MIGRATIONSJURIST I STOCKHOLM | ASYL

Juristbyrå-Stockholm,-MIgrationsjuristerna

Advokater och Jurister som jobbar med uppehållstillstånd, asyl och migrationsrätt.


MIGRATIONSJURISTERNA  | STOCKHOLM

Migrationsjuristerna Stockholm – Solna. Behöver du hjälp med uppehållstillstånd? Har du problem med att förstå Migrationsverkets beslutsfattare? Då kan det vara en god ide att anlita en migrationsjurist för som tillvaratar din rätt enligt utlänningslagen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Migrationsverket ligger i Solna liksom migrationsjuristerna som ligger efter Rissneleden. Vi samarbetar med HI Juristbyrå, jurister specialiserade inom migrationsrätt.

Migrationsjuristerna har ett samarbete med H I Juristbyrå

H I Juristbyrå kontor

Juristerna på H I Juristbyrå är specialiserade i migrationsrätt och befattar sig dagligen med ärenden om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, asyl, m.m. H IJuristbyrå bistår Dig genom hela migrationsprocessen i kontakten med olika myndigheter såsom Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen men också andra myndighetsbesvär inom ramen för migrationsförfarandet.

MIGRATIONSJURISTERNA STOCKHOLM, MIGRATIONSVERKET

Migrationsjuristerna.se tar asylfrågor | Asyljurist Stockholm

Migrationsjuristerna.se är en informationssida där du som asylsökande bland andra kan söka råd och vägledning i utlänningsfrågor som rör uppehållstillstånd och asylfrågor. Migration lite förenklat handlar  om utvandring eller flykt på grund av olika omständigheter i det land man bor i. Kanske har man politiska skäl varför man måste lämna sitt hemland och söka asyl i ett annat land. Det kan vara krig som gör att man inte kan stanna i sitt hemland. Migrationsjuristerna.se tar upp frågor som har med din rätt att stanna i Sverige att göra. För att få stanna i Sverige krävs som sagt uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet krävs inte bara för dig utan även för dina barn och andra anhöriga som vill söka asyl i Sverige. Hur asylprocessen går till kan du läsa på Migrationsverket. Se Migrationsverkets hemsida.

Frågor om uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket

Hur du söker uppehållstillstånd rent formellt kan du finna på Migrationsverkets hemsida. I många fall kan man behöva både en tolk och en migrationsjurist. Migrationsjuristen står i de flesta fall staten för, men oavsett detta kan det vara bra att ha med sig en migrationsjurist i processen så man får sin rätt och sina intressen tillvaratagna. Uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket som också beslutar om uppehållstillstånd. För att få uppehållstillstånd måste du uppfylla vissa kriterier som är nödvändiga för att du ska få rätt att bo i Sverige och använda det svenska välfärdssystemet eller kunna ingå i arbetslivet. Dessa kriterier är hårda och för att på bästa sätt få din rätt till uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige så kan det vara bra att anlita en kunnig migrations- eller asyljurist för den juridiska gången.

Migrationsjuristerna.se | migrationsjuristerna Stockholm

Asyl- och migrationsjurist Stockholm

En migrations- eller asyljurist kan med fördel ta din strid mot Migrationsverkets sakkunniga handläggare.  En migrationsjurist ser till att du får din rätt gentemot Migrationsverket och migrationsjuristen ser till att Migrationsverket följer lagen när du tar sina beslut i migrationsfrågor. En migrations- eller asyljurist är specialiserade inom asyl- och migrationsrätt och den formella
processen vid uppehålllstillstånds-frågor.

Asyl- och uppehållstillstånd

Söker du asyl eller uppehålltstillstånd krävs att du uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är hårt ställda och uppfyller man inte samtliga så kommer man få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får du antingen genom anhörighetsinvandring eller andra asylskäl och i andra hand kan du få arbetstillstånd för att bo och arbete i Sverige under viss tid. Vem som bestämmer om du får stanna är dina grundförutsättningar för sökandet om asyl i Sverige. Den svenska migrationslagstiftningen kodifieras i utlänningslagen och här ges mer detaljerade regler om hur du får komma in i landet och vilka förutsättningar som krävs för att stanna och arbeta exempelvis. Utlänningslagen styr också vem som får bli svenska medborgare genom bland annat den s.k. neutraliseringsprocessen. I utlänningslagen finns även de regler som gäller utlänningars rättig- och skyldigheter. Migrationsverket kan beskrivas som en grindvakt vid nationens gräns. Migrationsverket tillämpar utlänningslagen och bestämmer hur den ska tolkas och tillämpas i praktiken såsom frågor när man som utlänning måste lämna Sverige och när man får stanna.

Migrationsjurister inom migrationsrätt | Asyljuristerna Stockholm

För att på bästa sätt tillvarata din rätt att få stanna i Sverige kan man behöva juridisk hjälp i frågor kring asylprocessen. En jurist företräder dig i migrationsdomstolen som offentligt biträde och lägger fram din rätt kring dina förutsättningar för att få uppehållstillstånd i Sverige. En migrationsjurist har den praktiska erfarenheten som krävs för att nå framgångar för dig eller din familj i Migrationsdomstolen. Kom i kontakt med en jurist idag för upprättandet av avtal eller granskning av dokument.

287 Comments

 1. Adel

  Visum ärende.
  Jag behöver hjälp att skriva överklagandet mot migrations domstol beslut om visum ärende. kan ni hjälpa ?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Adel,

   Tack för att du skriver till oss!
   Vi kan givetvis hjälpa dig med din överklagan. Du är välkommen att kontakta oss för närmare vägledning gällande ditt ärende.
   Vi kan boka in en tid och se över ditt ärende samt ge dig råd om huruvida vi kan gå vidare.

   Med vänlig hälsning,

   H I Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 2. Maj

  Hej,

  Mitt namn är Maj och jag kommer från Asia och har bott i sverige i 8 år (Sen 8/2008). Första 3 år bott jag som en student, vilket kanske inte räknas som hemvisst tid. Sedan fick ett arbetstillstånd den 8/2011pga ett jobb. Men jag bytte min arbettillstånd till uppehållsrätt/uppehållskort från 5/2013 eftersom jag har varit sambo till en EU medborgare i Sverige. Min sambo har bott i sverige nästan 5 år och vi bor tillsammans.

  När jag räknar min hemvissttid i sverige då är det redan 5 år (8/2011-nu) och har alltid haft ett fast jobb. Min sambo har också jobbat senaste 3 år, fast ingen av oss har sökt till permamnent upphålltillstånd. Jag har aldrig döms till fängelse och böter och har inga skulder hos Kronogfonden.

  Då tänkte jag söka direkt till Svensk Medborgareskap men är lite oklart att hur migrationsverket ränkar hemvisst tid, framförallt på mitt ärende eftersom jag har två olika status i dessa senaste fem år.

  I detta fall, kan Jag söka till svensk medborgarskap?Vems arbete som gäller mest på detta ärendet, räknas det min eller min sambos arbete ? vilka kravet behöver jag fylla upp i samband med mitt situationen?

  Jag ser fram emot att höra av.

  Mvh,
  Maj

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Maj,

   Tack för att du skriver till oss!

   Som huvudregel gäller att som hemvisttid för kravet att ansöka om svensk medborgare, räknas din tid i Sverige med tillstånd för bosättning.
   Studier kan i vissa fall få räkna in tiden med uppehållstillstånd om du till exempel har studerat på doktorand nivå.
   För att vi ska veta exakt vad som gäller för dig och din sambo behöver vi sätta oss in i ert ärende och få mer information.

   Du är därför välkommen att höra av dig till oss på HI juristbyrå för att få en mer ingående rådgivning och hjälp.

   Med vänlig hälsning,

   H I Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 3. Breu Hayal

  Hi,
  I have lived 2 years on work permit and 3 years as EU family member (total 5 years in sweden). Howevee I come for Non EU countires.
  Now am I eligible to apply for long term resident permit in sweden? Are My work permit and family Member visas counted together as staying period in sweden ? I Would like to get help reagdring required documents.
  Mvh
  Breu

  Reply
 4. Omar

  Hej

  Mitt namn är Omar, jag har ansökt om anknytning för min blivande Fru från Irak att komma till Sverige, jag lämnade ansäkan den 19/6 via migrationsverketshemsida. Jag är Svensk medborgare och har bott i Sverige i ca 18 år. På migrationsverketshemsida så är väntetiden för anknytningsärenden 15-18 månader men när jag läser hur folk lider med väntetider som många gånger blir längre än 18 månader så blir jag deprimerad och orolig. Vad kan ni hjälpa till med för att på något sätt kunna korta ner väntetiden??

  Mvh
  Omar

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Omar,
   Tack för att du vänder dig till oss med din juridiska fråga!
   Migrationsverket har beslutat och myndigheten tar ingen ställning till förtursbegäran. Det finns inte mycket vi kan göra för dig gällande handläggningstiden. Du kan själv, ibland, höra av dig till Migrationsverket för att se hur det går med processen.
   Vi önskar dig all lycka och du är välkommen att höra av dig till oss om du har flera frågor.

   Med vänlig hälsning,
   H I Juristbyrå

   Reply
 5. Pari Salehi

  Hej

  Jag ska gifta mig med en kille ifrån Iran och vill att han flyttar till sverige. Min kille har bott i Tyskland tidigare (2010-2014) men förlorat uppehållstillståndet då han åkte tillbaka till iran 2014 och ej återvände. Jag undrar nu hur det kommer att påverka oss när vi gifter oss och sedan söker uppehållstillstånd till honom. Kan han få uppehållstillstånd i sverige med tanke på tidigare situation?

  Tacksam för lite rådgivning om hur det kan påverkas

  Med vänlig hälsning,
  Pari

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Pari,
   Tack för att du vänder dig till oss med din juridiska fråga!
   Med den information som jag får av dig kan jag, för närvarande, inte se några hinder med att din kille ska kunna få ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig om inte han har i sitt utvisningsbeslut även tilldelats återreseförbud.
   Läs mer om din från gällande uppehållstillsånd på grund av anknytning här.
   Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Migrationsjuristerna!

   Reply
   1. Pari salehi

    Hej

    Tack för ett snabbt svar.
    En fråga bara, hur vet vi om han har tilldelats återreseförbud eller ej??
    Vad menas med det?

    Tacksam för svar

    Reply
    1. Hijuristbyra (Post author)

     Hej Pari,
     Det verkar som att han inte har fått återreseförbud för annars så hade han blivit delgiven om det. Migrationsverket brukar inte besluta om det om man respekterar deras krav på att lämna Sverige inom bestämd och angiven tidsfrist.
     Återreseförbud är ett beslut som Migrationsverket kan fatta när utlänningar inte lämnar Sverige inom det tid som står i beslutet eller när migrationsverket överenskommer med sökanden. Detta förbjuder utlänningar att efter utvisningen kunna resa till Sverige. Tidsfristen varierar men brukar vara på 1 år vid mindre misskötsamhet.

     Med vänlig hälsning,
     H I Juristbyrå

     Reply
 6. laura De Maria

  Hej jag har ett par kompisar nyanlända i Sverige som har lite problem. Mannen (amerikansk medborgare) har fått ett fast jobb här har fått personnummer, hans fru (EU medborgare) samt deras två gemensamma barn har problem att få personnummer.
  De bli hänvisat till olika enheter… Jag kan inte alla detaljer av historian, men tänkte ändå höra med om ni kan hjälpa till

  mvh
  laura

  Reply
 7. NN

  Hej.
  Hoppas ni kan ge mig rätt vägledning.
  Jag har arbetsuppehållstillstånd t o m oktober. Då har det gått två år.
  Det som har hänt att företaget som jag sökte på och har uppehållstillståndet på har blivit uppköpt av ett annat företag. Det nya företaget har nytt namn och organisationsnummer. De köpte upp hela verksamheten med inklusive personalen (jag är en av dem). Nu när jag skall ansöka under denna månad. Skall jag ansöka som förlängning på befintliga uppehållstillståndet eller skall jag söka som ett nytt ärende och börja från början? Skall då arbetsgivaren utannonsera min tjänst eller behövs det ej. Då de uppköpte det gamla företaget. Tack för hjälpen på förhand

  Reply
 8. Yaniurkis

  Hej

  Jag var tidigare asyl sökande i Sverige Migrationsverket har avslå tidigare mot mig. Jag har förfråga om arbetstillstånd. Jag jobbar i samma företag sedan 2015-08-01. P.g.av mitt hälsotillstånd jag kunde inte jobba heltid. Mitt arbetsgivaren har bjudet mig heltidstjänster efter jag börja att må bättre jag har en fastanställd erbjudande med företaget nu men Migrationsverket nekad mig tillstånd endå. Kan ni hjälpa mig jag vet inte vilken väg ska jag ta.

  Reply
  1. Adam

   Hej!

   Jag lämnade en ansökan för förläggning 8 Mars 2015 och det stod att det tar upp till 18 månader för att få ett beslut. Nu har det gått 18 månader och jag inte än fått ett besked.

   Jag undrar om det finns en myndighet eller en aktör där kan man få hjälp för att få ett beslut. Alltså som kontrollerar vad Migrationsverket gör.

   Reply
  2. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Yaniurkis,

   Tack för att du kontaktar oss! Om du arbetat under tiden som du väntat på ett beslut i din asylansökan, så kan du ansöka om arbetstillstånd om du fått avslag på din ansökan. Det finns förutsättningar som måste föreligga dock. Exempelvis ska man ha arbetat 4 månader innan man fått avslag.

   Det framgår inte av din fråga några detaljer om ditt anställningsförhållande, inte heller på vilka grunder Migrationsverket nekat dig ett arbetstillstånd. Du är därför välkommen att kontakta oss på HI Juristbyrå för att berätta mer om de olika omständigheterna så ska vi ge dig en mer ingående rådgivning och hjälp.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 9. JL

  Hejsan!
  Jag är Afghansk medborgare och har bott i Sverige snart 8 år. Jag fick avslag i mitt ärende första gången hos migrationsverket. jag fick två ytligare avslag hos migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen. efter ett och ett halv år som jag har bott i Sverige fick jag en ny prövning hos migrationsverket p.g.a nya information. och efter 2 och ett halv som jag bott i Sverige fick jag permanent uppehålls tillstånd och också beviljad flykting förklaring status nivå. Jag skulle veta hur länge och från och med när ska jag räkna för att ansöka för svensk medborgarskap? Tack i förhand

  Reply
 10. Frida

  Hejsan.

  Jag har gift mig med en man ifrån Georgien och vi vill såklart kunna bo ihop i Sverige. Vi gjorde en ansökan ifrån Georgien i slutet på Juli (med otrolig otur så gjorde vi det precis en vecka efter den nya lagen om försörjningskrav trädde i kraft), och vi har inte hört något från dem än, men kommit fram själva till att det inte kommer godkännas.

  Saken är den att jag är inkapabel att arbeta (25 år gammal på aktivitetsersättning), och får tillräckligt med pengar för att försörja mig själv, men inte två personer, enligt den nya lagen. Han är däremot fullt utbildad och kapabel att arbeta. Ska jag som ”handikappad” nekas att ta min man till Sverige (jag är svensk medborgare och född här), för att jag är inkapabel att arbeta? Vad kan göras åt det här?

  Vi har även hittat ”Du uppfyller också kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva av”, men ingen summa står nämnd. Vi har pengar sparade, men hur vet vi om det är tillräckligt? De frågade inte om något sådant i ansökan, bara min inkomst.

  Reply
 11. Masse

  Hej,

  Vi har ansökt om uppehållstillstånd för min blivande fru för en månad sedan. Tiden för detta vid online ansökning är ca 18 månader. Jag är för närvarande i hennes land och har varit här regelbundet.

  Vi har ansökt om besöksvisa nu så det hoppas vi gå så vi kan vara tillsammans lite mer medan vi väntar.

  Nu är det nog så att hon blivit gravid och jag har en del tråkigheter i bagaget gällande tidigare graviditeter. För mig finns det ingen alternativ utan att hon föder i Sverige.

  Vi har två frågor:

  Kan vi påverka beslutsprocessen för uppehållstillstånd?

  Om de avslår besöksvisa, kan ni hjälpa till med överklagan?

  Reply
 12. Elvedin

  Hej har en fråga angående uppehållstillstånd. Min fru hon är från Bosnien. Och jag själva är Svenskmedborgare.Min fru har haft interwiev i Sarajevo. Och på migrationsverket sa att det kan tar upp till 2 år att får besked. Kan snabba processen via en advokat firman tex. Via är? Mvh Elvedin

  Reply
 13. Erik

  Hej.

  Min fru har permanent uppehållstillstånd och har ansökt om och väntar på svar angående medborgarskap.
  Det som inträffade i våras är att hennes mamma, som bor i Jordanien, fick en stroke. Hon är nu mycket bättre men klarar sig inte själv och i Jordanien finns inte det skyddsnät vi har här med tex hemtjänst och liknande.

  Vi ansökte i Maj månad om visum för ett 3 månaders besök av hennes mamma i Sverige. Vi fick då avslag med motiveringen att de tyckte hon hade för svag anknytning såsom barn och inkomst i Jordanien och att de antog att hon inte skulle återvända hem då visumet tog slut. Vi överklagade men Förvaltningsrätten jag samma utslag.

  Det vi undrar nu är att när/om min fru får Svenskt medborgarskap, kan det öka chansen för kunna få hennes mamma komma hit på besök eller att få uppehållstillstånd?
  Hennes mamma ska nu sälja ett hus och kommer då att få en bra summa, kan det öka chanserna för det ovan nämnda?

  Annars är alternativet för mig att leva åtskild från min fru eller att helt enkelt flytta till Jordanien.

  Mvh
  Erik Odh

  Reply
 14. manish

  hej,min mamma var här i sverige ocg då sökte vi permanent för henne,men fick nej och på slutet sökte vi asyl också och fick en nej okså.nu hon är tillbaka i hemland föra året,hon har ingen reseförbud till sverige med papper.nu när vi söker så för hon enavslag 3 gånger med samma anledning att dem misstänker att hon ska stanna mer än tillåter tid.hur ska vi hämta henne här i sverige bara för tourist besöke,tack för hjälpen

  Reply
 15. frågorochsvar

  Hej
  Är dett ok ? när man öppnar asyl man måste lämna pass utan att få tillbaks tills man inte får svarav dom ?
  Alltså fick inte tillbaks våra pass efter att vi öppnat asyl
  mvh
  frogorochsvar

  Reply
 16. L .Z.

  Hej! Vi hade en arbetstillstånd i 2 år .Nu varit tiden att förlänga uppehållstillstånden men vi ansökade efter vårat tid gick ut. Nu migrationsverket avslag vårat ansökan med anledning som ansökan har kommit sen och nu dom använder som anledning att i tiden som vi varit asylsökande vi har fått utvisning och nu som vårat tid gick ut den andra gäller att vi är utvisar och måste vänta till den utvisning går ut. Jag vill veta vad händer nu? Vi ska överklaga men hur mycket shanse vi har att vinna vårat rättigheter att fortsätta bor här , jobbar här, att barnen fortsätta skolan. Snälla jag väntar för en svar från er.
  Tack.

  Reply
 17. Yasar Sertcanli

  Hej!
  Jag har en dotter som är i sista månaden innan födseln . hon har nu väntat på sin fästmö i 18 månader . Dem gifte sig 2015 03 31 i Sverige då mannen var här och hade arbetstillstånd, vi rådfrågade en juristbyrå hur han skulle gå tillväga, och vi fick svaret om att han skulle lämna landet och ansöka ifrån utlandet vilket han gjorde.
  Bröllopet ägde rum 2015 07 29 i Turkiet Varje gång vi ringer så får vi olika svar kring väntetiden.
  Sista samtalet hon hade med dem på Migrationsverket blev förkrossande för henne, personen där hade slängt ut något som jag anser inte en myndighets utövare utan grunder skall göra överhuvudtaget icke trovärdig förhållande.
  Jag kontaktade Migrationsverket per mail och ifrågasatte kring detta, de beklagade över det inträffade.
  Jag kan göra listan lång över de oförskämda myndighetsutövarna.
  Behöver er professionella hjälp.
  Mvh Yasar S

  Reply
 18. Jing

  Hej!
  Jag har bott i Sverige nästan 16månader och jag bodde hos med min man,nu vill han skilja med mig, men jag vill inte,mitt upphålltillstånds kort ska sluta i 5 månader senare! Och när jag ansökan för permanent upphålltillstånd är vi fortfarande man och hustru!Jag vill bo här vidare, han ska åka tillbaka till hemland! Han vill inte kom till intervju eller svåra frågorna,han vill inte jag kan få PUT, i den här situationen kan jag få permanent upphålltillstånd , och om jag kan inte få PUT, vad kan jag göra,tack!

  Reply
 19. Pardis

  Hej,
  Jag undrar om familjeåterförening och blir tacksam för er hjälp!
  Mina föräldrar har bara 2 barn (jag bor i Sverige, har permanent uppehållstillstånd via arbete och ansökt om medborgarskap). Min andra syskon bor i USA. Mina föräldrar bor i Iran. Kan man ansöka om familjeåterförening då blir dem äldre och behöver vara i närheten av sina barn för att vi ska kunna ha möjligheten att ta hand om dem. I så fall hur lång giltighetstid har det uppehållstillståndet som de kommer att få?

  Reply
 20. Camilla

  Hejsan.
  Min sambo kommer från Libyen, saknar identitetshandlingar, har fått avslag på ansökan om asyl samt avslag på överklagan. Migrationsverket meddelar att utvisning skall ske men inställelsehinder finns vilket gör att han sitter i ett vakum. Som grädde på moset så är jag nu gravid och vi vet inte vart vi ska vända oss för att försöka förändra beslutet. Att han återvänder till Libyen är uteslutet då vi befarar att han kommer mista livet ganska omgående.. kan ni möjligen hjälpa oss? Vi står med bakbundna händer och livet känns ganska hopplöst. Med vänlig hälsning, C

  Reply
 21. Patrik

  Hej jag har bott i 23 år i Sverige jag fick tillstånd som aknykning dvs jag gifte mig. Nu vill jag dra mig tillbaka till hemlandet. Får jag någon ekonomisk hjälp för att göra det menar hjälp med flyggbiljetten och me d att kunna ta med mig mina personliga grejer dit. Fick någon myndughet som jag skulle kunna vända mig till?
  Tacl i förhand
  Mvh
  Patrik

  Reply
 22. Soso

  Hej!
  Jag är från Syrien och har varit i Sverige i 3 år och 4 månader och har permanent uppehålstillstånd i Sverige.
  Min fästman är också från Syrien men han bor i Tyskland och har en tidsbegränsad uppehålstillstånd i 3 år.
  Får min fästman uppehålstillstånd i Sverige via mig när vi gifter oss om jag är student och får ersättning och lån från Csn.
  Hur kan jag göra och hur länge tid tar det ?
  Tack för hjälpet i förhand.

  Reply
 23. hakki

  hej! jag är svensk medborgare och jag har gift från utlandet utan EU. vi har ansökt för uppehållstistånd i februari 2016. min fru kom hoss mig som turist tilfälligt besök men hon är gravid nu. vad kan vi göra att hon ska stanna kvar här? hon har intervju sin landet så snappt. vi vet inte hur lång tid tar beslut efter intervju och jag är orligt att om hon ska förlosa utlandet.
  MVH. Hakki

  Reply
 24. Donna Mapua

  Dear Sir/Madam,

  Recently I got a refusal of my extension for work/residence permit in Sweden. I’ve been here since 2012. Working in a company paid the right taxes and insurance. Is there a chance that you could help me in appealing my case?

  Thank you!

  Reply
 25. Maya

  Hej.min sambo har varit på interjuv för 7 månade sen,och nu har jag varit på interjuv förre vecka sen,min fråga är ju när kan vi få svar (beslut)efter båda partner har varit på interjuv ? och de ville inte alls nån kompletterar eller nåt annat allt ser bra ut,tack för svaret.

  Reply
  1. Maya

   Hej.min sambo har varit på interjuv för 7 månade sen,och nu har jag varit på interjuv förre vecka sen,min fråga är ju när kan vi få svar (beslut)efter båda partner har varit på interjuv ? och de ville inte alls nån kompletterar eller nåt annat allt ser bra ut,tack för svaret.

   Reply
 26. merca

  Jag har en fråga

  Träffade min pojkvän när jag var på semester i belgien vi har träffats till och från och haft en toppen relation på alla sätt och jag är gravid
  Nu vill jag som är svensk medborgare att han kommer till sverige vi vill gifta oss

  Problemet nu är att han vistas i belgien utan tillstånd
  Hur ska jag göra
  Finns det chans för oss
  Hur går man till väga i en så svår situation

  Reply
 27. Maya

  Hej.min sambo har varit på interjuv för 7 månade sen,och nu har jag varit på interjuv förre vecka sen,min fråga är ju när kan vi få svar (beslut)efter båda partner har varit på interjuv ? och de ville inte alls nån kompletterar eller nåt annat allt ser bra ut,tack för svaret.

  Reply
 28. Nati

  Hej, jag undrar om min familj (far eller mor eller syskon) som redan bor i Sverige kan få uppehållstillstånd genom mig som då fått uppehåll-arbetstillstånd för 2 år. Tänkte detta då jag kom hit genom familjen-återförening. Tack i förhand.

  Reply
 29. Frida

  Hej!
  Jag bor för tillfället i USA, utbytesstudent, och har ett studentvisum här men är svensk medborgare och är folkbokförd i Sverige. Min fru och jag har gift oss i USA men funderar nu på att även gifta oss i Sverige och börja hennes process för att bli en svensk medborgare. Hur funkar det med att ansöka om uppehållstidstånd när jag har varit i USA det senaste året och därför inte haft någon inkomst i Sverige (med tanke på försörjningskrav)? Måste jag vara i Sverige för att kunna ansöka tillsammans med henne? Efter att ha fått uppehållstillstånd är det krav på att vi måste bo i Sverige en viss tid för att hon ska kunna bli medborgare, och isåfall, hur länge?

  Reply
 30. Eva Lycksen

  Hejsan,
  Eva heter jag och är den som administrerar ansökningar om Arbetstillstånd inom vårt bolag.
  Jag har den 19 okt 2106 skickat in underlag till Migrationsverket gällande arbertstillstånd för en person som vi har anställt.
  Personen befinner sig i Costa Rica och har Brasilianskt medborgarskap.
  Jag undrar om man via er kan få en ”gräddfil” in till Migrationsverket, så att ärendet skyndas på. Vi behöver ha personen på
  plats allra senast den 18 dec för ett viktigt uppdrag hos kund, och känner viss oro att ärendet inte är klart innan dess hos Migrationsverket.
  Om ni hjälper till med dessa saker skulle jag gärna vilja ha en prisuppgift också.

  Reply
 31. Linn

  Hej!
  Jag har fått utvisningbeslut i april 2015 men jag lämnade inte sverige och stannade kvar här. Just nu planera mig att återvända mitt hemland och ansöka anknytning till min pojkvän. Så jag undra mig att jag kan resa hem och ansöka eller måste vänta tills utvisningtid ta till slut i april 2019. Jag kontaktar migrationverket och de sa att jag har ett återreseförbud från april 2015 till april i år. Men nu är november så mitt återreseförbud inte gäller längre. Så kan jag resa hem själv och ansöka anknytning?

  Reply
 32. Jeff

  Hej!

  Jag är amerikansk medborgare som har bott här i Sverige sedan 2009. Jag kom ursprungligen under uppehållstillstånd pga anknytning (gifte mig med en svensk kvinna 2008 och åkte hem för att få UT) men vi skiljde oss sent i 2009. Jag hann hitta ett jobb innan UT löpte ut och fick arbetsuppehållstillstånd pga arbetet i juli 2011.

  När jag ansökte om förlängning i december 2012 fick jag veta (vid slutet av 2013) att eftersom arbetet inte hade tecknat något försäkringsavtal samt att lönenivån understeg branschens genomsnitt så skulle ansökan avslås. Bolaget skrev under ett avtal omgående och jag fick en tillräcklig stor löneförhöjning för att facket kunde yttra sig positivt och i maj 2014 så fick jag ett nytt uppehållstillstånd uttryckligen knytet till jobbet (efter vistelse utomlands).

  I oktober 2016 hade jag alltså arbetat på samma bolag i totalt sex år (med tillsvidareanställning fr o m april 2011). Jag lämnade in ytterligare en ansökan för förlängning vid slutet av februari 2016 och fick krav på komplettering vid början av november. Vad jag förstår från Migrationsverkets webbsida är att eftersom försäkring helt saknades under första perioden (2010-2012) så kommer förlängningen sannolikt att inte beviljas. Men påverkar det även möjligheten att få permanent uppehållstillstånd beviljat? Ska jag verkligen aldrig få gå vidare med uppehållstillstånd och eventuell medborgarskap pga detta?

  Tack i förhand för tiden och hjälpen.

  Reply
 33. Maria

  Är i en skräck situation då jag har min man här i Sverige som är marokansk medborgare och han har fått utvisning inom några veckor vi är gifta och har en son tillsammans tror ni att ni kan hjälpa mig är livrädd att min son Blir utan pappa kan ni hjälpa mig

  Reply
 34. Siham

  Hej! Vad kan man göra för att påverka Migrationsverket handläggningstider?

  Reply
 35. Tobias

  Hej!
  Jag är gift med en asylsökande kvinna från irakiska Kurdistan. Hon kom till Sverige december-15 och vi träffades januari 16. Vi blev sambos i mars och gifte oss 25/11-16. Nu är frågan vad vi ska göra? Hon har ännu inte haft intervju på migrationsverket eller fått beslut på hennes asylansökan.

  Reply
 36. Kriszha Rosario Vestergaard

  Hello everyone,
  My name is Kriszha Rosario Vestergaard, I’m a Filipino citizen married to a Danish citizen. We moved here in Malmö since June 2013(3 years and 5months) same time I applied for a residence permit but until now I haven’t received any decision from them. At first we were sambo when I applied for a residence permit and then we got married April 2016. Many case officers have handled my case but still no improvement at all. I hope someone could help me and my husband regarding our situation. I’m so desperate for this to be solve. Thank you.

  Kriszha

  Reply
 37. Paul

  Hej!
  Jag skriver eftersom det ser utt at jag kan hamna ia liknande situation som Tayyab p.g.a min arbetsgivare missade en TFA försakring för 4a år (inget kollektivavtal). Tidigare jag har anmält 2 ggr till arbetstillstånd och det gick utan problem även om vi skrev att vi har bara 2 försakringar. Men nu efter reporten från Centrum för Rättvisa och de 2 fall som cirkulerar i media, ser utt att det är inte bara de och jag kan hamna i samma korg. Skulle vara toppen om du kan hjälpa mig med råd eller förklaring om det är möjligt att vara en problem även om vi informerade om försakringar rätt tidigare och migrationsverket sig själv och facket hade inget problem med den. Vi har tecknad den missade försakring nu, och efters de regler är nya jag hoppas att de ska inte använda de retroaktivt. Tack på förhand!

  Reply
 38. hacko

  Hejsan
  Jag har gift med en dansk medborgare och haft permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 3 år och vi har 2 barn men hon har flyttat till Danmark för 1 år sen. Snart jag kommer att ansöka för svensk medborgarskap. Kommer det att påverka mitt ansöka( att vi bor inte tillsammans så länge) tack för svaret..

  Reply
 39. urmil gohil

  hejsan,

  har nyligen gift mig och min fru ansökte om uppehållstillstånd online- att vara med mig sin man , men fick direkt avslag, jag har själv varit svensk medborgare sedan 1982 och i Sverige sedan 1974. vad skall jag göra ?

  tack på förhand,

  ug,

  Reply
 40. Lars Björkman

  Hej! Jag är Svensk medborgare sedan födsel och har i Sept 2016 gift mig med min fru I Ukraina. Giftermålet är registrerat i både Sverige och Ukraina.
  Hon söker nu visum till Sverige, men fick avslag på grund av att hon har ett återreseförbud till Sverige.
  År 2014, efter Maydanrevolutionen sökte hon och hennes exman asyl i Sverige. Båda är Ukrainska medborgare.
  Dom fick dock avslag i Jan 2016. Hennes exman gick under jorden, medan hon och hennes dotter åkte hem inom utsatt tid.
  Hon lämnade även in resehandlingar till gränspolisen på Arlanda, som sedan lagras hos migrationsverket, som bevis att hon lämnat Sverige och åkte till Ukraina. Detta gjorde hon i Feb 2016.

  Kan det vara så att hon nu har fått återreseförbud till Sverige på grund av sin exmans handling?
  Ingen har sett eller hört något från honom sedan Feb 2016.
  Hon är nu skild och omgift med mig. Hon har domstolsbeslut på att hon har egen vårdnad av sin dotter.

  Kan verkligen hon bli straffad för vad hennes exman gjorde. Återreseförbud måste väl vara individuellt?

  Tacksam för svar..
  Lasse

  Reply
 41. Georgii Morales

  Hej, Jag är bosatt med min far i Sverige.
  Han har fått arbetstillstånd, och jag fått utvisning. Vi har bott i Sverige nu 8 år. Jag studerar och är 19 år gammal.
  Jah har en flickvän som är svensk medborgare, hon har ett svenskt pass. Vi vet inte vilka utvägar det finns i den här situationen? Vad kan man göra för att stanna. Hela min framtid är här.
  Tack för svar.

  Reply
 42. prasad

  hejsan,

  min fru och jag bor tillsammans och folkbokad på samma adress. hon har särskild adress hos hennes kompis. jag är på väg att ansöka tillstånd nu som partner. påverkar detta till mig att förlänga min uppehållstånd? jag fick första tillstånd som partner och vi har varit gift nästan 3 år.
  mvh

  Reply
 43. Ali

  Hej. En kompis till mig har kommit till Sverige som asylsökande. Nu behöver han en advokat eller jurist som kan hjälpa honom för att få uppehållstillstånd. Hur kan ni hjälpa till honom?

  Reply
 44. Nexi Krasniqi

  Hejsan
  Kan ni hjälpa at försnabba beslutet edhe påskjuta ärende …har ansökt om abetillstånd för 12 månader sen och har inte fåt beslut ….kan ni hjälpa me den

  Reply
 45. Camilla

  Hej,
  Jag är svenska, min partner kom hit på arbetsvisum (kommer utanför eu). Nu har migrationsverket dragit tillbaka visumet pga tjänat för lite under två månader (under 13000) men totalt har han tjänat mer. Under perioden har vi hunnit gift oss, men inte hunnit påbörja processen med att söka visum/uppehållstillstånd som gift. Kan vi påbörja den ansökan samtidigt som det andra ärendet är aktivt (initierat återkallning av uppehållstillstånd). Vi vill såklart hitta ett sätt så att han inte behöver åka hem och vänta på svaren på den ansökan.
  Tack för hjälp

  Reply
 46. AAN

  Hi I have a scenario I am not sure if this will be addressed in 2017 and rules become lenient in this year .

  I came to Sweden in January 2008 for doing Master in Computer Science and after Masters, I started looking for jobs and got my first job in February 2012. Since than I am working. But in 2015 I lost my job and was on A-Kasse for about 6 months time. I started my second job in February 2016 and then applied for change in job visa. Since February 2016, I am working again. Though I had valid visa till mid of June 2016, my job titled was changed and I decided to apply for job change visa in March 2016. I was supposed to get my PR in August 2016 but my application was denied in November 2016 and I was asked to leave the country in 3 weeks. We were expecting our second baby which was born on 7th December 2016 and we were unable to leave the country. We opted to go for appeal and waiting for answer.

  That was brief history of my case. I am wondering in 2017, are the rules for such cases going to be easier or shall I start considering to wind my things from Sweden?

  Reply
 47. Sean

  Hej
  Jag är svensk medborgare och har varit bosatt i Asien en del tid, men har nu flyttat tillbaka till Sverige. Jag har träffat en tjej som jag har varit ihop med i två år och jag har rest fram och tillbaka men vill nu att hon flyttar till mig. Hennes dotter ( jag är ej far till barnet) är Eu medborgare. Vi bodde dock aldrig ihop i Asien. På vilket sätt kan jag få henne (ej Eu medborgare) och hennes dotter (Eu medborgare) till Sverige? Vad skulle ni rekommendera. Vi har ansökt om uppehållstillstånd ,men har fått ett nej eftersom Migrationsverket säger att den tidsbegränsade lagen gäller även svenska medborgare. Jag håller även på att köpa en större lägenhet så att vi kan bo i den. Hur gör jag bäst ?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Sean,

   Tack för att du valt att vända dig till oss.
   Av den information som framkommer i din fråga är det svårt att lämna ett fullständigt svar. Jag kan informera dig om att den som ansöker om uppehållstillstånd på anknytning generellt sett alltid måste befinna sig i sitt hemland vid ansökningstillfället.

   För ytterligare rådgivning kan du kontakta oss direkt via vår mail. Vi erbjuder en kostnadsfri case review vilket innebär att vi går igenom ditt fall för att därefter bedöma hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende.

   Du är välkommen att kontakta oss, Migrationsjuristerna, på HI Juristbyrå.

   Med vänliga hälsningar,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55
   info@hilaw.se

   Reply
 48. Husnia Saboura

  Hej,
  jag är en syrisk medborgare och har permenant uppehållstillstånd i Sverige, jag har sökt uppehållstillstånd för min son som bor i Libanon men vi fick avslag eftersom han är gift och har barn, men han har svårt siyuation där i Libanon och barnen går inte i skolan.
  jag skulle vilja fråga om vad kan jag göra åt honom? hur kan jag ändra migrationsverkets beslut?
  tack på förhand
  Husnia

  Reply
 49. Mira

  Hej!
  Jag är en svensk medborgare, studerar utomlands i Palestina och blir klar med studierna juni 2017 (alltså om 5 månader) jag gifte mig förra året med min palestinske man, vi har känt varandra sedan 3 tillbaka, vi har bott tillsammans sedan augusti 2016. Vi tänker flytta till Sverige direkt efter min examen.
  I oktobers ansökte han om uppehållstillstånd till min anknytning, den 14e december 2016 fick han avslag på hans ansökan, vi anklagade beslutet för ungefär två månader sen..hur lång tid tar det tills vi får svar på anklagelsen? Och är det lagligt migrationsverkets beslut? Vad kan vi göra?

  Reply
 50. Åsa

  Hej

  Jag (bor i Sverige) och min pojkvän (bor i Turkiet) har sökt uppehållstillstånd för honom att komma och bo hos mig. Vi har känt varandra i 4 år drygt och varit tillsammans i drygt 3,5 år. Han var på intervju i Maj 2016 och var väldigt nervös och hade även tankarna på sin pappa som hade åkt in på sjukhus någon dag innan intervjun skulle genomföras. Vi har skickat in filer som jag tagit ut från Viber, Skype, Messenger som bevis på att vi har daglig kontakt. Och då pratar vi i snitt minst 3 gånger om dagen. Och har gjort detta hela tiden. Jag har även skickat in foto på oss tillsammans som bevis på att vi träffas så ofta vi kan. Migrationsverket har även fått kopior på flygbiljetter och hotellbokningar. Han har varit och hälsat på mig 5 veckor i Maj 2015. Dock missuppfattade vi visumets giltighetstid då giltighetstiden som angav datum från och till stod tydligt med stora bokstäver. Men med lite finare stil under stod en kommentar om ”antal vistelsedagar”. Det antal vistelsedagar de angett var då 32 dagar och datumet för visumet var från 5 Maj – 21 Juni. Dels såg vi inte antal vistelsedagar-kommentaren och dels var vi övertygade om att visumet var giltigt tom 21 Juni. Han åkte hem den 15 Juni så vi trodde att han egentligen hade ytterligare 6 dagar han kunde stannat. Men så var det inte tyvärr så han åkte på böter och blev registrerad i Eugen. Han får inte komma in i något EU land för semester förrän 1 Juli 2017 när den inreseförbudet är slut. Eftersom vi hade skickat in ansökan om uppehållstillstånd redan så gjorde vi en komplettering och informerade om detta inresebeslut. Detta eftersom vi ville vara öppna med allt. Jag har därefter pratat med två olika personer på Migrationsverket om detta och båda har oberoende av varandra sagt att detta inte skulle påverka deras beslut om uppehållstillstånd. De sa tom att om han får uppehållstillstånd så får han inte flyga via något annat EU land utan han får flyga direkt till Sverige.
  Migrationsverkets beslut om avslag har grundat sig på att de inte anser att han är seriös i vårt föhållande. En del frågor han svarat på stämde inte överens med vad jag angett in ansökan som jag fyllde i. Bla visste han inte när jag var född och hur gammal jag var. Och det vet jag att han känner till. Men som sagt vid intervjutillfället var han nervös och orolig för sin pappa. Som tyvärr gick bort 5-6 veckor efter intervjun. Det fanns även andra saker om mig och min familj som vi hade olika uppgifter om. Men detta har jag i min första överklagan till Migrationsdomstolen förklarat varför det inte stämmer. De har inte tagit hänsyn till det. Vi har skickat in ytterligare en överklagan till Kammarrätten. Men har fått avslag även därifrån . Nu kan vi tydligen inte överklaga mer. Migrationsverket har inte intevjuat mig alls i detta. Så nu skulle jag vilja ha råd till vad vi kan göra. Vi kommer att skicka in en ny ansökan igen. Och vi vet att det tar 14 månader, vilket det tog förra gången. Vid det laget har vi varit tillsammans i nästan 5 år. Vi försöker träffas så ofta vi kan. Det är dock kostsamt för oss båda. Så det blir tyvärr inte så många dagar åt gången. Men vi är båda fast beslutna att inte ge upp. Men vet som sagt inte vad vårt nästa steg kan vara. Detta sista beslutet går inte att överklaga.

  Reply

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *