MIGRATIONSJURIST I STOCKHOLM | ASYL

Juristbyrå-Stockholm,-MIgrationsjuristerna

Advokater och Jurister som jobbar med uppehållstillstånd, asyl och migrationsrätt.


MIGRATIONSJURISTERNA  | STOCKHOLM

Migrationsjuristerna Stockholm – Solna. Behöver du hjälp med uppehållstillstånd? Har du problem med att förstå Migrationsverkets beslutsfattare? Då kan det vara en god ide att anlita en migrationsjurist för som tillvaratar din rätt enligt utlänningslagen och Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Migrationsverket ligger i Solna liksom migrationsjuristerna som ligger efter Rissneleden. Vi samarbetar med HI Juristbyrå, jurister specialiserade inom migrationsrätt.

Migrationsjuristerna har ett samarbete med H I Juristbyrå

H I Juristbyrå kontor

Juristerna på H I Juristbyrå är specialiserade i migrationsrätt och befattar sig dagligen med ärenden om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, asyl, m.m. H IJuristbyrå bistår Dig genom hela migrationsprocessen i kontakten med olika myndigheter såsom Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen men också andra myndighetsbesvär inom ramen för migrationsförfarandet.

MIGRATIONSJURISTERNA STOCKHOLM, MIGRATIONSVERKET

Migrationsjuristerna.se tar asylfrågor | Asyljurist Stockholm

Migrationsjuristerna.se är en informationssida där du som asylsökande bland andra kan söka råd och vägledning i utlänningsfrågor som rör uppehållstillstånd och asylfrågor. Migration lite förenklat handlar  om utvandring eller flykt på grund av olika omständigheter i det land man bor i. Kanske har man politiska skäl varför man måste lämna sitt hemland och söka asyl i ett annat land. Det kan vara krig som gör att man inte kan stanna i sitt hemland. Migrationsjuristerna.se tar upp frågor som har med din rätt att stanna i Sverige att göra. För att få stanna i Sverige krävs som sagt uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet krävs inte bara för dig utan även för dina barn och andra anhöriga som vill söka asyl i Sverige. Hur asylprocessen går till kan du läsa på Migrationsverket. Se Migrationsverkets hemsida.

Frågor om uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket

Hur du söker uppehållstillstånd rent formellt kan du finna på Migrationsverkets hemsida. I många fall kan man behöva både en tolk och en migrationsjurist. Migrationsjuristen står i de flesta fall staten för, men oavsett detta kan det vara bra att ha med sig en migrationsjurist i processen så man får sin rätt och sina intressen tillvaratagna. Uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket som också beslutar om uppehållstillstånd. För att få uppehållstillstånd måste du uppfylla vissa kriterier som är nödvändiga för att du ska få rätt att bo i Sverige och använda det svenska välfärdssystemet eller kunna ingå i arbetslivet. Dessa kriterier är hårda och för att på bästa sätt få din rätt till uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige så kan det vara bra att anlita en kunnig migrations- eller asyljurist för den juridiska gången.

Migrationsjuristerna.se | migrationsjuristerna Stockholm

Asyl- och migrationsjurist Stockholm

En migrations- eller asyljurist kan med fördel ta din strid mot Migrationsverkets sakkunniga handläggare.  En migrationsjurist ser till att du får din rätt gentemot Migrationsverket och migrationsjuristen ser till att Migrationsverket följer lagen när du tar sina beslut i migrationsfrågor. En migrations- eller asyljurist är specialiserade inom asyl- och migrationsrätt och den formella
processen vid uppehålllstillstånds-frågor.

Asyl- och uppehållstillstånd

Söker du asyl eller uppehålltstillstånd krävs att du uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är hårt ställda och uppfyller man inte samtliga så kommer man få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får du antingen genom anhörighetsinvandring eller andra asylskäl och i andra hand kan du få arbetstillstånd för att bo och arbete i Sverige under viss tid. Vem som bestämmer om du får stanna är dina grundförutsättningar för sökandet om asyl i Sverige. Den svenska migrationslagstiftningen kodifieras i utlänningslagen och här ges mer detaljerade regler om hur du får komma in i landet och vilka förutsättningar som krävs för att stanna och arbeta exempelvis. Utlänningslagen styr också vem som får bli svenska medborgare genom bland annat den s.k. neutraliseringsprocessen. I utlänningslagen finns även de regler som gäller utlänningars rättig- och skyldigheter. Migrationsverket kan beskrivas som en grindvakt vid nationens gräns. Migrationsverket tillämpar utlänningslagen och bestämmer hur den ska tolkas och tillämpas i praktiken såsom frågor när man som utlänning måste lämna Sverige och när man får stanna.

Migrationsjurister inom migrationsrätt | Asyljuristerna Stockholm

För att på bästa sätt tillvarata din rätt att få stanna i Sverige kan man behöva juridisk hjälp i frågor kring asylprocessen. En jurist företräder dig i migrationsdomstolen som offentligt biträde och lägger fram din rätt kring dina förutsättningar för att få uppehållstillstånd i Sverige. En migrationsjurist har den praktiska erfarenheten som krävs för att nå framgångar för dig eller din familj i Migrationsdomstolen. Kom i kontakt med en jurist idag för upprättandet av avtal eller granskning av dokument.

287 Comments

 1. Ramin Bayat

  Hej.
  Min kompis har fått avslag på sitt ärende hos Migrationsverket och blivit åldersuppskriven . Finns det något sätt att hjälpa honom att kunna få uppehållstillstånd ?
  Jag har hört nånting om provocerande ärenden som man kan ta fram hos Migrationsdomstolen att få positivt besked , stämmer det eller ?!

  Reply
 2. Clauss

  Hej.jag har varit asylsökande i 2014. I januari 2016 jag blev anställd. I maj jag gjorde ansökan för arbetstillstånd.nu är vi januari 2017 jag har inte fått beslut.min lön är16.500:• förre skatt.företaget har inget kollektivavtal met facket. Kan jag få arbetstillstånd?
  2.-kan jag byta jobb innan jag får beslut ?
  Mvh clauss

  Reply
 3. Farruh

  Hej! Mitt namn är Farruh. Jag har sökt anknyt till min sambo.Vi har väntat nu 18-19 månader utan att få nån handläggare. Vi har 2 barn tillsammans och barnet är svensk medborgare som mig. Nu har jag flyttat hem till Sverige med en av barnet andra kvar där med mamman. Vi har bott tillsammans utomlands mer än 2 år. Grund av vänta tiden MV har skild oss . Jag måste vara här i Sverige och hon kan inte komma. Nu är min fråga :
  Är det möjligt att få lite snabbare svar? Grund av barnet bästa, jag vill att barnet ska vara här i Sverige med sin pappa och mamma. Eller kan hon komma hit och vänta tills hon får beslut? För barnet mår inte bra grund av vi bor i olika land. Kan ni hjälpa med hennes ärende? Att vi ska få lite snabbare. Jag vet inte vad ska göra?
  Tack för hjäpen

  Reply
 4. Evi K

  Hej,

  Jag är gift med en kubansk medborgare och jag bor i Sverige, men jag har grekiskt medborgarskap. Min man har fått turistvisum att besöka Grekland och därmed hela Schengen. Får han ansöka om uppehållskort när han kommer till Sverige?

  Också, om han får uppehållskort i Grekland får han sedan resa hit och arbeta utan problem?

  Reply
 5. Maria

  Hej! Min man hade arbetstillstånd och jag medsökande. Det var dags att ansöka om permanent uppehållstillstånd och vi fick avslag på grund av hans chef lövade mer lön och han fått lite. Jag jobbar också och han har börjat jobba en annan stans med bättre lön. Vad kan vi göra? Vi tänker om ansöka asyl. V har får två avslag nu slutet av månaden vi ska skicka det sista klagan. Situationen är hopplös men vi vill stanna kvar. Kan ni rekommendera något . Tack på förhand.

  Reply
 6. Per-Olof Nilsson

  Hej,

  Jag har en relation med en kvinna som bor och arbetar i Kina sedan flera år tillbaka. Hon är Filippinsk medborgare och
  jag är Svensk medborgare och född här. Vi avser gifta oss och bilda familj. Min fråga är om hon nästa gång hon kommer
  och besöker mig här i Sverige kan stanna kvar här genom att erhålla uppehållsrätt?

  Tack på förhand!

  Reply
 7. Munkh

  Hej. Väntar nu beslut på 3:e förlängning om uppehållstillstånd. I , April, 2012 fick jag uppehållstillstånd, och arbetarar hos samma arbetsgivare fortvarande. Och min frågan är: jag arbetar extra hos en annan arbetsgivare, med olika yrke. Kan det påverka på beslutet? Kan ni hjälpa mig i den här situation, om jag får avslag på min ärendet. Tack

  Reply
 8. Berran

  Hej! Jag o min man gifte oss 2016-01/06.. min man har bott i Sverige tidigare innan han blev utvisas från Sverige.. när han bodde här så sökte han arbetstillstånd o 1 år senare han blev tillsammans med något o sökte anknytning som sambo till Migrationsverket.. efter 2 år när jag träffade min man var han fortfarande tillsammans med sin sambo, men det var ingen bra mellan dom.. min fråga är kan allt detta påverka våran ärande?? Det ser ut som han har först för att få tillstånd här o han har varit sambo plus pratade med mig under tiden..har pratat med 2 pers samtidigt.. dem vill ha mer info från honom och det handlar mest om hans tidigare försökt och förhållande.. när började och när avslutades..men han kommer inte ihåg när deras förhållande började kan det påverka vår ärande??

  Jag fick ett missfall för 2 månader sen Migrationsverket har all intyg o info o dem säger o skrivit hur många gg jag har ringt o allt jag har sagt.. behöver jag oroa mig över beslutet..

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Berran,

   Tack för att du kontaktat oss! Då någon söker om ett uppehållstillstånd med anledning av ett äktenskaps- eller samboförhållande med en i Sverige bosatt person, brukar flera på varandra följande tidsbegränsade uppehållstillstånd beviljas. Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd kan vara att personen i fråga medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständigheter som är av betydelse för att få uppehållstillståndet. Om dem vill ha mer info från honom och hans tidigare försök och förhållanden, gäller det således att ha detta i beaktande.

   Du är välkommen att kontakta oss på HI Juristbyrå för ytterligare frågor.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 9. Nikhil Prajapati

  Hey, I would like to have advice on work permit in Sweden. I came to Sweden on residence permit with work permit and my wife was student in Sweden , we had 1 year permit . During this 1 year permit I got full contract job offer for 2 year in Stockholm. I apply for work permit before my residence permit expire which is logic that I was legal to apply for work permit. Now after waiting of 8 moths in order to take decisions from migrationverket I receive a letter from migration that I need to apply for work permit from my home country according to chapter 6 section 4 as alien act, but at the same time chapter 5 section 18 and chapter 6 section 3 it seems that I can apply for the work permit if I have temporarily resident or residence permit.These case become confusing . I would appreciate if someone address this issue and advice wise in this matter. Thanks in advance.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Nikhil Prajapati,

   Thank you for contacting us! It would be helpful if we received more information about your new job offer. For example, during the first 24 months of a valid work permit, only the employer and the profession that is described in your decision applies. If for instance the company you are working for changes their registration number, you get a new employer or new tasks or working conditions, your work permit is no longer valid. You must then submit a new application for a work permit. It is clear from you previous decision which type of work your work permit is valid for.

   Nonetheless, you are welcomed to contact us and tell us more so we can give you more in-depth advice and help.

   Kind Regards,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 10. Quatro

  Hej!
  Är det möjligt att gå som asyl i 3-e gången?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Quatro,

   Tack för att du kontaktat oss! Fyra år efter du fått avslag på en asylansökan kan du söka asyl igen. Då börjar en ny asylprocess som är likadan som den tidigare. Den första ansökan kan dock påverka den nya asylansökan eftersom Migrationsverket kan undra om du fortfarande söker asyl med samma skäl eller om det handlar om helt nya skäl.

   Du är välkommen att kontakta oss för ytterligare frågor.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 11. melaim

  Hej. vill veta hur kan man kontakt är har ett ärende som behöver hjälp med , vi har änskot om att bli sambo men vi fick avslag efter vi har väntat i 25månader .. och vi förstår inte varför vi fick avlasg när vi har skickat all papper va dom vill det … tack till er om ni kan svara och hjälpa oss.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Melim,

   Tack för att du kontaktas oss! Självklart ska vi försöka hjälpa er. Du kan nå oss på 08-684 055 55 och berätta lite mer om er situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 12. Enea

  Hej I’m from Albania and live in Sweden for one year. I come in Sweden with working paper I have personal number. I am married in Sweden with a Swedish girl and I have apply for new paper. Police have stop me in Sweden with a start pistol and is still in prices but I Tess I will get a ticet. Can this be a reason from migrationsverjet to give me a negative answear and to tell me to live the country or can still be possibility so I can get the paper in sweeden

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Enea,

   Thank you for contacting us! To possess a starting pistol requires in most cases a gun license. Anyone who intentionally possesses a firearm without being entitled to it or transfers or lends a firearm to someone who does not have the right to possess the weapon is convicted of weapons offenses.

   Expulsion is possible if the foreigner is convicted of a crime that has prison in the sentencing range and the penalty imposed is more severe than just a fine/ticket. Whether Migrationsverket will give you a negative answer depends on the specific circumstances in each case.

   You are welcome to contact us at HI Juristbyrå and tell us more about the circumstances in your case.

   Kind Regards,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 13. Rick

  Hej!

  Jag skulle vilja veta om en person som har fått sitt uppehålls-och arbetstillstånd återkallat och fått beslut om utvisning av migrationsdomstolen skulle öka sina chanser för att få detta beslut upphävt via överklagan om personen ingår ett äktenskap innan datum för utvisning? Tack för svar på förhand!

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Rick,

   Tack för att du kontaktat oss! Ett avgörande från Migrationsdomstolen kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. En förutsättning för att Migrationsöverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning är om provningstillstånd meddelats. Ett sådant prövningstillstånd beviljas endast om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det annars finns synnerliga skäl.

   Enligt huvudregeln ska en person som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut respektera beslutet. Särskilda omständigheter kan dock tänkas föreligga som föranleder verkställighetshinder. Det vore därför önskvärt om du kontaktade oss för att mer ingående beskriva din situation.

   Mer vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 14. Mian

  Hej
  Jag har uppehållstillstånd för 5 år och min fru och mina barb har också samma uppehållstillstånd på grund av mig och den är giltigt till januari 2017 men jag vill avbryta deras uppehållstillstånd från Sverige.finns det någon möjlighet att göra det eller inte?om det finns då vad behöver jag göra och hur länge ska det ta?
  Mvh

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Mian,

   Tack för att du kontakt oss! Vi behöver inledningsvis veta vad för typ av uppehållstillstånd det rör sig om. Ett uppehållstillstånd kan inte återkallas när och hur som helst. Det kan t.ex. återkallas om du uppgett en falsk identitet, begått ett brott eller medvetet utelämnat information eller lämnat felaktiga uppgifter som varit av stor betydelse för uppehållstillståndet. Ett sådant uppehållstillstånd kan återkallas även om det gått flera år sedan man fick det.

   V behöver veta mer om din situation för att se om omständigheter föreligger som kan tänkas föranleda en återkallelse. Du är därför välkommen att kontakta oss.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 15. Richard

  Hej Migrationsjuristerna!

  Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med ett problem. Jag har en kompis som kommer ifrån Marocko. Han fick uppehållstillstånd i Sverige för att leva här med sin fru. Men sen skiljde de sig och hans uppehållstillstånd och arbetstillstånd har återkallats och hans ska utvisas. Det hjälpte inte att han är etablerad på den svenska arbetsmarknaden, har startat upp ett eget företag, betalar skatt, har en sambo och försöker göra sitt yttersta för att lära sig svenska men Migrationsverket vill inte ge med sig. Han har inga släktingar eller vänner som kan hjälpa honom i hans hemland och han sade upp sitt jobb i Marocko för att flytta till Sverige. Vad ska han konkret kunna ta sig till för att öka sina chanser att stanna i Sverige eller få stanna. Gifta sig eller bli förälder eller något annat? Alla slags förslag emottages med stor tacksamhet!

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Richard,

   Tack för att du kontaktat oss! Vi hjälper er gärna men för att göra det behöver vi få mer information om din vän. För att kunna ge är vägledning är det exempelvis nödvändigt för oss att veta på vilka grunder hans tillstånd uppkom och återkallades.

   Du är välkommen att kontakta oss för mer ingående hjälp.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 16. Ana

  Hej! Jag är gift med svensk man tidigare och fick uppehållstillstånd. Sedan vi skiljade i en månad och jag gifta igen en filipinska man. Filipinsk man är inte svensk medborgare eller har inte uppehållstillstånd Migrationen kan man återkallelse min permanent och lämna landet? Vad ska göra? Kan ni hjälpa mig?

  Reply
 17. ana

  Hej! Jag är gift med svensk man tidigare och fick uppehållstillstånd. Sedan vi skiljade i en månad och jag gifta igen en filipinska man. Filipinsk man är inte svensk medborgare eller har inte uppehållstillstånd Migrationen kan man återkallelse min permanent och lämna landet? Vad ska göra? Kan ni hjälpa mig? Tack för svar

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Ana,

   Tack för att du kontaktat oss! Om jag uppfattat dig rätt så är din fråga huruvida du mister ditt svenska uppehållstillstånd om du skiljer dig från din make. Därutöver tolkar jag det som att du fått uppehållstillstånd på grund av anknytning (gift med svensk medborgare) och att ditt uppehållstillstånd inte är permanent.

   Det framgår inte av din fråga hur länge ni var tillsammans. Har du och din make bott tillsammans när du haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i två år, så får du permanent uppehållstillstånd. Om ditt förhållande däremot tar slut under den period som du har tidsbegränsat uppehållstillstånd så kan du bara i undantagsfall förlänga ditt uppehållstillstånd.

   Vi behöver mer information från dig för att avgöra om det finns särskilda skäl som Migrationsverket skulle kunna ta hänsyn till i ditt fall. Du är därför välkommen att kontakta oss på HI Juristbyrå för att berätta mer om din situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 18. malva

  Hej
  Pappan till mitt blivande barn om ca 1 månad är från marroco och finns nu i danmark
  Han har inte sökt asyl någon annanstans men vi våda vill att han kommer till sverige
  På grund av alla kontroller i Dk Samt brist på id handlingar är det jätte svårt
  Va kan vi göra?
  Tack på förhand

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Malva,

   Tack för att du kontaktat oss! För att söka asyl till Sverige måste man antingen befinna sig inuti landet, eller vid gränsen. Även Dublinförordningen är av betydelse för att avgöra vilket land inom EU som bär ansvaret för att pröva en asylansökan.

   En annan möjlighet är att ansöka om uppehållstillstånd (p.g.a. anknytning) för att flytta till dig i Sverige. Du måste då antingen ha ett svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.

   Vi behöva fler uppgifter om dig och din man för att kunna ge dig mer ingående hjälp. Du är därför välkommen att kontakta oss för att berätta mer om din situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 19. Anna

  Hej! Vet inte om det här är rätt ställe att fråga, men jag testar. Jag har en vän med uppehållstillstånd i Sverige. Hen skulle nu vilja ändra sina personuppgifter (ålder), och vad jag förstått är det inga problem att göra det hos Skatteverket om man kan styrka sin identitet. Frågan är dock hur migrationsverket ställer sig till detta. Kan det bli problem för honom? Skulle det finnas risk att de återtar hens uppehållstillstånd?

  Reply
 20. Nille

  Hejsan! Jag är född och uppväxt i Sverige, jag är svensk medborgare. Jag gifte mig med min man som är född och bor i Sri lanka, januari 2017 och nu mars 2017 så har vi lämnat in ansökan om uppehållstillstånd. Men nu vill vi söka om korttidsvistelse eller uppehållstillstånd i 6 månader ( vilket som, spelar ingen roll) men det enda problemet är att han har sagt upp sig från sitt jobb på banken i januari månad, så det betyder att han inte har jobb för tillfället. Och en snabb repris, vi ansökte om korttidsvistelse 2014 men han fick avslag då de trodde han inte skulle komma tillbaka till sitt hemland. Vad kommer vi få för svar av Migrationsverket om vi nu söker om korttidsvistelse? Jag vill inte ha ett nej igen, han är ju nu min man. Vad tror ni och hur tycker ni jag ska gå tillväga? Vi är ju seriösa, och vi skulle aldrig förstöra hans chans att få ett permanent uppehållstillstånd. Vi lyder lagen till fullo, så varför skulle vi sabba chansen liksom. Mvh Nille

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Nille,

   Tack för att du tagit kontakt med oss! Huvudregeln säger att den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha lämnat in en ansökan i sitt hemland och utverkat ett sådant tillstånd före inresan hit.

   Det framgår inte vad du menar när du skriver korttidsvistelse? Avser det ett vanligt besök så behöver medborgare utanför EU ett visum, som i sin tur ställer krav på förutsättningar som måste uppfyllas. Bl.a. måste personen visa en stark anknytning till hemlandet för att inte, som det skedde 2014, få avslag till följd av att man misstänkte att han inte skulle åka tillbaka. Att få ett turistvisum samtidigt som man söker uppehållstillstånd är också en möjlighet även om det är svårt.

   I slutändan beror utfallet på de särskilda omständigheterna hos varje ärende.

   Du är välkommen att höra av dig till oss på HI juristbyrå för att få en mer ingående rådgivning och hjälp.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 21. Ana

  Hej! Jag undrar om min man snabbare får uppehållstillstånd i sverige om jag är gravid? Får han stanna i sverige under tiden då eller måste han vänta på beslutet i sitt hemland montenegro? Mvh ana

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Ana,

   Huvudregeln är att den som vill leva tillsammans med en familjemedlem i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd i sitt hemland, eller i ett annat land där han eller hon har tillstånd att bo i. Tillståndet ska således vara klart före resan till Sverige. De tidigare förtursmöjligheterna finns dessvärre inte längre.

   Däremot är du välkommen att kontakta oss så ser vi över ditt ärende på en mer detaljerad nivå för att på så sätt kunna ge er korrekt vägledning.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 22. Keshia Pinto

  Hej! jag (svenskmedborgare) och min man har varit tillsammans sen 2013 och gifta i 6 månader. Vi ansökte om uppehållstillstånd till han den 27 januari 2017 och den 29 mars 2017 så fick vi beslutet att de neckade beslutet.
  MIn man har tidigare haft uppehållstillstånd, Han har svenskpersonnummer. Han har bott här i 11 år, han läste gymnasiet här, han har haft fast jobb i flera år, betalat skatt, o.s.v.
  Vi förstår inte beslutet. Det låter helt galen och necka uppehållstillstånd till någon som har redan bott här och som har redan personnummer. Vi vill jätte gärna få hjälp och överklaga.
  Vad råder ni oss till?
  Mvh Keshia Pinto

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Keshia Pinto,

   Tack för att kontaktade oss! Utifrån de uppgifter du gett oss så är det helt klart ett beslut som är svårförståeligt. Men för att vi ska kunna hjälpa er på bästa möjliga sätt så behöver ni kontakta oss på nytt och låta oss ta del av beslutet från Migrationsverket.

   Vi kan givetvis hjälpa er med överklagan. Ni har tre veckor på er att överklagade beslutet från den dag ni tog del av det. Det vore således önskvärt om ni tog kontakt med oss snarast.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 23. Huda

  Hej jag undrar bara vi har bott i Sverige sedan 2007 och har sökt asyl två gånger nu. I maj 2013 fick jag ett avslag på min sist asylansökan och tänkte söka asyl nu igen. Jag har en fastanställing sedan 2012 på ett äldreboende är utbildad till undersköterska, varför jag inte sökt arbetstillstånd var för att jag inte får ett pass. Mina föräldrar är turkiska medborgare själv är jag född o uppväxt i Tyskland flydde hit 2007 då, men jag har varit på turkiska ambassaden flera gånger o försökt få ett pass, men hur kan ni hjälpa mig/ oss för att få stanna i Sverige?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Huda,

   Tack för att du kontaktar oss! Vi skulle behöva veta lite mer om ditt ärende för att på så sätt ge dig bättre rådgivning och vägledning.
   Du är därför välkommen att kontakta oss för att berätta mer om de olika omständigheterna till din fråga.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 24. Jessica

  Hej,

  En anhörig till mig är i väntetid på arbetsvisum processen. Har en fråga om arbetsvisum processen kan få avslag om personen vistas i Sverige som turist ?

  Migrationsverket svarade att han får resa in som turist men får inget svar på om processen kan få avslag eller pausas om beslutet tas när han är i Sverige.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Jessica,

   Som huvudregel gäller att arbetstillståndet ska vara klart innan man reser till Sverige. Av din fråga framgår dock att personen vill innan dess resa in genom ett turistvisum. Ett sådant visum är nödvändigt om personen vill besöka Sverige samt är medborgare i ett land utanför EU.

   Det finns inget som hindrar personen från att resa in till Sverige som turist samtidigt som processen om arbetsvisum är pågående. Det utgör inte heller någon grund för att få avslag på sin ansökan. Turistvisum är dock tidsbegränsade och gäller endast under en kortare tid. Efter giltighetsperioden måste personen återvända.

   Du är välkommen att höra av dig till oss på HI juristbyrå för att få en mer ingående rådgivning och hjälp.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 25. Jesper

  Jag hjälper en vän som kommer från Syrien. Han har sagt i inledande samtal med Migrationsverket att han inte kan återvända till sitt hemland utan att han direkt kommer att avrättas. Min fråga är om Migrationsverket kan fatta ett beslut om att utvisa denna om misstankar om att detta kan ske i hemlandet efter utvisning och utan en rättegång i det landet?

  Reply
 26. Hijuristbyra (Post author)

  Hej Jesper,

  Tack för att du kontaktat oss! Generellt för asylreglerna i Sverige är att varje persons ansökan ska hanteras individuellt. Skälen för att bevilja en asylsökande uppehållstillstånd är flera. Sverige ger uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till alternativt skyddsbehövande. Den som exempelvis löper risk att straffas med döden bedöms vara alternativt skyddsbehövande.

  Vad utfallet kommer bli hos din väns ärende kan vi inte veta då det är Migrationsverket i slutändan som fattar beslut utefter fallets specifika omständigheter.

  Du är välkommen att höra av dig till oss på HI Juristbyrå för ytterligare frågor.

  Med vänlig hälsning,
  HI Juristbyrå
  08-684 055 55

  Reply
 27. Enea

  Hej my name is Enea I’m waiting the answer from migrationsverket. I come to sweeden by working paper but I have change the job. I’m not working to the place that make me paper. I have maried in sweeden and apply for temporary paper. They said that is 2 ways one to apply from my country and one to get the paper direkt here without living the country. Can your agency fix somthing of the answer from migration came that I have to leave the country and apply from my country of origin.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Enea,

   Thank you for contacting us! Based on your question, I assume you wish to apply for a residence permit in order to stay with your wife. You can obtain a residence permit if you are married, have entered into a partnership or cohabit with someone in Sweden. That person in Sweden must be a swedish citizen or have a permanent residency. The main rule is that one must apply for a residence permit from the home country. If you however already live in Sweden with a valid residence permit, you can sometimes get a new residence permit without having to leave the country. This may apply to those who have work permits.

   I would advice you to contact us and tell us more about your situation in order for us to give you the best legal help.

   Kind regards,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 28. Hanna

  Hej, jag börjar få panik. Jag har varit i ett distansförhållande i snart 4 år med en kille från Iran. Vår förhoppning är att leva resten av våra liv ihop, men all byråkrati håller på att ta kål på mig. Vi är ogifta, men intentionen är att vi ska gifta oss. Tanken var när han skulle komma på besök till Sverige nu i maj, men självklart fick han avslag på sitt besöksvisum.
  Därefter funderade vi på att gifta oss i Iran, men det verkar krångligt. Ryktet går att jag automatiskt blir iransk medborgare, och måste stanna kvar där tills alla papper blir ordnade. Detta kan ta allt från 1-6 månader, och jag vill inte förlora mitt jobb eller vara ifrån min son den långa tiden.
  Nästa tanke var en svensk ambassad, men det verkar inte finnas många som kan viga en svensk medborgare och en utländsk medborgare. I alla fall inte utan att vara boende i ambassadlandet.
  Så, hur sjutton ska vi nu gå vidare? Söka uppehållstillstånd för att han ska flytta hit säger ambassaden är dömt att misslyckats när vi inte är gifta. Arbetstillstånd, men utan det svenska språket och utbildad i islamsarkitektur? Åren går och går och jag känner panik att livet aldrig kan få starta. Snälla hjälp mig..
  Mvh Hanna

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Hanna,

   Tack för att du kontaktat oss! Då ni inte är gifta så rör det sig om ett uppehållstillstånd för att flytta till en blivande make, maka eller sambo i Sverige. Det ställer krav på att du som anknytningsperson i Sverige är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. En sådan ansökan görs i hemlandet. Vad utfallet blir är inte självklart. Mitt bästa råd till dig just nu är att du kontaktar oss så vi kan styra ihop ett inledande rådgivningsmöte där du även får chansen att mer ingående beskriva Er specifika situation. Vi har även verksamma advokater i Iran med hög förståelse för det iranska lagsystemet.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 29. Evisa

  I would like to book an appointment with you to present my situation.

  Currently I am in Sweden as an Au Pair, my home country is Albania and I own an au pair visa for a year (from february 2017- 2018).
  During the time I am here it has been offer to me a job contract related to my profession (Social Worker). I have done the bachelor and master degree in my country.

  I would like to run in contact with a lawyer who knows well the Swedish law and to help me in this direction in the proper way.

  Please may I have the charges you have for the first meeting?

  Best Regards

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Evisa,

   Thank your for contacting us. Au pairs are time-limited permits granted for a year and refers only to an employment as an Au pair. If you would apply for an extension of a time-limited residence permit, it would therefore be treated as a new application alltogether. The main rule then applies, which is that the application must be made from the foreigners home country. There are exceptions from this main rule, but in your case they have to be very special.

   You can call us at 08-684 055 55 and book a meeting so we can discuss you case further.

   Best regards,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 30. Monica

  Hej,

  Jag och min familj, man och dotter, bor för närvarande i USA. Min man är Amerikansk medborgare, jag och vår dotter har Svenskt- och Amerikanskt medborgarskap. Min man och jag bodde tillsammans i Sverige under 2007-2009 och han hade då svensk uppehålls-och arbetstillstånd. Vi funderar nu på att flytta tillbaka till Sverige men har förstått att den nya lagen som trädde i kraft Juni 2016 försvårar ansökan för uppehållstillstånd.

  Om min man söker uppehållstillstånd genom mig som anknytningsperson så ska jag enligt den nya lagen påvisa att jag har boende för oss i Sverige samt att jag kan försörja oss. För att påvisa detta måste då jag (och min dotter, då det inte är ett alternativ att jag ska vara ifrån henne) flytta till Sverige utan min man, för att skaffa jobb och bostad så att han sen kan ansöka om uppehållstillstånd, vilket vad jag förstår kan ta uppemot 12-15 månader eller mer. är det verkligen så att vi ska behöva separera vår familj för att kunna flytta hem till Sverige igen?

  Vi funderar också på hur tillvägagångsättet skulle vara om min man skulle få erbjudande om arbete i Sverige. Kan han då söka uppehålls-och arbetstillstånd med anknytning till eventuellt arbetslöfte? Han arbetar inom en branch som vi vet är väldigt eftertraktat i Sverige för tillfället.

  Vilken väg ska vi gå för att kunna flytta hem utan att behöva vara ifrån varandra?

  Tack på förhand!

  Reply
 31. Hijuristbyra (Post author)

  Hej Monica,

  Tack för att du kontaktat oss! Den skillnad som uppkommit till följd av lagändringen från juli 2016 är att kravet på försörjning blivit hårdare. Tidigare räckte det att visa att du kunde försörja dig själv och att du hade en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Idag måste du kunna försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd.

  Ni kan åka tillsammans till Sverige men det förutsätter att ni kan visa en avsikt att också stanna här, vilket i sin tur förutsätter att boende och annat kan styrkas innan, istället för att komma hit och ordna allt i efterhand.

  Vi kan lägga upp en plan åt er och hjälpa er så allt är ordnat innan flytten.

  Ni välkomna att höra av er till oss på 08-684 055 55 så kan vi diskutera vidare.

  Med vänlig hälsning,
  HI Juristbyrå
  08-684 055 55

  Reply
  1. Monica

   Tack för ert svar. Jag ringer i nästa vecka.

   Mvh,
   Monica

   Reply
   1. Monica Kristiansen

    Hej,

    Finns det möjlighet att boka en telefontid med någon av er jurister? Jag har försökt att nå er via telefonnummret som ni uppgav flertal gånger den senaste veckan men kommer inte i kontakt med någon. Endast telefonsvarare. Jag bor i Californien så tidskillnaden är 9 timmar men kan oftast prata mellan 14-15:30 Svensk tid.

    Tack på förhand.
    Monica

    Reply
 32. Ulrika

  Hur kommer jag i kontakt med er? Skulle vilja ställa ett antal frågor, muntligen, prata med någon. Om inte ni har den servicen, vem/vilken annan byrå kan jag kontakta?

  Reply
 33. Milica Wall Markovic

  Hej, vi ansökte om uppehållstillstånd till anknitning av maka och barn på väg. Ansökan gjordes i 30 nov 2016. Den 20 dec hade min man intervju i sitt hemland och sen dess har inget hänt. Allt är färdigt och väntar bara.Varje gång jag mejlar och berättar situationen och hur jag mår så undviker de det helt och informerar bara om väntetiderna och hur processen går till. Jag har skrivit även ett brev där de nekar mig förtur. Nu är jag i 9e månad och kan föda när som helst.Hur har de tänkt att jag ska klara allt sj,finns det något jag kan göra överhuvudtaget?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Milica,

   Tack för att ni kontaktat oss. Handläggningstiderna är tyvärr som du säger väldigt långa, tillsammans med faktumet att de tidigare förtursmöjligheterna försvunnit. Ett alternativ under en pågående anknytningsprocess är att ansöka om ett besöksvisum vars handläggningstid för beslut inte ska vara längre än två veckor. För en sådan ansökan gäller det att påvisa att din man har intentionen att åka tillbaka efter visumets giltighetsperiod, vilket kan bli problematiskt med tanke på att ni har en pågående process för uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vi kan hjälpa er med en sådan ansökan.

   Vi kan även åta oss uppdraget att påskynda processen gällande ert anknytningsärende genom kontakt med Migrationsverket.

   Du är välkommen att höra av dig till oss på 08-684 055 55 och berätta hur ni vill göra.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 34. Ibrahim

  Hej! Jag har sökt arbetsuppehålltillstånd sedan 12 jan 2017efter avslag beslutet på asyl ansökn och väntar på beslut men nu fick besked från arbetsgivare att restaurangen upphör nästa vecka men jag fick erbjudande att jobba på andra ställe som har annat org nummer.
  Vad blir det nu ?? Har jag rätt att göra ny ansöka eller jag måste lämna landet??
  Vad ska jag göra nu för att rädda min ärende hos Migrationsverket ??
  Hör gärna av er så fort ni kan för jag har kort tid att hinna höra något
  Mvh
  Ibrahim

  Reply
 35. linda

  Migrationsverket ljuger fyfan har väntat över två år på min man fick avslag fan fick inte prata till punkt så passa er ni som ska på intervju migrationsverket hittar på

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Linda,

   Tack för att ni kontaktat oss. Du är välkommen att ringa oss på 08-68405555 och berätta vad som hänt er.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 36. Keryn

  Hej jag hade ansökt om uppehållstid för min man han bor i Afghanistan nu har han få avslag vad ska vi göra nu . om vi hittar advokat kommer han få uppehållstid eller.

  Reply
 37. Gabriel

  Har fått avslå på min ansök….. jag har 3 veckor för att överklaga men jag vill inte, utan ansöka på nytt…måste jag vänta fram till tiden (3 veckor) har gått eller kan jag göra det direkt?

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Gabriel,

   Tack för att ni kontaktat oss. Det framgår inte av din fråga vad du faktiskt ansökt om och på vilken grund. För att kunna ansöka på nytt så måste föregående beslut vinna laga kraft, vilket är efter tre veckor. Beroende på vad du ansöker om, så finns en huvudregeln om att en sådan ansökan måste göras i hemlandet. Vi behöver mer information om ditt ärende för att kunna erbjuda den bästa hjälpen. Har du istället fått avslag på din asylansökan så gäller den normalt i fyra år. Du är välkommen att kontakta oss på 08-68405555 och berätta mer ingående vad som hänt.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 38. Sed

  Hej!

  Jag har ansökte om permenant uppehålstillstånd för doktorander för 9 månader sedan. Igår fick jag ett svar från Migrationsverkets handläggare som säger att jag har ingen rätt till permenant uppehålstillstånd därför att jag hade uppehålstillstånd for doktorander för bara 3 år trots att jag lämnada in flera dokumenter från mitt universite och min handledare som visar tydligt att jag har jobbat som doktorand för mer än fyra år. Hndläggeren föreslår att vi byter vår ansökan till arbetstillstånd grundad av min frus kontrakt! annars riskerar vi avslag och utvisning. Jag skulle bli tacksam om ni hjälpte mig med detta eller rekommenderade en advokat som jag kan konultera innan jag svarar till migrationsverket.

  Vänliga hälsningar!
  Sed

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Sed,

   Tack för att ni kontaktat oss. Den som i sammanlagt 4 år under de senaste 7 åren haft ett uppehållstillstånd för sådana studier som du bedrivit kan av Migrationsverket beviljas permanent uppehållstillstånd. Jag tolkar det som att Migrationsverket ansett att du inte haft ett uppehållstillstånd för doktorandstudier i över 4 år, även om du konkret kan påvisa att du faktiskt jobbat med det under en sådan period.

   Även om du lämnat in en ansökan innan du uppfyllt kravet på 4 år, så måste Migrationsverket beakta den handläggningstid som ditt ärende tar. Av praxis från Migrationsöverdomstolen framgår att förutsättningar för permanent uppehållstillstånd ska prövas, om du efter din ansökan men innan beslut uppnår kravet på 4 år.

   Vi kan självklart hjälpa er i kontakten med Migrationsverket. Hör gärna av er till oss för att berätta mer om din situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 39. kalle

  hur kommer man i kontakt med er så man kan prata fritt? menar här går inte skriva allt ok så undrar var man då kan skriva berätta problemet utan skall ligga på er sida? det handlar om uppehållstillstånd samt graviditet,

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Kalle,

   Tack för att ni kontaktat oss. Jag rekommenderar att ni ringer oss på 08-684 055 55.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 40. Lisa

  Hej!
  Jag skulle behöva rådfråga då min sambo fått avslag på sin asylansökan och det står att de vunnit laga kraft. Han fick information både från advokat samt migrationsverket att inom 2 veckor är det möjligt att ansöka om annat visum. Vilket vi gjorde. Ansökte om sambo visum, han är registrerad boende hos mig via skatteverket. Skickade även in visum om arbetstillstånd då han arbetsgivare fyllde i alla papper. Han hade arbetat i mer än 4månader för dom, men allt går emot oss och på inga grunder så avslutades hans anställning för 2 dagar sedan. Hans aktuella ärende kan ta fram till i höst att besluta har de sagt, och av ”någon” anledning så har migrationsverket inte avbrutit beslutet om återvändande. Vilka kriterier går de på? Han har bott i sverige mer än 2år nu och arbetat samt betalat skatt. Nu även sambo med mig. Han har en syster här i sverige som är svensk medborgare. Finns det något vi kan göra för att de ej ska skicka hem honom i väntan på beslut? Hur länge måste han vänta innan han får återvända till Sverige i så fall? Tacksam för alla svar och hjälp vi kan få.

  Mvh
  Lisa

  Reply
 41. Amir

  Hej
  Nu har jag varit mer än 6 år i Sverige och har permanent uppehållstillstånd och tänker hämta min familj hit. Jag behöver hitta en bra och en rätt advokat som ska vara erfaren, kunnig och specialiserad om det här området. Kan ni hjälpa mig med att presentera eller rekommendera någon bra advokat till mig.

  Med vänliga hälsningar

  Amir

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Amir,
   Tack för att du kontaktade oss!
   Du nämner att du skall hämta din familj till Sverige, dock vet vi inte vad du menar med ”familj.”
   Är det kärnfamiljen du skall hämta dvs fru, barn osv eller är det föräldrar, bror, syster osv.
   Om det är kärnfamiljen du vill hämta till Sverige kan du göra det med anknytning till dig.
   Om det är föräldrar osv kommer det tyvärr inte gå.
   Hi law jobbar med migration och vi skulle gärna hjälpa dig.
   Ring oss för vidare rådgivning.

   Med vänlig hälsning,

   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 42. Mehdi raha

  Hej,
  Jag har ansökt om svenskmedborgarskap ungefär en månad sedan. Jag ringde migrationsverket och frågade om jag har fått en handläggare. De svarade att jag inte har fått det och jag har hamnat på den långa kön (18 månader handläggningstid) för de behöver utreda mitt ärade mer. De svarade inte min fråga vad som behövs utredas mer. Har man inte rätt för att veta vilka dokument som fattas eller vad behövs utredas mer så att man kan lämna de dokument eller uppgifter och få snabbare svar?
  Jag har till och med skickat ett brev för förtur som jag har fått från min arbetsgivare för jag behöver medborgarskapet för mitt arbete. Jag resar mycket i tjänst till Kanada, USA, UK och det blir krångligt med min medborgarskap. Tar migrationsverket hänsyn till sådant brev?
  Hur kan jag veta vad som behövs utredas mer så att jag kan kanske påverka handläggningstiden? En kollega till mig fick svar på sin ansökan efter en vecka och vi har samma bakgrund, kommer från samma land och jobbar på samma företag. Han hade också förturs brev.

  MVH
  Mehdi

  Reply
 43. Moa

  Hej! Vi överklagar i vårt ärende i Migrationsdomstolen nu. Grejen är att när vi fick avslag från Migrationsverket visste jag inte att jag redan var gravid. Men gravid intyg är med till Migrationsdomstolen. Pappan befann sig i Sverige när jag blev gravid om jag visste att jag var gravid hade jag ju sökt då. Såg att Migrationsdomstolen tar från 6-12 veckor innan dom beslutar. Det betyder att jag redan har fött mitt barn barnet kanske till och med är ett halv år innan vi ens fått beslut. Hur ska vi stå ut med det? Mitt barn utan hon/hans pappa. Vår första graviditet utan varandra … Föda själv osv. Jag har svår stress och har haft hela graviditeten pga detta. Finns det något sätt så han kan få komma fortare? Har jag rätt till skadestånd? Kan ni hjälpa oss ? Tack för svar! Mvh Moa

  Reply
 44. Stella Sten

  Hej, Jag skulle vilja fråga er om mitt förhållande med min sambo är slut, och mitt uppehållstillstånd ska gå ut snart. Kan jag söka till permanent tillstånd? Jag har ett deltid jobb och lite studier. Om ja, är det möjligt att få permanent eller brukar de ge avslag på såna ärenden?

  Tack,

  Stella

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Stella,
   Tack för att du kontaktade oss.
   Eftersom ditt uppehållstillstånd är grundad på anknytning till din sambo finns det ingen anledning för dig att få permanent uppehållstillstånd om ni separeras. Dock kan du byta grunden till ditt uppehållstillstånd till ditt arbete om alla krav godkänns, då kan du ansöka om ett arbetstillstånd. Det är också viktig att undersöka om du har särskild anknytning till Sverige.
   Du är välkommen att kontakta oss på 08-68405555 och berätta mer ingående om just ditt fall.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 45. PARVANEH AFSHAR

  Jag bjöd min systerdotter och hennes man från Iran för en kort besök (ca. 14 dagar) som en bröllop present till dem. de är doktorand psykologer och har visat intyg från jobb och att studerande intyg från universitet.

  Idag fick de avslag för visum och undrar om du kan hjälpa mig / dem om detta eller ? om ja, hur mycket arbetet kostar.

  PS::
  Jag själv är Svensk medborgare och jobbar som specialistsjuksköterska, är gift och har barn, har hus.

  MVH
  Parvaneh

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Parvaneh,

   Tack för att ni kontaktat oss. Vi måste först och främst veta på vilka grunder de fick avslag. Man ska alltid visa att personerna fortfarande har en stark anknytning till hemlandet och att de förväntas återvända efter att deras tillstånd löpt ut. Jag föreslår att ni ringer oss på 08-68405555 och berättar mer ingående vad som hänt.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 46. Yasmin

  Hej!
  Undrar om min mamma kan få flytta till Sverige då både jag och min bror är svenska medborgare och har lämpliga boende samt har egna försörjning( arbetar eller student försörjning). Vi bodde med våra föräldrar innan vi gifte oss med var sin svenska partner och flyttade till Sverige men min pappa hade avlidit och mamman bor ensam i hemlandet samt hon är i ganska svår hälsoläge d.v.s. behöver närvaron av sina anhöriga så nära som möjligt. I fall det är möjligt att min mamma få flytta till Sverige vilka bevis/dokument som behövs bifogas med ansökan till migrationsverket för att utöka våra chanser att mamman få uppehållstillståndet.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Yasmin,

   Tack för att du kontaktat oss. Då både du och din bror är vuxna nu ingår inte ni och er mamma inom kategorin kärnfamilj enligt Migrationsverkets definition. Istället placeras hon i kategorin nära anhörig. Då måste ni kunna påvisa ett särskilt beroendeförhållande mellan er och det är svårt med tanke på att du och din bror nu är svenska medborgare och varit ifrån er mamma under en lång tid. Jag föreslår att ni ringer oss på 08-68405555 och berättar mer ingående om er situation så att vi på bästa sätt kan hjälpa er.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 47. Malin

  Hej! Jag har haft en sambo som fick komma till Sverige på anknytning sambo. Sen fick vi ett barn. Efter det började han bli väldigt elak. Och det var psykisk och fysiskt våld mot mig och dessutom var vårat barn närvarande. Vårat barn var väldigt rädd vid varje tillfälle. Vi har haft kontakt med soc och han har fått terapi men jag kan inte tycka att han har förändrats till det bättre. Nu har han flyttat ifrån mig och vårt barn. Han kommer nu att söka nytt uppehållstillstånd för anknytning barn. Kommer han att ha rätt att stanna i Sverige pga att han har barn i Sverige? Har jag en chans att påverka beslutet då jag önskar att han ska lämna Sverige då både jag och mitt barn har tagit skada av honom.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Malin,

   Tack för att du kontaktat oss. Huruvida han kan ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till barnet beror på vårdnad- och umgängesfrågan. Vi behöver veta om han är vårdnadshavare eller tillerkänts rätt till umgänge med barnet. Utöver detta framgår av tidigare praxis att rätten till umgänge inte får vara av begränsad omfattning. Jag föreslår att du ringer oss på 08-68405555 och berättar mer.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 48. Micheal Berhe

  Hej!
  Mitt namn är Micheal Berhe och jag kommer från Eritrea. jag har varit nästan fyra år i Sverige men de beviljas mig för ett år. Efter den här tiden den bedömningen för att jag ska lämna landet vad ska jag göra jag vet inte kan hjälpa mig snälla. Eftersom jag har ingen någon stöd från social eller jag har ingen etablering stöd.
  Mvh Micheal Berhe.

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hej Micheal,

   Tack för att du kontaktat oss. Vi behöver veta vad för typ av uppehållstillstånd du ursprungligen hade samt på vilka grunder du nu måste återvända. Ring oss på 08-68405555 och berätta mer ingående om din situation.

   Med vänlig hälsning,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 49. Nordfalk

  Hej!

  I invited my sister for sex weeks to attend a ceremony, but she was refused visa. The reason was she will not return. What do i need to do to proof that she will not over stay sex weeks.

  Mvh

  Reply
  1. Hijuristbyra (Post author)

   Hello Nordfalk,

   Thank you for contacting us. She must show that she still has strong connections to her home country so that the Swedish migration Agency does not suspect that she will stay longer than her visa allows her. Such circumstances are that she for instance has a full-time job in her home country, she has a her residence there and close family members.

   Best wishes,
   HI Juristbyrå
   08-684 055 55

   Reply
 50. Ali Fadala

  Hi Sir/Madam,
  Kindly advise for my required immigrant case according to the below information:
  1. I’m holding the Egyptian passport, 44 years old, graduated from BSc of social science, working as professional HR & Administration manager.
  2. I’m married and having 3 daughters all are holding the British passports. we are living as a family together.
  3. My little daughter has sever epilepsy and autism too. I’ve a medical report from an Swedish hospital says it’s recommended to let her has a stable accommodation at an advanced health country as we don’t have any proper treatment in north of Iraq where we live currently due to my work place, while her health condition are so bad and getting worth day after another, so I’d like to save my daughter’s life as soon as possible.
  4. We tried to move to the UK before but unfortunately my visa as Egyptian was refused due to they predict that I’ll not back to my living country .
  5. I’m able to work efficiently and will have my personal funds without relying on any governmental resources.

  Waiting to have your kind advise.

  Thanks and best regards,

  Ali Fadala
  Professional HR & Administration Manager
  Mobile: (+964) 771-788-5383

  Reply

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *