållandet tog slut. Eftersom han hade fast anställning sökte han om uppehålls och arbetstillstånd strax innan tillståndet skulle upphöra. Min vän har väntat på beslut i längre än två år. Nu hände det att han blev uppsagd från arbetet. Min fråga är: har han rätt att söka nytt jobb trots att han inte har något gällande tillstånd?. I så fall vilka krav ställs?. Får han jobba som timanställd?. MVH Salem.

  Reply
 38. Somaya

  Hej,
  Jag är svensk medborgare och är gravid i vecka 37. Min man som kommer från Libanon har ansökt om uppehållstillstånd den 13 feb 2016 alltså för ca 4 månader sen.
  Vi planerar att leva i sverige tillsammans med vårt kommande barn. Jag har kontaktat migrationsverket flera gånger och frågat om att få förtur men alla säger att det inte finns förtur längre. Så min fråga är : finns det verkligen inte förtur längre för gravida kvinnor ? Om ja, finns det inte något sätt man kan göra så att min man kan vara vid mig vid barnets födsel? Vad säger lagen angående min situation ?
  Väldigt tacksam för svar!

  Reply
 39. shawki k.

  Hej,
  jag är gift med en tjej och hon bor I irak,vigseln är registrerad I sverige och på skatteverket..Vi har snökt om uppehållstillstånd för min fru för att flytta till mig I sverige.Vänta tiden hos migrartionsverket är ca 18 månader för handläggningen av ärendet.
  Jag frågade ambassaden om man kunde komma på besök till sverige medans man väntar sitt ärende och den processen,svaret var JA,man får besöka släkten om man uppfyller och lämnar in dom handlingar de kräver….och så gjorde vi det…men fich avslag!!
  Ambassaden sager att ni är gifta,om hon kommer hit så åker inte hon tillbaka till sitt hemlandet!

  Hur ska jag ändra deras tro på den punkten!

  MVH

  Shawki k.

  Reply
 40. shawki k.

  Hej,
  jag är gift med en tjej och hon bor I irak,vigseln är registrerad I sverige och på skatteverket..Vi har snökt om uppehållstillstånd för min fru för att flytta till mig I sverige.Vänta tiden hos migrartionsverket är ca 18 månader för handläggningen av ärendet.
  Jag frågade ambassaden om man kunde komma på besök till sverige medans man väntar sitt ärende och den processen,svaret var JA,man får besöka släkten om man uppfyller och lämnar in dom handlingar de kräver….och så gjorde vi det…men fich avslag!!
  Ambassaden sager att ni är gifta,om hon kommer hit så åker inte hon tillbaka till sitt hemlandet!

  Hur ska jag ändra deras tro på den punkten!

  även fövaltningsrätten har avslagit ansökan och gått på samma linje som ambassaden fast ´båda hon och jag har väldig goda förutsättningar för att vara tro värdiga och skötsamma

  MVH

  Shawki k.

  Reply
 41. Johannes

  Hej! Jag och min Australiska flickvän träffades i Bali Januari 2014. Vi bestämde oss för att vi ville vara tillsammans, så jag flyttade ner till henne på ett Working holiday visum i juli 2014. För att stanna där nere ansökte min arbetsgivare om att sponsra mig att stanna genom arbete, men ansökningen var bristfällig från arbetstsgivaren och gick aldrig igenom, därför jag var tvungen att lämna landet i November 2015. Då valde vi att flytta till Sverige istället, och i Januari 2016 hämtade min flickvän ut sitt Working Holiday visum här på Migrationsverket. Vi vill nu stanna i Sverige, och eftersom vi inte har något kvar i Australien(även visummässigt för min del) är detta det enda alternativet för oss. Vi har såklart kollat alla valmöjligheter vi har, och ett sambovisum verkar vara det vi ska ansöka om. Kan vi göra detta medans vi fortfarande är i Sverige, och vad händer om det inte blir accepterat i tid? Är det någon fördel om vi gifter oss?Hon har 7 månader kvar på sitt Working Holiday visum och har fått ett svenskt personnummer. Hon är utbildad tandsköterska med 10 års yrkeserfarenhet, men jobbar för tillfället som servitris.
  Det här är såklart fyllt av ångest för oss eftersom allt vi vill är att få vara tillsammans.
  Tacksam för all hjälp vi kan få!
  Bästa hälsningar
  Johannes

  Reply
 42. Irina

  Hej ,
  Jag heter Irina och jag ansökte för asyl i november 2015.
  Jag jobbar nu, men jag har fått ett annat jobb och skulle börja i augusti.
  Jag vet att man får jobba minst 4 månader under asylproccessen att få ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige.
  Hur lång tid tar att få besluttet och vad skulle hända om man har jobb men man har fått avslag.

  Vänliga hälsningar

  Irina

  Reply
 43. Marcus Söderbom

  Hej!
  Jag är svensk medborgare, bor i Portugal med min fru och dotter som är brasilianska medborgare. De har båda Portugisiskt uppehållstillstånd.
  Vi vill flytta till Sverige i sommar.
  Mitt bekymmer är regeln om att de måste vänta utanför Sverige till beslut om uppehållsrätt har tagits. Detta är inte aktuellt.
  Jag hörde från en jurist vid ett tidigare tillfälle att vi kan kringå denna regel tack vare deras uppehållstillstånd i Portugal. Vet du om detta stämmer?
  Är det här något som ni kan hjälpa till med?

  Tack på förhand
  Marcus

  Reply
 44. Ajay

  Hi,
  I applied for permanent residency in month of March 2016. But haven’t got any case holder yet. And my visa gonna be finish by next month. If I can get some guidance from you?

  Reply
 45. Farook

  Hej! Jag heter miah. min fråga är ni jobbar med bara asyl sökande ? eller alla ärende? tex någon som kommer till sverige och
  får inte förlängd uppehållstillstånd . kan ni häjlpa med den ärende. om ni kan hur jag ska kontakta eller med vem? Första
  rådgivning är kostnad free? snäla kan ni mejla mig?

  Reply
 46. Tonia

  Hej! Jag och min pojkvän har varit tillsammans 3 år vi har känt varandra i 6 år. Han är Hazara från Afghanistan. Han kom till Sverige papperslös slutet av 2010. Sökte asyl Fick avslag och överklagade (3 gånger totalt) Och fick avslag på alla tre överklaganden. Blev utvisad 27/11- 2012 och lever som papperslös, i år hade det gått 4 år sedan sista avslag. Hur tar vi oss vidare o söker igen?Ska vi söka sambo? eller hur ska man göra? Vi vill så gärna ha en framtid tillsammans och jag är villig att göra allt för att han ska få stanna förutom att han åker tillbaka. Jag själv är svensk medborgare född i Sverige.

  Reply
 47. Nasser Adem

  Hej
  Jag har en syster son som kommer från Eritrea och är asylsökande och Migrationsverket överväger att ge honom tidsbegränsad uppehållstillstånd fast han har sökt asyl sedan 2014-07-07 och har gjort språk test och flera intervju med olika handläggare. problemet är att han kom till Sverige via Sudan och hade skaffat Sudansekt pass och reste till Egypten och ansökt om visum till Polenland men fick avslag. Då gick han till Libyen och kom till Sverige via medelhavet. Migrationsverket uppger att han är sudanes fast han har Eritreas legitimation och födelsebevis samt körkort och bevis på att han var med på militärtjänsten i Eritrea.
  Nu har Migrationsverket bett honom att ansöka om främlings pass för att sedan ge tidsbegränsad uppehållstillstånd i den. han har ansökt om Eritreans pass på ambassaden i Stockholm men det kan ta upp till 6 månader tills den är klar. vi är oroliga det han skickas tillbaka och behöver rådgivning. Tack. MVH / Nasser. ni kan nå mig via 0736341918

  Reply
 48. Nasser Adem

  Hej
  Jag har en syster son som kommer från Eritrea och är asylsökande och Migrationsverket överväger att ge honom tidsbegränsad uppehållstillstånd fast han har sökt asyl sedan 2014-07-07 och har gjort språk test och flera intervju med olika handläggare. problemet är att han kom till Sverige via Sudan och hade skaffat Sudansekt pass och reste till Egypten och ansökt om visum till Polenland men fick avslag. Då gick han till Libyen och kom till Sverige via medelhavet. Migrationsverket uppger att han är sudanes fast han har Eritreas legitimation och födelsebevis samt körkort och bevis på att han var med på militärtjänsten i Eritrea.
  Nu har Migrationsverket bett honom att ansöka om främlings pass för att sedan ge tidsbegränsad uppehållstillstånd i den. han har ansökt om Eritreans pass på ambassaden i Stockholm men det kan ta upp till 6 månader tills den är klar. vi är oroliga det han skickas tillbaka och behöver rådgivning. Tack.

  Reply
 49. Jasmine

  Hej! Jag är en tjej som är 19 år gammal och är svensk medborgare och har bott i Sverige hela mitt liv (men har persiskt ursprung). Jag träffade min nurvarande kille (som jag är förlovad med) under hans vistelse i Sverige då han var asylsökande från Albanien. För 3 månader sedan avbröt han sin asylsökan för att åka till Albanien då han kände att det var omöjligt för han att få asyl i Sverige när man kommer från Albanien, så han gick till migrationsverket i Uppsala och fyllde i signerade alla papper som behövdes. När det var klart väntade vi på att åka då vi hade en biljett tillsammans (vi skulle hjälpa hand familj eftersom de har ganska allvarliga problem ekonomiskt) men 2 veckor innan avresedatumet berättade hans syster som bor tillsammans med sin man i Italien, att de hade ett jobb till honom – vilket han har velat ha en väldig lång tid. Det hela ledde till att han åkte till Italien och jag ensam till Albanien för att hjälpa familjen och därefter åkte jag till Italien och befinner oss där nu sedan 2 månader tillbaka ungefär. Vi bor hos systern och han jamobbae varje vardag, men problemet är att vi ser en framtid i Sverige tillsammans men för de beslut han gjorde så fick han återreseförbud i ett år (tror jag). Men vad ska vi göra i ett år? Vi har länge planerat att gifta oss snart för att få samma efternamn och bli man och fru. Men måste vi vänta ett år för att söka uppehållstillstånd som gifta eller kan man göra det oavsett återreseförbud? Vet du något man kan göra eller är det hopplöst? Kan sökandet av uppehållstillstånd som gifta få avslag pga detta under återreseförbudet eller efter det?

  Behöver råd från någon som kan det här, väntar hoppfullt på svar så snabbt som möjligt.

  Tack i förhand!

  Reply
 50. Emiliano

  Hej!
  Ja heter Emiliano och behöver hjälp rådgivning från er.

  Det är så att ja är svensk medborgare och min man turkisk medborgare och vi gifte oss i år i maj sedan så har vi sökt om uppehållstillstånd för min man i Sverige och Migrationsverket säger att väntetiden är 8-20 månader dock så kan vi inte vänta så länge för att situationen i Turkiet är oroligt som ni kanske också har hört och sett på nyheterna… Ja undrar om vi kan få hjälp från er för att vi är oroliga över våran liv för efter militärkupp försöket så har presidenten sagt till folket gå ut på gatorna skydda landet från militärkupp osv men detta utrop har lett till andra saker så som islamisterna i Turkiet har börjat gå ut på gatorna och patrullerar samt hotar människor till döds om dem inte lyder dem och dem har hotat oss flera gånger för att vi är ett gay par, dem har börjat med mörda homosexuella trans lesbiska människor men det görs i smyg för att medierna ska inte höra detta.. Ja och min man är jätte oroliga över allt som händer och är dödshotade varje dag vi vet inte bara när det är våran tur och vi vill inte vara här tills vi får svar från Migrationsverket vad kan vi göra hur kan vi gå till väga?? Snälla hjälp oss

  Med vänlig hälsning, emiliano& ugur

  Reply

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *